Ustvarjanje formule s funkcijo

 Pomembno   Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate osebni računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 ali pa osebni računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Ustvarite formulo (formula: Zaporedje vrednosti, sklicev na celice, imen, funkcij ali operatorjev v celici, ki skupaj ustvarijo novo vrednost. Na začetku formule vedno stoji enačaj.), s katero izračunate vrednosti na delovnem listu, tako da uporabite funkcijo (funkcija: Vnaprej sestavljena formula, ki sprejme vrednosti, izvede operacijo in vrne vrednosti. Funkcije uporabljajte za poenostavljanje in skrajševanje formul na delovnem listu, še posebej tistih, ki izvajajo dolge ali zapletene izračune.). Na primer v formulah =SUM(A1:A2) in SUM(A1,A2) je uporabljena funkcija SUM za seštevanje vrednosti v celicah A1 in A2. Formule se vedno začnejo z enačajem (=).

  1. Kliknite celico, v katero želite vnesti formulo.
  2. Če želite formulo začeti s funkcijo, kliknite Vstavi funkcijoSlika gumba v vnosni vrstici Slika gumba.

Excel vstavi enačaj (=) namesto vas.

  1. V polju Ali izberite kategorijo izberite Vse.

Če poznate kategorije funkcij, lahko izberete tudi kategorijo.

Če niste prepričani, katero funkcijo bi uporabili, v polje Iskanje funkcije vnesite vprašanje, ki opisuje, kaj želite narediti (na primer »seštevanje števil« vrne funkcijo SUM).

 Namig    Za seznam funkcij, ki so na voljo, glejte Excelove funkcije (po abecedi) ali Excelove funkcije (po kategoriji).

  1. V polju Izberite funkcijo izberite želeno funkcijo in kliknite V redu.
  2. V poljih za argumente, ki so prikazana za izbrano funkcijo, vnesite želene vrednosti, besedilne nize ali sklice na celice.

Namesto da vnesete sklice na celice, lahko izberete celice, na katere se želite sklicevati. Kliknite Slika gumba, da zmanjšate pogovorno okno, izberite celice, na katere se želite sklicevati, in nato kliknite Slika gumba, da znova razširite pogovorno okno.

 Namig    Če želite več informacij o funkciji in njenih argumentih, kliknite Pomoč za to funkcijo.

  1. Ko vnesete argumente v formulo, kliknite V redu.

 Namig    Če pogosto uporabljate funkcije, lahko formule vnesete neposredno na delovni list. Ko vnesete enačaj (=) in ime funkcije, pritisnite F1, da se prikažejo informacije o sintaksi formule in argumentih funkcije.

Primeri

Če želite delati s temi primeri formul, ki uporabljajo funkcije, kopirajte tabelo v celico A1 v praznem delovnem listu v Excelu.

Podatki
5 4
2 6
3 8
7 1
Formula Opis Rezultat
'=SUM(A:A) Sešteje vse številke v stolpcu A =SUM(A:A)
'=AVERAGE(A1:B4) Izračuna povprečje vseh številk v obsegu A1:B4 =AVERAGE(A1:B4)

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel 2013