Nove funkcije v programu Excel 2013

 Pomembno   Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate osebni računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 ali pa osebni računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Če si želite ogledati natančno pomoč o funkciji, kliknite poljubno ime funkcije na spodnjem seznamu.

Ime funkcije Vrsta in opis
Funkcija ACOT Matematika in trigonometrija:   Vrne arkus tangens števila
Funkcija ACOTH Matematika in trigonometrija:   Vrne hiperbolični arkus tangens števila
Funkcija ARABIC Matematika in trigonometrija:   Pretvori rimsko število v arabsko kot število
Funkcija BASE Matematika in trigonometrija:    Pretvori število v besedilo z danim korenom (osnova)
Funkcija BINOM.DIST.RANGE Statistika:    Vrne verjetnost poskusnega rezultata z uporabo binomske porazdelitve
Funkcija BITAND Inženirstvo:   Vrne bitno vrednost »And« dveh števil
Funkcija BITLSHIFT Inženirstvo:   Vrne številčno vrednost premaknjeno v levo s shift_amount bits
Funkcija BITOR Inženirstvo:   Vrne bitno vrednost »OR« dveh števil
Funkcija BITRSHIFT Inženirstvo:   Vrne številčno vrednost premaknjeno v desno s shift_amount bits
Funkcija BITXOR Inženirstvo:   Vrne bitno vrednost »Exclusive Or« dveh števil
Funkcija CEILING.MATH Matematika in trigonometrija:    Zaokroži število navzgor na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila
Funkcija COMBINA Matematika in trigonometrija:   
Vrne število kombinacij s ponovitvami za dano število elementov.
Funkcija COT Matematika in trigonometrija:   Vrne hiperbolični kosinus števila
Funkcija COTH Matematika in trigonometrija:   Vrne kotangens kota
Funkcija CSC Matematika in trigonometrija:   Vrne kosekans kota
Funkcija CSCH Matematika in trigonometrija:   Vrne hiperbolični kosekans kota
DAYS (funkcija DAYS) Datum in čas:   Vrne število dni med dvema datumoma
Funkcija DECIMAL Matematika in trigonometrija:   Besedilni prikaz števila v dani osnovi pretvori v decimalno število
Funkcija ENCODEURL Splet:   Vrne niz, kodiran z URL-jem
FILTERXML (funkcija FILTERXML) Splet:   Vrne določene podatke iz vsebine XML-ja z uporabo določene poti XPath.
Funkcija FLOOR.MATH Matematika in trigonometrija:   Zaokroži število na najbližje celo število ali na najbližji mnogokratnik značilnega števila
Funkcija FORMULATEXT Iskanje in sklicevanje:   Vrne fornulo na dani sklic kot besedilo
Funkcija GAMMA Statistika:   Vrne vrednost funkcije Gamma
Funkcija GAUSS Statistika:    Vrne 0,5 manj kot standardno normalno kumulativno porazdelitev
Funkcija IFNA Logika:   Vrne vrednost, ki jo navedete, če se izraz razreši v #N/a, sicer vrne rezultat izraza
Funkcija IMCOSH Inženirstvo:    Vrne hiperbolični kosinus kompleksnega števila.
Funkcija IMCOT Inženirstvo:   Vrne kotangens kompleksnega števila
Funkcija IMCSC Inženirstvo:   Vrne kosekans kompleksnega števila
Funkcija IMCSCH Inženirstvo:   Vrne hiperbolični kosekans kompleksnega števila
Funkcija IMSEC Inženirstvo:   Vrne sekans kompleksnega števila
Funkcija IMSECH Inženirstvo:   Vrne hiperbolični sekans kompleksnega števila
Funkcija IMSINH Inženirstvo:   Vrne hiperbolični sinus kompleksnega števila
Funkcija IMTAN Inženirstvo:   Vrne tangens kompleksnega števila
Funkcija ISFORMULA Informacije:   Vrne TRUE, če obstaja sklic na celico, ki vsebuje formulo
Funkcija ISOWEEKNUM Datum in čas:   Vrne število ISO številke tedna v letu za dani datum
Funkcija MUNIT Matematika in trigonometrija:   Vrne matriko enote ali določeno dimenzijo
Funkcija NUMBERVALUE Besedilo:    Pretvori besedilo v število, neodvisno od lokalnega načina
Funkcija PDURATION Finance:   Vrne število obdobij, ki jih zahteva naložba, da doseže določeno vrednost
Funkcija PERMUTATIONA Statistika:   Vrne število permutacij za število predmetov (s ponovitvami), ki je izbrano iz skupnega števila predmetov
Funkcija PHI Statistika:   Vrne vrednost funkcije gostote za standardno normalno porazdelitev
Funkcija RRI Finance:   Vrne ekvivalentno obrestno mero za rast investicije
Funkcija SEC Matematika in trigonometrija:   Vrne sekans kota
Funkcija SECH Matematika in trigonometrija:   Vrne hiperbolični sekans kota
Funkcija SHEET Informacije:   Vrne številko lista za list, na katerega se sklicuje
Funkcija SHEETS Informacije:   Vrne število listov v sklicu
Funkcija SKEW.P Statistika:   Vrne asimetrijo porazdelitve glede na populacijo: označitev stopnje asimetrije porazdelitve okoli njene srednje vrednosti
Funkcija UNICHAR Besedilo:   Vrne znak Unicode, na katerega se sklicuje dana številska vrednost
Funkcija UNICODE Besedilo:   Vrne številko (kodna točka), ki ustreza na prvemu znaku besedila
WEBSERVICE (funkcija WEBSERVICE) Splet:   Vrne podatke iz spletne storitve.
Funkcija XOR Logika:   Vrne logično izključni OR vseh arumentov

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel 2013