Določanje veljavnih vnosov v celico

 1. Izberite celico za preverjanje veljavnosti.
 2. V meniju Podatki kliknite Veljavnost in potem še jeziček Nastavitve.
 3. Določite želeni način preverjanja veljavnosti:

PokažiDovoli vrednosti s seznama

 1. V polju Dovoli kliknite Seznam.
 2. Kliknite polje Vir in naredite nekaj od tega:
  • Če želite seznam definirati lokalno, natipkajte vrednosti seznama in jih ločite s podpičjem.
  • Če želite uporabiti obseg celic z določenim imenom, natipkajte enačaj (=), ki mu sledi ime obsega.
  • Če želite uporabiti sklicevanja na celice, jih izberite na delovnem listu in pritisnite ENTER.

 Opomba   Sklici na celice morajo biti na celice na istem delovnem listu. Če se morate sklicevati na celice na drugem delovnem listu ali v drugem delovnem zvezku, uporabite definirano ime in zagotovite, da bo delovni zvezek že odprt.

 1. Poskrbite, da bo potrditveno polje Spustni seznam v celici potrjeno.

PokažiDovoli števila v okviru omejitev

 1. V polju Dovoli izberite Celo število ali Decimalno.
 2. V polju Podatki kliknite želeno vrsto omejitve. Če na primer želite določiti zgornje in spodnje omejitve, kliknite med.
 3. Vnesite najmanjšo, največjo ali pa določeno dovoljeno vrednost.

PokažiDovoli datume ali čase v časovnem okviru

 1. V polju Dovoli izberite Datum ali Čas.
 2. V polju Podatki kliknite želeno vrsto omejitve. Če na primer želite dovoliti datume po določenem dnevu, kliknite večje.
 3. Vnesite dovoljeni začetni, končni ali pa določeni datum ali čas.

PokažiDovoli besedilo določene dolžine

 1. V polju Dovoli kliknite Dolžina besedila.
 2. V polju Podatki kliknite želeno vrsto omejitve. Če na primer želite dovoliti vnos besedila do določenega števila znakov, izberite manjše ali enako.
 3. Vnesite najmanjšo, največjo ali pa določeno dolžino besedila.

PokažiRačunanje, kaj je dovoljeno glede na vsebino druge celice

 1. V polju Dovoli kliknite želeno vrsto podatkov.
 2. V polju Podatki kliknite želeno vrsto omejitve.
 3. V polju ali poljih pod poljem Podatki kliknite celico, ki jo želite uporabiti, da bi določili, kaj je dovoljeno. Če na primer želite za račun dovoliti zneske, ki ne bodo presegli proračuna, za Dovoli izberite Decimalno, za Podatki izberite manjše ali enako in v polju Maksimum kliknite celico, ki vsebuje znesek za proračun.

PokažiUporaba formule za izračun dovoljenega

 1. V polju Dovoli kliknite Po meri.
 2. V polje Formula vnesite formulo za izračun logične vrednosti (TRUE za veljavne vnose ali FALSE za neveljavne). Če bi na primer želeli dovoliti vrednost v celici za proračun za piknik, samo če ni ničesar določeno za proračun neomejenega računa (celica D6) in je celotni proračun (celica D20) manjši kot dodeljenih 40.000 €, bi vnesli v polje formula =AND(D6=0,D20<40000).
 1. Določite ali je lahko celica prazna:
 • Če želite omogočite prazne vrednosti (nič), izberite polje Prezri prazne.
 • Če želite preprečiti vnos praznih vrednosti (nič), počistite polje Prezri prazne.

 Opomba   Če dovoljene vrednosti temeljijo na imenovanem obsegu celic in je kjerkoli na seznamu prazna celica, lahko v veljavno celico vnesete katero koli vrednost, če je polje Prezri prazne izbrano. To velja tudi za vse celice kamor se sklicujejo formule za preverjanje veljavnosti: Če je ena od teh celic prazna, lahko vanjo vnesete katero koli vrednost, če je polje Prezri prazne izbrano.

 1. Za prikaz izbirnih vnosnih sporočil pri kliku na celico, kliknite jeziček Vhodno sporočilo in zagotovite, da bo polje Pokaži vhodno sporočilo, ko je celica izbrana potrjeno ter vnesite naslov in besedilo sporočila.
 2. Določite, kako naj Microsoft Excel odgovori pri vnosu neveljavnih podatkov:

PokažiKako?

 1. Kliknite jeziček Opozorilo o napaki in poskrbite, da bo potrditveno polje Po vnosu neveljavnih podatkov pokaži opozorilo o napaki potrjeno.
 2. Za spustni seznam Slog izberite eno od naslednjih možnosti:

Za prikaz informativnega sporočila, ki ne preprečuje vnosa neveljavnih podatkov, kliknite Informacije.

Za prikaz opozorilnega sporočila, ki ne preprečuje vnosa neveljavnih podatkov, kliknite Opozorilo.

Da bi preprečili vnos neveljavnih podatkov, kliknite Ustavi.

 1. Vnesite naslov in besedilo za sporočilo (do 225 znakov).

 Opomba   Če ne vnesete naslova ali besedila, je privzeta vrednost za naslov »Microsoft Excel« in za sporočilo: »Vrednost, ki ste jo vnesli, ni veljavna. Uporabnik je omejil vrednosti, ki jih lahko vnašate v to celico.«

 Opomba   Uporaba preverjanja veljavnosti podatkov celice ne oblikuje celice.

 
 
Velja za:
Excel 2003