Gnezdenje funkcij v funkcijah

V določenih primerih boste morda morali uporabiti funkcijo kot eno od argumentov (argument: Vrednosti, ki jih uporablja funkcija za izvajanje operacij ali izračunov. Vrste argumentov so odvisne od funkcije. Med argumente, ki se pogosto uporabljajo v funkcijah, sodijo števila, besedilo, sklici na celice in imena.) za drugo funkcijo. V prikazani formuli je ugnezdena funkcija AVERAGE, ki primerja rezultat z vrednostjo 50.

Ugnezdene funkcije

Veljavni rezultati       Če se ugnezdena funkcija uporablja kot argument, mora vrniti isto vrsto vrednosti, kot jo uporablja argument. Če argument na primer vrne vrednost TRUE ali FALSE, mora tudi ugnezdena funkcija vrniti vrednost TRUE ali FALSE. Če se to ne zgodi, Microsoft Excel prikaže vrednost napake #VREDN!.

Omejitve ravni gnezdenja       Formula lahko vsebuje do sedem ugnezdenih ravni funkcij. Če je funkcija B uporabljena kot argument funkcije A, je funkcija B funkcija druge ravni. Funkcija AVERAGE in funkcija SUM na sliki 1 sta na primer obe funkciji druge ravni, saj sta argumenta funkcije IF. Funkcija, ugnezdena v funkcijo AVERAGE, bi bila funkcija tretje ravni in tako naprej.

 
 
Velja za:
Excel 2003