Uporaba razčlenjevalnikov za filtriranje podatkov vrtilne tabele

V starejših različicah Microsoft Excela lahko za filtriranje podatkov v poročilu vrtilne tabele (poročilo vrtilne tabele: Interaktivno, navzkrižno Excelovo poročilo, v katerem so povzeti in analizirani podatki iz raznih virov, tudi takih, ki so zunanji za Excel, na primer zapisi v zbirkah podatkov.) uporabite filtre poročila, vendar ogled trenutnega stanja filtriranja pri filtriranju več različnih elementov ni preprost. V programu Microsoft Excel 2010 lahko za filtriranje podatkov uporabite razčlenjevalnike. Razčlenjevalniki ponujajo gumbe, ki jih kliknete, ko želite filtrirati podatke vrtilne tabele. Poleg možnosti hitrega filtriranja razčlenjevalniki označujejo tudi trenutno stanje filtriranja, kar omogoča lažje razumevanje prikazane vsebine v filtrirani vrtilni tabeli.

Razčlenjevalniki vrtilne tabele

Ko izberete element, je ta samodejno vključen v filter, podatki za izbrani element pa bodo prikazani v poročilu. Če na primer v polju »Prodajalci« izberete priimek »Zajc«, se prikažejo le podatki s tem priimkom.

V tem članku


Kaj so razčlenjevalniki?

Razčlenjevalniki so komponente za filtriranje s kompletom gumbov, ki omogočajo hitro filtriranje podatkov v poročilu vrtilne tabele, pri tem pa ni treba odpreti spustne sezname, da poiščete elemente, ki jih želite filtrirati.

Ko za filtriranje več različnih elementov uporabljate navaden filter za poročilo vrtilne tabele, ta filter označuje le podatek o tem, da je filtriranih več različnih elementov; če si želite ogledati podrobnosti o filtriranju, pa morate odpreti spustni seznam. Razčlenjevalnik kljub temu jasno označi uporabljeni filter in navede podrobnosti za preprosto razumevanje podatkov v poročilu filtrirane vrtilne tabele.

Razčlenjevalniki so po navadi uporabljeni v vrtilnih tabelah, v katerih so bili ustvarjeni, lahko pa ustvarite samostojne razčlenjevalnike, ki se sklicujejo na funkcije kocke OLAP, ali jih je pozneje mogoče uporabiti s poljubno vrtilno tabelo.

Razčlenjevalnik po navadi prikaže te elemente:Elementi razčlenjevalnika vrtilne tabele
Oblaček 1 V glavi razčlenjevalnika je navedena kategorija elementov v razčlenjevalniku.
Oblaček 2 Gumb za filtriranje, ki ni izbran, označuje, da element ni vključen v filter.
Oblaček 3 Gumb za filtriranje, ki je izbran, označuje, da je element vključen v filter.
Oblaček 4 Gumb Počisti filter odstrani filter z izbiro vseh elementov v razčlenjevalniku.
Oblaček 5 Drsni trak omogoči pomikanje, ko je dejansko število elementov večje od trenutnega prikazanega števila elementov v razčlenjevalniku.
Oblaček 6 S premikanjem obrob in kontrolniki za spreminjanje velikosti lahko spremenite velikost in mesto razčlenjevalnika.

Na vrh strani Na vrh strani

Uporaba razčlenjevalnikov

Razčlenjevalnike za filtriranje vrtilne tabele je mogoče ustvariti na več različnih načinov. V obstoječi vrtilni tabeli lahko:

 • ustvarite razčlenjevalnik, ki je povezan z vrtilno tabelo,
 • ustvarite kopijo razčlenjevalnika, ki je povezan z vrtilno tabelo,
 • uporabite obstoječi razčlenjevalnik, ki je povezan z drugo vrtilno tabelo.

Poleg ali namesto razčlenjevalnikov v obstoječi vrtilni tabeli lahko ustvarite samostojni razčlenjevalnik, ki se sklicuje na funkcije kocke OLAP (Online Analytic Processing) ali ga pozneje povežete s poljubno vrtilno tabelo.

Vsak ustvarjen razčlenjevalnik je namenjen filtriranju točno določenega polja v vrtilni tabeli, zato boste za filtriranje poročila vrtilne tabele morda morali ustvariti več kot enega.

Ko ustvarite razčlenjevalnik, se ta prikaže na delovnem listu ob vrtilni tabeli (v več plasteh, če je razčlenjevalnikov več). Razčlenjevalnik lahko premaknete na drugo mesto na delovnem listu ali mu po potrebi spremenite velikost.

Večplastni razčlenjevalniki

Če želite filtrirati podatke v vrtilni tabeli, kliknite enega ali več gumbov v razčlenjevalniku.

Razčlenjevalnik z izbranim filtrom

Oblikovanje razčlenjevalnikov za enoten videz

Ko ustvarite razčlenjevalnik v obstoječem poročilu vrtilne tabele, se slog vrtilne tabele odraža v slogu razčlenjevalnika in ustvari podoben videz. Vendar pa v obliki razčlenjevalnika ni prikazana nobena sprememba oblikovanja v vrtilni tabeli, ko razčlenjevalnik ustvarite. Tudi ko ustvarite samostojni razčlenjevalnik, se oblika razčlenjevalnika morda ne bo ujemala z obliko vrtilne tabele, ki jo povežete s tem razčlenjevalnikom.

Če želite ustvariti strokovna poročila ali poskrbeti, da se bo oblika razčlenjevalnika ujemala z obliko izbranega poročila vrtilne tabele, uporabite sloge razčlenjevalnika za enoten videz. Z vnaprej določenimi slogi, ki so na voljo za razčlenjevalnike, lahko poskrbite za čim boljše ujemanje barvnih tem, ki so uporabljene v vrtilni tabeli. Če želite videz po meri, lahko ustvarite celo lastne sloge razčlenjevalnika in sloge vrtilne tabele po meri.

Skupna raba razčlenjevalnikov v več vrtilnih tabelah

Če je v enem poročilu, na primer v poročilu o poslovnem obveščanju, s katerim trenutno delate, več različnih vrtilnih tabel, boste verjetno uporabili isti filter za nekatere ali vse vrtilne tabele. Razčlenjevalnik, ki ste ga ustvarili v eni vrtilni tabeli, lahko uporabite tudi v drugih vrtilnih tabelah. Filtra ni treba podvajati za vsako vrtilno tabelo posebej.

Pri skupni rabi razčlenjevalnika ustvarite povezavo do druge vrtilne tabele z razčlenjevalnikom, ki ga želite uporabiti. Vsaka sprememba razčlenjevalnika v skupni rabi je takoj prikazana v vseh vrtilnih tabelah, ki so povezane s tem razčlenjevalnikom. Če na primer razčlenjevalnik »Država« vrtilni tabeli 1 uporabljate za filtriranje podatkov za posamezno državo, so v vrtilni tabeli 2, ki prav tako uporablja ta razčlenjevalnik, prikazani podatki za isto državo.

Razčlenjevalniki, ki so z več vrtilnimi tabelami in uporabljeni v več vrtilnih tabelah, se imenujejo razčlenjevalniki v skupni rabi. Razčlenjevalniki, ki so uporabljeni v eni sami vrtilni tabeli, se imenujejo lokalni razčlenjevalniki. V vrtilni tabeli so lahko lokalni razčlenjevalniki in razčlenjevalniki v skupni rabi.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje razčlenjevalnika v obstoječi vrtilni tabeli

 1. Kliknite kjer koli v vrtilni tabeli, za katero želite ustvariti razčlenjevalnik.

Prikaže se zavihek Orodja za vrtilne tabele z zavihkoma Možnosti in Načrt.

 1. Na zavihku Možnosti v skupini Razvrščanje in filtriranje kliknite Vstavi razčlenjevalnik.

Slika Excelovega traku

 1. V pogovornem oknu Vstavljanje razčlenjevalnikov potrdite polje ob poljih vrtilne tabele, za katera želite ustvariti razčlenjevalnik.
 2. Kliknite V redu .

Razčlenjevalnik je prikazan za vsako polje, ki ste ga izbrali.

 1. V vsakem razčlenjevalniku kliknite elemente, ki jih želite filtrirati.

Če želite izbrati več elementov, pridržite tipko CTRL in kliknite elemente, ki jih želite filtrirati.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje samostojnega razčlenjevalnika

 1. Na zavihku Vstavljanje v skupini Filtriranje kliknite Razčlenjevalnik.

Slika Excelovega traku

 1. V pogovornem oknu Obstoječe povezave v polju Pokaži naredite nekaj od tega:
  • Če želite prikazati vse povezave, kliknite Vse povezave . Ta nastavitev je privzeta.
  • Če želite prikazati le nedavno uporabljen seznam povezav, kliknite Povezave v tem delovnem zvezku .

Ta seznam je ustvarjen iz že določenih povezav, povezav, ki so ustvarjene s pogovornim oknom Izberi vir podatkov čarovnika za povezavo podatkov, ali povezav, ki ste jih že prej izbrali v tem pogovornem oknu.

 • Če želite prikazati le povezave, ki so na voljo v računalniku, kliknite Datoteke za povezovanje v tem računalniku .

Ta seznam je ustvarjen iz mape Moji viri podatkov , ki je po navadi shranjena v mapi Moji dokumenti .

 • Če želite prikazati le povezave, ki so na voljo v datoteki za povezovanje, do katere lahko dostopate iz omrežja, kliknite Datoteke za povezovanje v omrežju.

Ta seznam je ustvarjen iz knjižnice podatkovnih povezav (DCL) na mestu Microsoft Office SharePoint Server 2007 ali Microsoft SharePoint Server 2010. DCL je knjižnica dokumentov na mestu storitev SharePoint Foundation, v kateri je zbirka datotek z Officeovimi podatkovnimi povezavami (.odc). Navadno knjižnico podatkovnih povezav ustvari skrbnik mesta, ki lahko konfigurira SharePointovo mesto tako, da datoteke z Officeovimi podatkovnimi povezavami iz te knjižnice podatkovnih povezav prikaže v pogovornem oknu Zunanje povezave.

 1. Namig    Če želena povezava ni prikazana, jo ustvarite tako, da kliknete Poišči več in nato v pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite Nov vir, da zaženete čarovnika za povezavo podatkov in vzpostavite povezavo z želenim virom podatkov.
 2. Opomba    Če izberete povezavo iz kategorije Datoteke za povezovanje v omrežju ali Datoteke za povezovanje v tem računalniku, bo datoteka za povezovanje v delovni zvezek kopirana kot nova povezava delovnega zvezka in nato uporabljena kot nova informacija o povezavi.
 3. V pogovornem oknu Izbira polj potrdite polje ob poljih, za katera želite ustvariti razčlenjevalnik.
 4. Kliknite V redu .

Razčlenjevalnik je ustvarjen za vsako izbrano polje.

Na vrh strani Na vrh strani

Oblikovanje razčlenjevalnika

 1. Kliknite razčlenjevalnik, ki ga želite oblikovati.

Prikaže se zavihek Orodja razčlenjevalnika z zavihkom Možnosti.

 1. Na zavihku Možnosti v skupini Slogi razčlenjevalnika kliknite želeni slog.

Če si želite ogledati vse slogov, ki so na voljo, kliknite gumb VečSlika gumba.

Slika Excelovega traku

Na vrh strani Na vrh strani

Skupna raba razčlenjevalnika prek povezave z drugo vrtilno tabelo

Razčlenjevalnik lahko uporabite v drugi vrtilni tabeli tako, da ga povežete s tabelo. Tako lahko tudi vstavite razčlenjevalnik iz druge vrtilne tabele.

Uporaba razčlenjevalnika v drugi vrtilni tabeli

 1. Kliknite razčlenjevalnik, ki ga želite uporabiti v drugi vrtilni tabeli.

Prikaže se zavihek Orodja razčlenjevalnika z zavihkom Možnosti.

 1. Na zavihku Možnosti v skupini Razčlenjevalnik kliknite Povezave vrtilne tabele.

Slika Excelovega traku

 1. V pogovornem oknu Povezave vrtilne tabele potrdite polje ob vrtilnih tabelah, v katerih naj bo razčlenjevalnik na voljo.

Uporaba razčlenjevalnika iz druge vrtilne tabele

 1. Povezavo do vrtilne tabele z razčlenjevalnikom, ki ga želite dati v skupno rabo, lahko ustvarite na različne načine:
  1. Na zavihku Podatki v skupini Dobi zunanje podatke kliknite Obstoječe povezave .

Slika Excelovega traku

 1. V pogovornem oknu Obstoječe povezave v polju Prikaži se prepričajte, ali ste izbrali Vse povezave.

Namig    Če želena povezava ni prikazana, jo ustvarite tako, da kliknete Poišči več in nato v pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite Nov vir, da zaženete čarovnika za povezavo podatkov in vzpostavite povezavo z želenim virom podatkov.

 1. Izberite želeno povezavo in kliknite Odpri.
 2. V pogovornem oknu Uvoz podatkov v razdelku Izberite način ogleda podatkov v delovnem zvezku kliknite Poročilo vrtilne tabele.
 1. Kliknite kjer koli v poročilu vrtilne tabele, za katero želite vstaviti razčlenjevalnik iz druge vrtilne tabele.

Prikaže se zavihek Orodja za vrtilne tabele z zavihkoma Možnosti in Načrt.

 1. Na zavihku Možnosti v skupini Razvrščanje in filtriranje kliknite puščico Vstavi razčlenjevalnik in nato kliknite Povezave razčlenjevalnika.

Slika Excelovega traku

 1. V pogovornem oknu Povezave razčlenjevalnika potrdite polje ob razčlenjevalnikih, ki jih želite uporabiti.
 2. Kliknite V redu .

Razčlenjevalnik je prikazan za vsako polje, ki ste ga potrdili.

 1. V vsakem razčlenjevalnik kliknite elemente, ki jih želite filtrirati.

Če želite izbrati več elementov, pridržite tipko CTRL in kliknite elemente, ki jih želite filtrirati.

Opomba    V vseh vrtilnih tabelah, ki uporabljajo isti razčlenjevalnik, bo takoj prikazano isto stanje filtriranja.

Na vrh strani Na vrh strani

Prekinitev povezave z razčlenjevalnikom ali brisanje razčlenjevalnika

Če razčlenjevalnika ne potrebujete več, prekinite njegovo povezavo s poročilom vrtilne tabele ali ga izbrišete.

Prekinitev povezave z razčlenjevalnikom

 1. Kliknite kjer koli v poročilu vrtilne tabele, za katero želite prekiniti povezavo z razčlenjevalnikom.

Prikaže se zavihek Orodja za vrtilne tabele z zavihkoma Možnosti in Načrt.

 1. Na zavihku Možnosti v skupini Razvrščanje in filtriranje kliknite puščico Vstavi razčlenjevalnik in nato kliknite Povezave razčlenjevalnika.

Slika Excelovega traku

 1. V pogovornem oknu Povezave razčlenjevalnika počistite potrditveno polje ob poljih vrtilne tabele, za katera želite prekiniti povezavo z razčlenjevalnikom.

Brisanje razčlenjevalnika

Naredite nekaj od tega:

 • Kliknite razčlenjevalnik in pritisnite tipko DELETE.
 • Z desno tipko miške kliknite razčlenjevalnik in nato kliknite Odstrani <Ime razčlenjevalnika>.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel 2010