Hitri začetek: Ustvarjanje formule

Formule so enačbe, ki lahko izvajajo izračune, vračajo informacije, spreminjajo vsebino drugih celic, preverjajo pogoje in drugo. Formula se vedno začne z enačajem (=).

V tej tabeli je nekaj primerov formul in njihovih opisov.

Formula Opis
=5+2*3     Zmnožku 2 krat 3 prišteje 5.
=SQRT(A1)     S funkcijo SQRT vrne kvadratni koren vrednosti v polju.
=TODAY()     Vrne trenutni datum.
=IF(A1>0,»Plus«,»Minus«)     Preskusi celico A1, da določi, ali vsebuje vrednost, večjo od 0. Če je rezultat preskusa pravilen,se v celici pojavi besedilo »Plus«; Če je rezultat nepravilen, se pojavi besedilo »Minus«.

Kako?

Podoba ikone

Izbrati celico in začeti vnašati    

V celico vnesite enačaj (=), če želite začeti formulo.

Podoba ikone

Vnesti preostanek formule    

Naredite nekaj od tega:

  • Vnesite kombinacijo številk in operatorjev, na primer 3+7.
  • Uporabite miško, če želite izbrati druge celice (mednje vnesite operator). Izberite na primer B1 in vnesite znak plus (+), izberite C1 in vnesite + in še D1.
  • Vnesite črko, če želite izbirati s seznama funkcij delovnega lista. Če vnesete na primer »a«, se prikažejo vse razpoložljive funkcije, ki se začnejo s črko »a«.

Ustvarjanje formul na različne načine

Podoba ikone

Dokončati formulo    

  • Če želite dokončati formulo, ki uporablja kombinacijo številk, sklicev na celice in operatorjev, pritisnite ENTER.
  • Če želite dokončati formulo, ki uporablja funkcijo, vnesite zahtevane podatke funkcije in pritisnite ENTER. Če na primer funkcija ABS zahteva številsko vrednost   – je to lahko številka, ki jo vnesete, ali izbrana celica s številko.

Izpolnjene formule so lahko videti kot ti primeri:

Formula Opis
=3+7 Doda dve števili
=B1+C1+D1 Doda vrednosti v tri celice
=ABS(-3) Število pretvori v njegovo pozitivno vrednost

Naslednji koraki

  • Preskušajte formule, tako da uporabljate različne načine, s katerimi izberete celice ali vnesete podatke, in poskusite uporabiti nekatere funkcije delovnega lista.

Namig    Office.com nenehno posodabljamo z novimi vsebinami, vključno s članki za podporo, videoposnetki in izobraževalnimi tečaji. Če na dnu pregledovalnika pomoči piše Brez povezave in ste povezani z internetom, kliknite Brez povezave in Prikaži vsebinoOffice.com. Ali pa obiščite Excelovo domačo stran s pomočjo in nasveti na spletni strani Office.com. Če želite Microsoft Excel Starter 2010, obiščite stran Pomoč in nasveti za Office Starter.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Excel 2010