Novosti: Spremembe Excelovih funkcij

Za večjo natančnost funkcij, skladno funkcionalnost, ki ustreza pričakovanjem, in imena funkcij, ki bolje opisujejo njihovo funkcionalnost, je v Excelu 2010 posodobljenih, preimenovanih ali dodanih v knjižnico funkcij v programu Microsoft Excel 2010. .

Zaradi združljivosti s prejšnjimi različicami so preimenovane funkcije še vedno na voljo s starimi imeni.

V tem članku


Algoritem in načini izboljšanja natančnosti

Pri teh funkcijah so bili spremenjeni algoritmi, s katerimi se je povečala natančnost in učinkovitost funkcij. Natančnost te funkcije je bila izboljšana tako, da je bil za funkcijo BETADIST uporabljen nov algoritem. Funkcija MOD zdaj uporablja nove algoritme, ki zagotavljajo tako natančnost kot hitrost, funkcija RAND pa uporablja nov algoritem naključnih števil.

Izboljšana funkcija Kategorija funkcije Namen
Funkcija ASINH Funkcije za matematiko in trigonometrijo Vrne inverzni hiperbolični sinus števila.
Funkcija BETA.DIST Funkcije za statistiko Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.
Funkcija BETADIST Funkcije za združljivost Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.
Funkcija BETA.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.
Funkcija BETAINV Funkcije za združljivost Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.
Funkcija BINOM.DIST Funkcije za statistiko Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.
Funkcija BINOMDIST Funkcije za združljivost Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.
Funkcija BINOM.INV Funkcije za statistiko Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.
Funkcija CEILING Funkcije za matematiko in trigonometrijo Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila.
Funkcija CRITBINOM Funkcije za združljivost Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.
Funkcija CHISQ.INV.RT Funkcije za statistiko Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.
Funkcija CHIINV Funkcije za združljivost Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.
Funkcija CHISQ.TEST Funkcije za statistiko Vrne preskus neodvisnosti.
Funkcija CHITEST Funkcije za združljivost Vrne preskus neodvisnosti.
FunkcijaCONVERT Funkcije za inženirstvo Pretvori število iz enega merskega sistema v drugega.
Funkcija CUMIPMT Funkcije za finance Vrne kumulativne obresti, izplačane med dvema obdobjema.
Funkcija CUMPRINC Funkcije za finance Vrne kumulativno glavnico za posojilo, izplačano med dvema obdobjema.
Funkcija ERF Funkcije za inženirstvo Vrne funkcijo napake.
Funkcija ERFC Funkcije za inženirstvo Vrne komplementarno funkcijo napake.
Funkcija F.DIST.RT Funkcije za statistiko Vrne porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija FDIST Funkcije za združljivost Vrne porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija F.INV.RT Funkcije za statistiko Vrne inverzno porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija FINV Funkcije za združljivost Vrne inverzno porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija FACTDOUBLE Funkcije za matematiko in trigonometrijo Vrne dvojno fakulteto števila.
Funkcija FLOOR Funkcije za matematiko in trigonometrijo Zaokroži število navzdol, proti ničli.
Funkcija GAMMA.DIST Funkcije za statistiko Vrne gama porazdelitev.
Funkcija GAMMADIST Funkcije za združljivost Vrne gama porazdelitev.
Funkcija GAMMA.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.
Funkcija GAMMAINV Funkcije za združljivost Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.
Funkcija GAMMALN Funkcije za statistiko Vrne naravni logaritem gama funkcije, Γ(x)
Funkcija GEOMEAN Funkcije za statistiko Vrne geometrično srednjo vrednost.
Funkcija HYPGEOM.DIST Funkcije za statistiko Vrne hipergeometrično porazdelitev.
Funkcija HYPGEOMDIST Funkcije za združljivost Vrne hipergeometrično porazdelitev.
Funkcija IMLOG2 Funkcije za inženirstvo Vrne logaritem z osnovo 2 kompleksnega števila.
Funkcija IMPOWER Funkcije za inženirstvo Vrne kompleksno število potencirano na celo število.
Funkcija IPMT Funkcije za finance Vrne plačilo obresti za naložbo za določeno obdobje.
Funkcija IRR Funkcije za finance Vrne notranjo stopnjo donosa za vrsto denarnih pretokov.
Funkcija LINEST Funkcije za statistiko Vrne parametre linearnega trenda.
Funkcija LOGNORM.DIST Funkcije za statistiko Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.
Funkcija LOGNORMDIST Funkcije za združljivost Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.
Funkcija LOGNORM.INV Funkcije za statistiko Vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.
Funkcija LOGINV Funkcije za združljivost Vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.
Funkcija MOD Funkcije za matematiko in trigonometrijo Vrne ostanek deljenja.
Funkcija NEGBINOM.DIST Funkcije za statistiko Vrne negativno binomsko porazdelitev.
Funkcija NEGBINOMDIST Funkcije za združljivost Vrne negativno binomsko porazdelitev.
Funkcija NORM.DIST Funkcije za statistiko Vrne normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORMDIST Funkcije za združljivost Vrne normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORM.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORMINV Funkcije za združljivost Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORM.S.DIST Funkcije za statistiko Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORMSDIST Funkcije za združljivost Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORM.S.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORMSINV Funkcije za združljivost Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija PMT Funkcije za finance Vrne periodično plačilo za rento.
Funkcija PPMT Funkcije za finance Vrne plačilo na glavnico za naložbo za dano obdobje.
Funkcija POISSON.DIST Funkcije za statistiko Vrne Poissonovo porazdelitev.
Funkcija POISSON Funkcije za združljivost Vrne Poissonovo porazdelitev.
Funkcija RAND Funkcije za matematiko in trigonometrijo Vrne naključno število med 0 in 1.
Funkcija STDEV.S Funkcije za statistiko Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.
Funkcija STDEV Funkcije za združljivost Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.
Funkcija T.DIST.RT Funkcije za statistiko Vrne Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija TDIST Funkcije za združljivost Vrne Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija T.DIST.2T Funkcije za statistiko Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija T.INV.2T Funkcije za statistiko Vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija TINV Funkcije za združljivost Vrne inverzno Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija VAR.S Funkcije za statistiko Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.
Funkcija VAR Funkcije za združljivost Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.
Funkcija XIRR Funkcije za finance Vrne notranjo stopnjo donosa za razpored denarnih pretokov, ki ni nujno periodičen.

Na vrh strani Na vrh strani

Natančna in dosledna imena funkcij

Te funkcije imajo nova imena, tako da so bolj v skladu z definicijami funkcij v znanstveni skupnosti in drugimi imeni funkcij v Excelu. Nova imena funkcij natančneje opisujejo svojo funkcionalnost. Na primer, ker funkcija CRITBINOM vrne inverzno binomsko porazdelitev, je ime BINOM.INV za to funkcijo primernejše.

Nekatere preimenovane funkcije, na primer BETA.DIST, imajo dodatni parameter, tako da lahko določite vrsto porazdelitve (kumulativna v levem repu ali gostota verjetnosti).

Zaradi združljivosti s starejšimi različicami Excela, so funkcije še vedno na voljo s starim imenom v kategoriji Funkcije za združljivost. Če pa združljivost s prejšnjimi različicami ni zahtevana, priporočamo, da začnete uporabljati preimenovane funkcije.

Preimenovana funkcija Kategorija funkcije Namen
Funkcija BETA.DIST Funkcije za statistiko Vrne kumulativno porazdelitveno funkcijo beta.
Funkcija BETA.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za navedeno beta porazdelitev.
Funkcija BINOM.DIST Funkcije za statistiko Vrne posamezno binomsko porazdelitveno verjetnost.
Funkcija BINOM.INV Funkcije za statistiko Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna binomska porazdelitev manjša kot ali enaka vrednosti pogoja.
Funkcija CEILING.PRECISE Funkcije za matematiko in trigonometrijo Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor, ne glede na predznak števila.
Funkcija CHISQ.DIST Funkcije za statistiko Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.
Funkcija CHISQ.DIST.RT Funkcije za statistiko Vrne enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.
Funkcija CHISQ.INV Funkcije za statistiko Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.
Funkcija CHISQ.INV.RT Funkcije za statistiko Vrne inverzno enorepo verjetnostno porazdelitev Hi-kvadrat.
Funkcija CHISQ.TEST Funkcije za statistiko Vrne preskus neodvisnosti.
Funkcija CONFIDENCE.NORM Funkcije za statistiko Vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.
Funkcija CONFIDENCE.T Funkcije za statistiko S Studentovo porazdelitvijo vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost.
Funkcija COVARIANCE.P Funkcije za statistiko Vrne kovarianco, povprečno vrednost zmnožkov odklonov v paru.
Funkcija COVARIANCE.S Funkcije za statistiko Vrne kovarianco vzorca, povprečje zmnožkov odklonov za vsak par podatkov v dveh podatkovnih nizih.
Funkcija ERF.PRECISE Funkcije za inženirstvo Vrne funkcijo napake.
Funkcija ERFC.PRECISE Funkcije za inženirstvo Vrne komplementarno funkcijo ERF (funkcijo napake), integrirano med x in neskončnostjo.
Funkcija EXPON.DIST Funkcije za statistiko Vrne eksponentno porazdelitev.
Funkcija F.DIST Funkcije za statistiko Vrne porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija F.DIST.RT Funkcije za statistiko Vrne porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija F.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija F.INV.RT Funkcije za statistiko Vrne inverzno porazdelitev verjetnosti F.
Funkcija F.TEST Funkcije za statistiko Vrne rezultat preskusa F.
Funkcija FLOOR.PRECISE Funkcije za matematiko in trigonometrijo Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila. Število je zaokroženo navzgor ne glede na predznak števila.
Funkcija GAMMA.DIST Funkcije za statistiko Vrne gama porazdelitev.
Funkcija GAMMA.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno gama kumulativno porazdelitev.
Funkcija GAMMALN.PRECISE Funkcije za statistiko Vrne naravni logaritem gama funkcije, Γ(x)
Funkcija HYPGEOM.DIST Funkcije za statistiko Vrne hipergeometrično porazdelitev.
Funkcija LOGNORM.DIST Funkcije za statistiko Vrne kumulativno logaritmično normalno porazdelitev.
Funkcija LOGNORM.INV Funkcije za statistiko Vrne kumulativno inverzno logaritmično normalno porazdelitev.
Funkcija MODE.MULT Funkcije za statistiko Vrne navpično matriko najpogostejših ali ponavljajočih vrednosti v matriki ali obsegu podatkov.
Funkcija MODE.SNGL Funkcije za statistiko Vrne najpogostejšo vrednost v naboru podatkov.
Funkcija NEGBINOM.DIST Funkcije za statistiko Vrne negativno binomsko porazdelitev.
Funkcija NETWORKDAYS.INTL Funkcije za datum in čas S parametri, ki pokažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je, vrne število polnih delovnih dni med dvema datumoma.
Funkcija NORM.DIST Funkcije za statistiko Vrne normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORM.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORM.S.DIST Funkcije za statistiko Vrne standardno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija NORM.S.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno standardno normalno kumulativno porazdelitev.
Funkcija PERCENTILE.EXC Funkcije za statistiko Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu, kjer je k obseg 0..1, izključno.
Funkcija PERCENTILE.INC Funkcije za statistiko Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu.
Funkcija PERCENTRANK.EXC Funkcije za statistiko Vrne rang vrednosti v množici (naboru) podatkov kot odstotek (0..1, izključno) množice podatkov.
Funkcija PERCENTRANK.INC Funkcije za statistiko Vrne rang odstotka vrednosti v naboru podatkov.
Funkcija POISSON.DIST Funkcije za statistiko Vrne Poissonovo porazdelitev.
Funkcija QUARTILE.EXC Funkcije za statistiko Vrne kvartil nabora podatkov, na osnovi percentilnih vrednosti od 0..1, izključno.
Funkcija QUARTILE.INC Funkcije za statistiko Vrne kvartil nabora podatkov.
Funkcija RANK.AVG Funkcije za statistiko Vrne rang števila na seznamu števil.
Funkcija RANK.EQ Funkcije za statistiko Vrne rang števila na seznamu števil.
Funkcija STDEV.P Funkcije za statistiko Izračuna standardni odklon, ki temelji na celotni populaciji.
Funkcija STDEV.S Funkcije za statistiko Oceni standardni odklon, ki temelji na vzorcu.
Funkcija T.DIST Funkcije za statistiko Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija T.DIST.2T Funkcije za statistiko Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija T.DIST.RT Funkcije za statistiko Vrne Studentovo t-porazdelitev.
FunkcijaT.INV Funkcije za statistiko Vrne vrednost t Studentove t-porazdelitve kot funkcijo verjetnosti in prostostne stopnje.
Funkcija T.INV.2T Funkcije za statistiko Vrne Studentovo t-porazdelitev.
Funkcija T.TEST Funkcije za statistiko Vrne verjetnost, ki je povezana s Studentovim t-testom.
Funkcija VAR.P Funkcije za statistiko Izračuna varianco, ki temelji na celotni populaciji.
Funkcija VAR.S Funkcije za statistiko Oceni varianco, ki temelji na vzorcu.
Funkcija WEIBULL.DIST Funkcije za statistiko Vrne Weibullovo porazdelitev.
Funkcija WORKDAY.INTL Funkcije za datum in čas Vrne serijsko številko datuma pred ali po določenem številu delovnih dni s parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je
Funkcija Z.TEST Funkcije za statistiko Vrne enorepo vrednost verjetnosti z-testa.

Na vrh strani Na vrh strani

Doslednost z najboljšimi postopki

Te funkcije so bile dodane zato, ker so bolj dosledne z najboljšimi postopki od obstoječih funkcij. Na primer, funkcija RANK.AVG deluje bolj v skladu s pričakovanji statistikov od obstoječe funkcije RANK.

Preimenovana funkcija Kategorija funkcije Namen
Funkcija CHISQ.DIST Funkcije za statistiko Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.
Funkcija CHISQ.INV Funkcije za statistiko Vrne kumulativno beta funkcijo za verjetnost gostote.
Funkcija CONFIDENCE.T Funkcije za statistiko S porazdelitvijo študentov vrne interval zaupanja za populacijsko srednjo vrednost
Funkcija COVARIANCE.S Funkcije za statistiko Vrne kovarianco vzorca, povprečje zmnožkov odklonov za vsak par podatkov v dveh podatkovnih nizih
Funkcija EXPON.DIST Funkcije za statistiko Vrne eksponentno porazdelitev.
Funkcija F.DIST Funkcije za statistiko Vrne F-porazdelitev verjetnosti
Funkcija F.INV Funkcije za statistiko Vrne inverzno F-porazdelitev verjetnosti
Funkcija MODE.MULT Funkcije za statistiko Vrne navpično matriko najpogostejših ali ponavljajočih vrednosti v matriki ali obsegu podatkov.
Funkcija NETWORKDAYS.INTL Funkcije za datum in čas S parametri, ki pokažejo kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je, vrne število polnih delovnih dni med dvema datumoma.
Funkcija PERCENTILE.EXC Funkcije za statistiko Vrne k-ti percentil vrednosti v obsegu, kjer je k obseg 0..1, izključno
Funkcija PERCENTRANK.EXC Funkcije za statistiko Vrne rang vrednosti v množici (naboru) podatkov kot odstotek (o..1, izključno) množice podatkov.
Funkcija QUARTILE.EXC Funkcije za statistiko Vrne kvartil nabora podatkov, na osnovi percentilnih vrednosti od 0..1, izključno
Funkcija RANK.AVG Funkcije za statistiko Vrne rang števila na seznamu števil
Funkcija T.DIST Funkcije za statistiko Vrne odstotne točke (verjetnost) za Studentovo porazdelitev t
FunkcijaT.INV Funkcije za statistiko Vrne t-vrednost Studentove porazdelitve t kot funkcijo verjetnosti in prostostne stopnje.
Funkcija WORKDAY.INTL Funkcije za datum in čas Vrne zaporedno številko datuma pred določenim številom delovnih dni ali po njem s parametri, ki kažejo, kateri so dnevi konca tedna in koliko jih je.

Na vrh strani Na vrh strani

Nove funkcije

Ta funkcija je bila dodana v Excelovo knjižnico funkcij. Uporabljati jo je mogoče v trenutni različici Excela, vendar ni združljiva s programom Excel 2007 in različicami Excela 97-2003. Če je zahtevana vzvratna združljivost, lahko zaženete preverjevalnik združljivosti in po potrebi spremenite delovne liste, da se izognete napakam.

Nova funkcija Kategorija funkcije Namen
Funkcija AGGREGATE Funkcije za matematiko in trigonometrijo Vrne združeno v obliki seznama ali zbirke podatkov

Na vrh strani Na vrh strani

Združljivost s prejšnjimi različicami

Če morate skupno rabo vašega delovnega lista omogočiti drugim, ki nimajo nameščenega programa Excel 2010, lahko uporabite funkcije za združljivost namesto preimenovanih funkcij. Prejšnje različice Excela prepoznajo stara imena in zagotovijo pričakovane rezultate.

Iskanje funkcij za združljivost

Če želite najti vse funkcije za združljivost, naredite to:

  1. Na zavihku Formule v skupini Knjižnica funkcij kliknite Vstavljanje funkcij.
  2. V polju Ali izberite kategorijo kliknite Združljivost.

Pogovorno okno »Vstavljanje funkcije«

Namig    Do funkcij združljivosti je mogoče dostopiti tudi v skupini Knjižnica funkcij. (Zavihek Formule, skupina Knjižnica funkcij, Več funkcij, Združljivost).

Izbira prave funkcije na delovnem listu

Ko začnete funkcijo vnašati v delovni list, »Samodokončanje formule« ponudi tako preimenovano funkcijo kot tudi funkcijo za združljivost. Značilne ikone vam olajšajo, da lahko kliknete tisto, ki jo želite uporabiti. Izvirne funkcije so prikazane z rumenim trikotnikom, ki vas obvesti, da so te funkcije na voljo za združljivost z Excelom 2007 in starejšimi različicami.

Primer samodokončanja formule

Preverjanje za težave z združljivostjo

Kot je bilo v tem članku že omenjeno, so nove funkcije (kot je AGGREGATE) ali funkcije z algoritmom in izboljšano natančnostjo (such as BETA.DIST) nezdružljive s starejšimi različicami Excela. Prejšnje različice Excela novih funkcij ne prepoznajo in namesto rezultata bo prikazana napaka #IME?. Preden shranite delovni zvezek, lahko zaženete preverjalnik združljivosti in določite, ali so uporabljene nove funkcije. Tako lahko opravite potrebne spremembe in se izognete napakam, ko je delovni zvezek odprt v starejši različici Excela (Excel 97-2003 ali Excel 2007).

Če želite zagnati preverjevalnik združljivosti, naredite to:

  1. Na zavihku Datoteka kliknite Informacije.
  2. V razdelku Priprava na skupno rabo kliknite Preveri, ali obstajajo težave in kliknite Preveri združljivost.

Pogovorno okno »Preverjalnik združljivosti«

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel 2010