Ustvarjanje preproste formule

 Pomembno   Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate osebni računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 ali pa osebni računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Ustvarite preprosto formulo, s katero lahko seštevate, odštevate, množite ali delite vrednosti na delovnem listu. Preproste formule se vedno začnejo z enačajem (=), ki mu sledijo konstante (konstanta: Vrednost, ki ni izračunana. Primer: 210 in besedilo »Zaslužki v četrtletju« sta konstanti. Izraz ali vrednost, ki je rezultat izraza, ni konstanta.), ki so številske vrednosti, in računski operatorji (operator: Znak ali simbol, s katerim je določena vrsta izračuna, ki naj bo izveden v izrazu. Na voljo so matematični, logični, referenčni in primerjalni operatorji.), kot so znaki plus (+), minus (-), zvezdica (*) ali poševnica (/).

Ko na primer vnesete formulo =5+2*3, Excel zmnoži zadnji števili in rezultatu prišteje prvo število. Tako kot v standardnem vrstnem redu matematičnih operacij se množenje izvede pred seštevanjem.

  1. Na delovnem listu kliknite celico, v katero želite vnesti formulo.
  2. Vnesite = (enačaj) in nato konstante ali operatorje, ki jih želite uporabljati v izračunu.

V formulo lahko vnesete toliko konstant in operatorjev, kot želite, do 8192 znakov.

 Namig    Namesto da konstante vnašate v formulo, lahko izberete celice z vrednostmi vrednosti, ki jih želite uporabiti, in med izbrane celice vnesete operatorje.

  1. Pritisnite tipko Enter.


 Opombe 

Primeri

Vzorčne podatke kopirajte v to tabelo in jih prilepite v celico A1 novega Excelovega delovnega lista. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato Enter. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev, da si boste lahko ogledali vse podatke.

Podatki
2
5
Formula Opis Rezultat
'=A2+A3 Sešteje vrednosti v celicah A1 in A2. =A2+A3
'=A2-A3 Odšteje vrednost v celici A2 od vrednosti v A1. =A2-A3
'=A2/A3 Deli vrednost v celici A1 z vrednostjo v A2. =A2/A3
'=A2*A3 Zmnoži vrednost v celici A1 z vrednostjo v A2. =A2*A3
'=A2^A3 Poviša vrednost v celici A1 na eksponentno vrednost, ki je določena v celici A2. =A2^A3
Formula Opis Rezultat
'=5+2 Sešteje 5 in 2. =5+2
'=5-2 Odšteje 2 od 5. =5-2
'=5/2 Deli 5 z 2. =5/2
'=5*2 Zmnoži 5 z 2. =5*2
'=5^2 Poviša 5 na 2. potenco. =5^2

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel 2013