IF

Funkcija vrne eno vrednost, če se pogoj, ki ste ga določili, ovrednoti kot TRUE, in drugo vrednost, če se ovrednoti kot FALSE.

Uporabljajte IF, če želite izvajati pogojne preskuse vrednosti in formul.

Sintaksa

IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)

logical_test     je katera koli vrednost ali izraz, ki se da oceniti kot TRUE ali FALSE. A10=100 je na primer logični izraz; če je vrednost v celici A10 enaka 100, je vrednost izraza TRUE. V nasprotnem primeru je vrednost izraza FALSE. Ta argument lahko uporablja katerikoli primerjalni računski operator.

value_if_true     je vrnjena vrednost, kadar je logical_test TRUE. Če je argument na primer besedilni niz »V obsegu proračuna« in je logical_test določi vrednost TRUE, potem funkcija IF prikaže besedilo »V obsegu proračuna«. Če je logical_test TRUE in je value_if_true prazna, vrne ta argument 0 (nič). Če želite prikazati besedo TRUE, uporabite za ta argument logično vrednost TRUE. Value_if_true je lahko tudi druga formula.

value_if_false     je vrnjena vrednost, kadar je logical_test FALSE. Če je ta argument na primer besedilni niz »Presega proračun« in logical_test določi vrednost FALSE, potem funkcija IF prikaže besedilo »Presega proračun«. Če je logical_test FALSE in je value_if_false izpuščena (to je po value_if_true - ni vejice), vrne funkcija logično vrednost FALSE. Če je logical_test FALSE in je value_if_false prazna (to je po value_if_true - vejici sledi zaklepaj), potem funkcija vrne vrednost 0 (nič). value_if_false je lahko tudi druga formula.

Pripombe

1. primer

Morda boste laže razumeli primer, če ga boste prekopirali na prazen delovni list.

PokažiKako?

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.
 2. Izberite primer v temi pomoči. Ne izberite glav stolpcev ali vrstic. 

Izbiranje primera iz pomoči

Izbiranje primera iz pomoči
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL+V.
 3. Če želite preklopiti med rezultatom in prikazom formul, ki vračajo te rezultate, pritisnite CTRL+` (opuščaj) ali v meniju Orodja pokažite na Nadzor formul in nato kliknite Način nadzora formule.
 
1
2
A
Podatki
50
Formula Opis (rezultat)
=IF(A2<=100;"Znotraj proračuna";"Prekoračitev proračuna") Če je zgornje število manjše ali enako 100, bo formula prikazala »V okviru proračuna«, sicer pa »Zunaj okvira proračuna« (»V okviru proračuna«)
=IF(A2=100;SUM(B5:B15);"") Če je zgornje število enako 100, bo izračunan obseg B5:B15. V nasprotnem primeru bo vrnjeno prazno besedilo (""). ()

2. primer

Morda boste laže razumeli primer, če ga boste prekopirali na prazen delovni list.

PokažiKako?

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.
 2. Izberite primer v temi pomoči. Ne izberite glav stolpcev ali vrstic. 

Izbiranje primera iz pomoči

Izbiranje primera iz pomoči
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL+V.
 3. Če želite preklopiti med rezultatom in prikazom formul, ki vračajo te rezultate, pritisnite CTRL+` (opuščaj) ali v meniju Orodja pokažite na Nadzor formul in nato kliknite Način nadzora formule.
 
1
2
3
4
A B
Dejanski stroški Napovedani stroški
1500 900
500 900
500 925
Formula Opis (rezultat)
=IF(A2>B2;"Prekoračitev proračuna";"OK") Preveri, ali je prva vrstica presegla proračun (Prek okvira proračuna)
=IF(A3>B3;"Prekoračitev proračuna";"OK") Preveri, ali je druga vrstica presegla proračun (V redu)

3. primer

Morda boste laže razumeli primer, če ga boste prekopirali na prazen delovni list.

PokažiKako?

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.
 2. Izberite primer v temi pomoči. Ne izberite glav stolpcev ali vrstic. 

Izbiranje primera iz pomoči

Izbiranje primera iz pomoči
 1. Pritisnite CTRL+C.
 2. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL+V.
 3. Če želite preklopiti med rezultatom in prikazom formul, ki vračajo te rezultate, pritisnite CTRL+` (opuščaj) ali v meniju Orodja pokažite na Nadzor formul in nato kliknite Način nadzora formule.
 
1
2
3
4
A
Točke
45
90
78
Formula Opis (rezultat)
=IF(A2>89;"A";IF(A2>79;"B"; IF(A2>69;"C";IF(A2>59;"D";"F")))) Dodeli črkovno oceno najboljšemu rezultatu (F)
=IF(A3>89;"A";IF(A3>79;"B"; IF(A3>69;"C";IF(A3>59;"D";"F")))) Dodeli črkovno oceno drugemu najboljšemu rezultatu (A)
=IF(A4>89;"A";IF(A4>79;"B"; IF(A4>69;"C";IF(A4>59;"D";"F")))) Dodeli črkovno oceno tretjemu najboljšemu rezultatu (C)

V tem primeru je drugi izraz IF kar argument value_if_false za prvi izraz IF. Podobno je tretji izraz IF argument value_if_false za drugi izraz IF. Na primer, če je prvi logical_test (Povprečje>89) enak TRUE, vrne program »A«. Če je prvi logical_test enak FALSE, program ovrednoti drugi izraz IF in tako naprej.

Program dodeljuje številkam črkovne ocene glede na ta ključ.

Če je število točk vrni
večje od 89 A
80 do 89 B
70 do 79 C
60 do 69 D
manjše od 60 F
 
 
Velja za:
Excel 2003