Videoposnetki o dodatkih Power View in Power Pivot

Tukaj je zbirka videoposnetkov o dodatkih Power View in Power Pivot v programu Microsoft Excel 2013.

Ustvarjanje ponazoritev

Mehurčni in raztreseni grafikoni   

ikona za predvajanje

Več o mehurčnih in raztresenih grafikonih.

Tortni grafikoni   

ikona za predvajanje

Več o tortnih grafikonih.

    Večkratniki

ikona za predvajanje

Več o večkratnikih.

Kartice   

ikona za predvajanje

Več o karticah.

Ploščice   

ikona za predvajanje

Več o ploščicah.

Matrika   

ikona za predvajanje

Več o matrikah.

Zemljevidi

Ustvarjanje zemljevidov   

ikona za predvajanje

Več o zemljevidih.

Odpravljanje dvoumnih podatkov zemljevida   

ikona za predvajanje

Več o zemljevidih.

Raziskovanje podatkov

Filtri   

ikona za predvajanje

Več o filtrih in označevanju.

Označevanje   

ikona za predvajanje

Več o označevanju.

Razčlenjevalniki   

ikona za predvajanje

Več o razčlenjevalnikih.

Razvrščanje   

ikona za predvajanje

Več o razvrščanju.

    Osveževanje podatkov in podatkovnega modela

ikona za predvajanje

Več o osveževanju podatkov ali podatkovnega modela.

Hierarhije

Delo s hierarhijami   

ikona za predvajanje

Več o hierarhijah.

Prikaz na ravni z več podrobnostmi s hierarhijo v modelu   

ikona za predvajanje

Več o prikazovanju na ravni z več podrobnostmi.

Prikaz na ravni z več podrobnostmi v začasni hierarhiji

ikona za predvajanje

Več o prikazovanju na ravni z več podrobnostmi.

Power Pivot

Nastavitev privzetih polj   

ikona za predvajanje

Več o nastavitvi privzetih polj za poročila »Power View«

Skrivanje stolpcev in tabel   

ikona za predvajanje

Več o skrivanju tabel, stolpcev in polj iz vrtilnih tabel in funkcije Power View.

Dodajanje opisov v stolpce in tabele   

ikona za predvajanje

Več o dodajanju opisov v tabele, stolpce in polja »Power Pivot«.

Odnosi   

ikona za predvajanje

Več o relacijah v funkciji Power View.

Povzemanje po   

ikona za predvajanje

Več o nastavitvi privzetega združevanja.

Glejte tudi

Power Pivot: Zmogljive analize podatkov in podatkovni modeli v Excelu

Power View: Raziskovanje, ponazoritev in predstavitev podatkov

Vadnica: Analiza podatkov vrtilne tabele s podatkovnim modelom v programu Excel 2013

Prenos Excelovega delovnega zvezka z naborom podatkov o olimpijskih igrah

 
 
Velja za:
Excel 2013, Power Pivot v programu Excel 2013, Power View v programu Excel 2013, Power View v strežniku SharePoint Server 2013