Choose your billing country/region:

Primerjava paketov storitve Exchange Online

Exchange Online je na voljo kot samostojna storitev ali kot del paketa storitve Office 365, ki vkljucuje Office, SharePoint in Lync. V spodnji tabeli si lahko ogledate primerjavo dveh samostojnih paketov ali primerjate možnosti storitve Office 365.

* DDV ni vključen v ceno.
Exchange Online
(paket 1)

{EXOp1buy|price}* mesečno po uporabniku
Kupite
Exchange Online
(paket 2)

{EXOp2buy|price}* mesečno po uporabniku
Kupite
Veliki nabiralniki: Vsak uporabnik dobi 50 GB prostora v nabiralniku in lahko pošilja sporocila v velikosti do 25 MB. Vkljuceno Vkljuceno
Podpora za Outlook: Uporabniki lahko povežejo podprte kopije programa Outlook s storitvijo Exchange Online ter tako uporabljajo zmogljiv odjemalski program, ki ga že poznajo. Vkljuceno Vkljuceno
Spletni dostop: Za dostop prek spletnega odjemalca program Outlook Web App zagotavlja izboljšano spletno uporabniško izkušnjo, ki se ujema z videzom in delovanjem Outlookovega odjemalca. Vkljuceno Vkljuceno
Mobilnost: Mobilni dostop je na voljo iz vseh telefonov, ki lahko prejemajo e-pošto, vkljucno z napravami Windows Phone, iPhone, Android in Blackberry. Vkljuceno Vkljuceno
Koledar in stiki v skupni rabi: Uporabniki lahko primerjajo koledarje za razporejanje srecanj in dostopajo do funkcij za sodelovanje, vkljucno s koledarji v skupni rabi, skupinami, globalnim seznamom naslovov, zunanjimi stiki, opravili, konferencnimi sobami in možnostmi pooblastil. Vkljuceno Vkljuceno
Programi za Outlook: Uporabniki lahko porabijo manj casa za preklapljanje med programi z modelom razširitve, ki spletnim programom drugih proizvajalcev omogoca preprost dostop z vticnikom za Outlook in Outlook Web App. Vkljuceno Vkljuceno
Varnost: Vsi nabiralniki so zašciteni z zmogljivimi funkcijami proti neželeni pošti in zlonamerni programski opremi prek storitve Exchange Online Protection. Vkljuceno Vkljuceno
Arhiv na mestu: Zmanjšajte nered v nabiralniku s samodejnim premikanjem starih sporocil v arhiv na mestu. Vkljuceno Vkljuceno
Zadržanje na mestu: Z zadržanjem na mestu ohranite izbrisane in urejene elemente nabiralnika iz primarnih nabiralnikov uporabnikov in arhivov na mestu. Vkljuceno
Neomejen prostor za shranjevanje: Izkoristite neomejen prostor za shranjevanje (50 GB prostora za shranjevanje v uporabnikovem primarnem nabiralniku in neomejen prostor za shranjevanje v uporabnikovem arhivu na mestu). Vkljuceno
Gostujoc telefonski predal: Izkoristite gostujoce storitve poenotenega sporocanja, ki zagotavljajo sprejem klicev, klicni uporabniški vmesnik ter možnosti samodejnega odzivnega sistema podjetja. Vkljuceno
Preprecevanje izgube podatkov: Nadzorujte obcutljive poslovne podatke z vgrajenimi pravilniki o preprecevanju izgube podatkov, ki temeljijo na predpisanih standardih, kot sta PII in PCI, s katerimi je mogoce prepoznati, nadzorovati in zašcititi obcutljive podatke z natancno analizo vsebine. Vkljuceno
* DDV ni vključen v ceno.
Paket 1

{EXOp1buy|price}* mesečno po uporabniku
Kupite
Paket 2

{EXOp2buy|price}* mesečno po uporabniku
Kupite
Preberite informacije za: Strokovnjaki za IT|Partnerji