Tiskanje

PokažiTiskanje izbora, aktivnih delovnih listov ali delovnega zvezka

Če ima delovni zvezek določeno področje tiskanja, Microsoft Excel natisne le to območje, razen ob posebni izbiri. Na primer, če izberete obseg celic in nato kliknete Izbor, Excel natisne izbor in prezre področje tiskanja, ki je določeno na delovnem listu.

  1. V meniju Datoteka kliknite Natisni.
  2. V okvirčku Natisni izberite možnost tiskanja izbire, aktivnih listov ali celotnega delovnega zvezka.

PokažiTiskanje več delovnih listov naenkrat

  1. Izberite delovne liste, ki jih želite natisniti.

PokažiKako?

Če vnesete ali spremenite podatke, bodo spremembe vplivale na vse izbrane liste. Morda bo prišlo do sprememb podatkov na aktivnem listu in drugih izbranih listih.

Če želite izbrati Storite to
En list

Kliknite jeziček lista.

Jezički listov, ki prikazujejo, da je izbran List2

Če želenega jezička ne vidite, kliknite drsne gumbe jezičkov. Ko se jeziček prikaže, ga kliknite.

Drsni gumbi jezičkov

Dva ali več sosednjih listov Kliknite jeziček prvega lista. Držite pritisnjeno tipko SHIFT in kliknite jeziček zadnjega lista.
Dva ali več nesosednjih listov Kliknite jeziček prvega lista. Držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite jezičke preostalih listov.
Vsi listi v delovnem zvezku Z desno miškino tipko kliknite jeziček lista in nato v priročnem meniju (Priročni meni: meni, v katerem je prikazan seznam ukazov, povezanih z določenim elementom. Če ga želite prikazati, ga kliknite z desno tipko miške ali pritisnite SHIFT+F10.) kliknite Izberi vse liste.

 Opomba    Če so jezički listov obarvani, bo ime izbranega lista na jezičku podčrtano v barvi, ki jo določi uporabnik. Če je jeziček lista prikazan v barvi ozadja, list ni izbran.

PokažiPreklic izbire več listov

Če želite preklicati izbiro več listov v delovnem zvezku, kliknite kateri koli neizbrani list.

Če ne vidite nobenega neizbranega lista, kliknite jeziček izbranega lista z desno miškino tipko, nato pa v priročnem meniju kliknite Razdruži liste.

  1. V meniju Datoteka kliknite Natisni.

PokažiTiskanje več delovnih zvezkov naenkrat

Vse želene datoteke delovnih zvezkov morajo biti v isti mapi.

  1. V meniju Datoteka kliknite Odpri.
  2. Držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite ime vsakega delovnega zvezka, ki ga želite natisniti.
  3. V pogovornem oknu Odpri kliknite Orodja in nato kliknite Natisni.

PokažiTiskanje seznama

Natisnete lahko tudi samo podatke, ki so na seznamu (seznam: Niz vrstic, ki vsebuje povezane podatke, ali nizi vrstic, ki jih določite, da delujejo kot podatkovni list, tako da uporabite ukaz Ustvari seznam.).

  1. Aktivirajte seznam tako, da izberete celico znotraj njega.
  2. V orodni vrstici Seznam kliknite Natisni seznam Podoba gumba.
 
 
Velja za:
Excel 2003