Tabela s strežniki, ki so na voljo v okviru količinskega licenciranja