Uvod v tabele

Če uporabljate zbirko podatkov, podatke shranjujete v tabele – seznami, ki temeljijo na predmetih in vsebujejo podatke, urejene v zapise. Ustvarite lahko na primer tabelo »Stiki«, v katero shranjujete seznam imen, e-poštnih naslovov in telefonskih številk.

V tem članku je pregled tabel v programu Microsoft Access 2010, predstavljene pa so tudi nove ali odstranjene funkcije tabel. V tem članku je pojasnjeno tudi, kako ustvariti tabelo, kako vanjo dodajati polja, kako nastaviti primarni ključ (primarni ključ: Eno ali več polj (stolpcev) z vrednostmi, ki enolično identificirajo vsak zapis v tabeli. Primarni ključ ne dovoli ničelnih vrednosti in mora vedno imeti enoličen indeks. Primarni ključ se uporablja za povezovanje tabele s tujimi ključi v drugih tabelah.) tabele ter kako nastaviti lastnosti polja in tabele.

Zbirko podatkov začnite načrtovati z oblikovanjem vseh njenih tabel in določanjem relacij med njimi. Pred ustvarjanjem tabel skrbno razmislite o zahtevah in določite vse tabele, ki jih potrebujete. Za uvod v načrtovanje zbirke podatkov si oglejte članek Osnove načrtovanja zbirk podatkov in povezave v razdelku Glejte tudi.

 Opomba   Pogled načrta ni na voljo za spletne tabele. Namesto tega lahko uporabite funkcije načrtovanja, ki so zdaj vključene v pogledu podatkovnega lista. Če želite več informacij o načrtovanju spletne zbirke podatkov, glejte članek Ustvarjanje zbirke podatkov za skupno rabo v spletu.

V tem članku


Pregled

Tabela je predmet zbirke podatkov, ki ga uporabljate za shranjevanje podatkov o določenem predmetu, na primer zaposlenih ali izdelkih. Tabelo sestavljajo zapisi in polja.

V vsakem zapisu so podatki o enem primeru predmeta tabele, na primer o določenem uslužbencu. Zapis se pogosto imenuje vrstica ali primer.

V vsakem polju so podatki o enem vidiku predmeta tabele, kot je ime ali e-poštni naslov. Polje se pogosto imenuje stolpec ali atribut.

Zapis sestavljajo vrednosti polj, na primer Konto, d.o.o. ali nekdo@example.com. Vrednost polja se pogosto imenuje kar dejstvo.

Postavitev zapisov in polj v tabeli »Stranke«

Oblaček 1 Zapis
Oblaček 2 Polje
Oblaček 3 Vrednost polja

V zbirki podatkov je lahko več tabel, v vsaki pa so shranjeni podatki o drugem predmetu. V vsaki tabeli je lahko več polj različnih vrst podatkov, na primer besedilo, številke, datumi in hiperpovezave.

Zunanji podatki

Ustvarite lahko povezave do številnih virov zunanjih podatkov, na primer drugih zbirk podatkov, besedilnih datotek in Excelovih delovnih zvezkov. Ko ustvarite povezavo do zunanjih podatkov, Access lahko povezavo uporabi, kot če bi bila tabela. Odvisno od vira zunanjih podatkov in načina, kako ustvarite povezavo, lahko urejate podatke v povezani tabeli in ustvarite relacije, ki vključujejo povezano tabelo. Vendar pa s povezavo ne morete spremeniti načrta zunanjih podatkov.

Lastnosti tabele in polja

Tabele in polja imajo lastnosti, ki jih lahko nastavite tako, da nadzirajo njihove značilnosti in delovanje.

Listi z lastnostmi tabele in polja

Tabela, odprta v pogledu načrta.
Oblaček 1 Lastnosti tabele
Oblaček 2 Lastnosti polja

V Accessovi zbirki podatkov so lastnosti tabele atributi tabele, ki vplivajo na videz ali vedenje tabele kot celote. Lastnosti tabele nastavite na listu z lastnostmi tabele v pogledu načrta. Nastavite lahko na primer lastnost Privzeti pogled tabele in tako določite, kakšen je privzeti prikaz tabele.

Lastnost polja velja za določeno polje v tabeli in določa eno od lastnosti polja ali vidik vedenja polja. Nastavite lahko nekatere lastnosti polja v pogledu podatkovnega lista (pogled podatkovnega lista: Pogled, v katerem so prikazani podatki iz tabele, poizvedbe, obrazca, pogleda ali shranjene procedure v obliki zapisa s stolpci in vrsticami. V pogledu podatkovnega lista je mogoče urejati polja ter dodajati, brisati ali iskati podatke.). V pogledu načrta lahko v podoknu Lastnosti polja nastavite tudi poljubno lastnost polja.

Podatkovni tip

Vsako polje ima podatkovni tip. Podatkovni tip v polju označuje vrsto podatkov, ki so shranjeni v polju, na primer velike količine besedila ali priložene datoteke.

Nastavitev podatkovnega tipa

Podatkovni tip je lastnost polja, a se od drugih lastnosti polja razlikuje tako:

 • Podatkovni tip polja nastavite v mreži načrta tabele in ne v podoknu Lastnosti polja.
 • Podatkovni tip polja določa, katere druge lastnosti polje še ima.
 • Podatkovni tip polja morate nastaviti, ko ga ustvarite.

 Opomba   Ustvarite lahko novo polje v Accessu, in sicer tako, da v pogledu podatkovnega lista vnesete podatke v nov stolpec. Če polje ustvarite z vnosom podatkov v pogled podatkovnega lista, Access samodejno dodeli podatkovni tip za polje na podlagi vnesene vrednosti. Če vaš vnos ne predstavlja drugega podatkovnega tipa, Access podatkovni tip nastavi na besedilo. Po potrebi lahko na traku, ki je del novega uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent, spremenite podatkovni tip .

PokažiPrimeri samodejnega zaznavanja podatkovnega tipa

V tabeli je opisano samodejno zaznavanje podatkovnega tipa v pogledu podatkovnega lista.

Če vnesete: Office Access 2007 ustvari polje s podatkovnim tipom:
Janez Besedilo

http://www.zdravilec.com

Uporabite lahko katero koli veljavno predpono internetnega protokola. Veljavne predpone so na primer http://, https:// in mailto:.

Hiperpovezava
1 Število, dolgo celo število
50.000 Število, dolgo celo število
50.000,99 Število, dvojno
50000,389 Število, dvojno

12/67

Prepoznane so tiste oblike zapisa datuma in časa, ki se uporabljajo v uporabnikovih območnih nastavitvah.

Datum/Čas
31. december 2006 Datum/Čas
10:50:23 Datum/Čas
10:50 Datum/Čas
17:50 Datum/Čas

12,50 €

Prepoznan je tisti simbol valute, ki se uporablja v uporabnikovih območnih nastavitvah.

Valuta
21,75 Število, dvojno
123,00 % Število, dvojno
3.46E+03 Število, dvojno

Relacije tabele

Čeprav so v vsaki tabeli shranjeni podatki o drugem predmetu, so v tabelah v zbirki podatkov običajno shranjeni podatki o predmetih, med katerimi obstajajo relacije. V zbirki podatkov je na primer:

 • Tabela strank, v kateri so navedene stranke vašega podjetja in njihovi naslovi.
 • Tabela prodajnih izdelkov s cenami in slikami vseh elementov.
 • Tabela naročil za sledenje naročil strank.

Ker podatke o različnih predmetih shranjujete v ločene tabele, potrebujete način, kako povezati podatke, tako da boste lahko brez težav združevali povezane podatke iz teh ločenih tabel. Če želite povezati podatke, shranjene v različnih tabelah, ustvarite relacije. Relacija je logična povezava med dvema tabelama, s katero so določena polja, ki so tabelam skupna.

Ključi

Polja, ki sodijo v relacije tabel, se imenujejo ključi. Ključ običajno sestavlja eno polje, lahko pa ga sestavlja tudi več polj. Obstajata dve vrsti ključev:

 • Primarni ključ    Tabela ima lahko le en primarni ključ. Primarni ključ je sestavljen iz enega ali več polj, ki enolično označujejo vsak zapis, ki ga shranite v tabelo. Pogosto je enolična identifikacijska številka, na primer številka ID, serijska številka ali koda, ki služi kot primarni ključ. Morda imate na primer tabelo »Stranke«, kjer ima vsaka stranka enolično številko ID stranke. Polje z ID-jem stranke je primarni ključ tabele »Stranke«. Če je v primarnem ključu več kot eno polje, je običajno sestavljeno iz obstoječih polj, ki skupaj zagotavljajo enolične vrednosti. Morda boste na primer kot primarni ključ za tabelo o osebah uporabili kombinacijo priimka, imena in rojstnega datuma.
 • Tuji ključ    V tabeli je lahko eden ali več tujih ključev. V tujem ključu so vrednosti, ki ustrezajo vrednostim v primarnem ključu druge tabele. Morda imate na primer tabelo »Naročila«, v kateri ima vsako naročilo številko ID stranke, ki ustreza zapisu v tabeli »Stranke«. Polje z ID-jem strank je tuji ključ tabele »Naročila«.

Ujemanje vrednosti med polji s ključi tvori podlago relacij med tabelami. Relacijo med tabelami uporabite za združevanje podatkov iz povezanih tabel. Recimo, da imate tabelo »Stranke« in tabelo »Naročila«. V tabeli »Stranke« je vsak zapis določen s poljem s primarnim ključem, ID.

Če želite vsako naročilo povezati s stranko, v tabelo »Naročila« dodajte polje za tuji ključ, ki ustreza polju ID v tabeli »Stranke«, nato pa ustvarite razmerje med obema ključema. Če v tabelo »Naročila« dodate zapis, uporabite vrednost za ID stranke, ki izhaja iz tabele »Stranke«. Kadar koli želite prikaz kakršnih koli informacij o stranki za naročilo, s pomočjo relacije določite, kateri podatki v tabeli »Stranke« ustrezajo katerim zapisom v tabeli »Naročila«.

Relacija med tabelami, prikazana v oknu »Relacije«

Relacija med tabelami, prikazana v oknu »Relacije«.
Oblaček 1 Primarni ključ, določen z ikono ključa zraven imena polja.
Oblaček 2 Tuji ključ – bodite pozorni na odsotnost ikone ključa.

Prednosti uporabe relacij

Ločevanje podatkov v povezanih tabelah ima te prednosti:

 • Doslednost    Ker je vsak podatek zapisan le enkrat, v eni tabeli, so možnosti nejasnosti ali nedoslednosti manjše. Ime stranke na primer shranite samo enkrat, v tabelo o strankah, namesto da bi ga še enkrat shranjevali (morda nedosledno) v tabelo s podatki o naročilu.
 • Učinkovitost    Zapisovanje podatkov na le enem mestu pomeni, da porabite manj prostora na disku. Poleg tega manjše tabele omogočajo hitrejši dostop do podatkov kot večje tabele. In končno, če ne uporabljate ločenih tabel za ločene predmete, v tabele uvedete nične vrednosti (odsotnost podatkov) in odvečne podatke, oboje pa lahko pomeni izgubo prostora in ogrozi učinkovitost delovanja.
 • Razumljivost    Načrt zbirke podatkov je laže razumljiv, če so predmeti pravilno ločeni v tabele.

 Namig   Tabele načrtujte z mislijo na relacije. S čarovnikom za iskanje lahko ustvarite polje s tujim ključem, če tabela z ustreznim primarnim ključem že obstaja. Čarovnik za iskanje ustvari relacijo namesto vas.

Na vrh strani Na vrh strani

Specifikacije tabele

V programu Access 2010 ima tabela te praktične omejitve:

Atribut Največje
Število znakov v imenu tabele 64
Število znakov v imenu polja 64
Število polj v tabeli 255
Število odprtih tabel 2048; ta omejitev vključuje tabele, ki jih notranje odpre Access
Velikost tabele 2 gigabajta minus prostor, potreben za sistemske predmete
Število znakov v besedilnem polju 255
Število znakov v polju tipa Zapisek 65.535 ko podatke vnašate prek uporabniškega vmesnika;
2 gigabajta shrambe znakov, ko podatke vnašate prek programa
Velikost polja tipa OLE predmet 1 gigabajt
Število indeksov v tabeli 32
Število polj v indeksu 10
Število znakov v veljavnostnem sporočilu 255
Število znakov v veljavnostnem pravilu 2048
Število znakov v tabeli ali opisu polja 255
Število znakov v zapisu (brez polja tipa »Zapisek« ali »OLE predmet«), ko je lastnost »UnicodeCompression«polj nastavljena na »Da«. 4000
Število znakov v nastavitvi lastnosti polja 255

Na vrh strani Na vrh strani

Novosti

Razlike s programom Access 2007

Ustvarjanje tabele v programu Access 2010 je proces, ki je zelo podoben ustvarjanju tabele v Accessu 2007. Vendar je v programu Access 2010 nekaj novih funkcij, ki se nanašajo na tabele:

 • Podatkovni makri    Zdaj lahko dogodkom v tabelah priložite makre, kar vam omogoča izvajanje dejanj ob vsaki spremembi, vstavljanju ali brisanju zapisa. Ti makri se na primer lahko uporabljajo za preverjanje veljavnosti podatkov ali izračunavanje.
 • Izračunan podatkovni tip    Ta novi podatkovni tip vam omogoča, da ustvarite polje, ki temelji na izračunu drugih polj v isti tabeli. Ustvarite lahko na primer polje »Vsota vrstice«, v katerem je zmnožek polj »Količina« in »Cena enote«. Če posodobite polje »Količina« ali »Cena enote«, se »Vsota vrstice« samodejno posodobi.
 • Povezljivost spletnih storitev    Poleg ustvarjanja povezav do virov zunanjih podatkov, na primer Excelovih delovnih zvezkov in SharePointovih seznamov, lahko zdaj ustvarite povezavo do spletnih mest, ki zagotavljajo vmesnik za spletne storitve. Morda boste na primer ustvarili povezavo do podatkov na spletnem mestu spletnega prodajalca in nato ustvarili svoj program za ogled izdelkov ali naročanje.
 • Predloge tabel in polj zamenjajo modeli    Access 2007 je uvedel predloge tabel in predloge polj. Predloge tabel so bile prazne tabele, s katerimi ste lahko ustvarili nove tabele, združljive s temi vgrajenimi seznami storitev Windows SharePoint Services:
  • Stiki
  • Opravila
  • Težave
  • Dogodki
  • Osnovna sredstva

V programu Access 2010 uporabljajte modele, če želite v zbirko podatkov dodati vnaprej ustvarjene dele. V modelih so lahko tabele in druge vrste predmetov zbirke podatkov, na primer poizvedbe in obrazci.

 Opomba   V tem poglavju niso pojasnjeni modeli. Če želite več informacij, preberite razdelek Glejte tudi.

Razlike s programom Access 2003

 • Modeli so nadomestili čarovnika za tabele    V različicah Accessa, starejših od 2007, ste s čarovnikom za tabele hitro ustvarili tabelo, tako da ste odgovorili na nekaj vprašanj. V Accessu 2007 so čarovnika za tabele zamenjale predloge tabel in polj. V programu Access 2010 pa so predloge tabel in polj zamenjali modeli.

 Opomba   V tem poglavju niso pojasnjeni modeli. Če želite več informacij, preberite razdelek Glejte tudi.

 • Ustvarjanje podatkovnih listov    Zdaj lahko med delom v pogledu podatkovnega lista ustvarjate in spreminjate tabele in polja.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje nove tabele

Če imate nov vir podatkov, ki ne sodi v nobeno od obstoječih tabel, ustvarite novo tabelo.

Tabelo lahko ustvarite z ustvarjanjem nove zbirke podatkov, z vstavljanjem tabele v obstoječo zbirko podatkov, z uvažanjem tabele iz drugega vira podatkov ali s povezovanjem do tabele v drugem viru podatkov – na primer v Microsoft Office Excelovem delovnem zvezku, Microsoft Office Wordovem dokumentu, besedilni datoteki, spletni storitvi ali drugi zbirki podatkov. Ko ustvarite novo prazno zbirko podatkov, je vanjo samodejno vstavljena nova prazna tabela, v katero lahko vnašate podatke in tako začnete določati polja.

Kaj želite narediti?


Ustvarjanje nove tabele v novi zbirki podatkov

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Novo in nato Prazna zbirka podatkov.
 2. V polje Ime datoteke vnesite ime nove zbirke podatkov.
 3. Če želite poiskati drugo mesto, kamor boste shranili zbirko podatkov, kliknite ikono mape.
 4. Kliknite Ustvari.

Odpre se nova zbirka podatkov in ustvarjena je nova tabela z imenom »Tabela1«, ki se odpre v pogledu podatkovnega lista.

Ustvarjanje nove tabele v obstoječi zbirki podatkov

 1. Na zavihku Datoteka pokažite na Odpri in naredite nekaj od tega:
  • Če je želena zbirka podatkov na seznamu Nedavne zbirke podatkov, kliknite zbirko podatkov na tem seznamu.

– ali –

 • Če želene zbirke podatkov ni na seznamu Nedavne zbirke podatkov, pod možnostjo Odpri dokument kliknite želeno možnost.
 1. V pogovornem oknu Odpri izberite zbirko podatkov, ki jo želite odpreti, in kliknite Odpri.
 2. Na zavihku Ustvari v skupini Tabele kliknite Tabela.

V zbirko podatkov je vstavljena nova tabela, ki se odpre v pogledu podatkovnega lista.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje tabele z uvozom ali povezovanjem

Tabelo je mogoče ustvariti z uvozom podatkov, ki so shranjeni drugje, ali z ustvarjanjem povezave do teh podatkov. Podatke lahko uvozite ali ustvarite povezavo do njih na Excelovem delovnem listu, na seznamu Windows SharePoint Services, v datoteki XML, v drugi Accessovi zbirki podatkov, v Microsoft Office Outlookovi mapi itd.

Ko podatke uvozite, ustvarite kopijo podatkov v novi tabeli v trenutni zbirki podatkov. Naknadne spremembe izvornih podatkov ne vplivajo na uvožene podatke, spremembe uvoženih podatkov pa ne vplivajo na izvorne podatke. Po povezavi z virom podatkov in uvozu podatkov lahko uvožene podatke uporabite brez povezovanja z virom. Spremenite lahko načrt uvožene tabele.

Če ustvarite povezavo do podatkov, v trenutni zbirki podatkov ustvarite povezano tabelo, ki predstavlja živo povezavo z obstoječimi podatki, shranjenimi drugje. Če spremenite podatke v povezani tabeli, jih spremenite tudi v viru. Kadar koli se spremenijo podatki v viru, je sprememba prikazana tudi v povezani tabeli. Ob uporabi povezane tabele morate vedno imeti možnost vzpostavitve povezave z virom podatkov. Ne morete spremeniti načrta povezane tabele.

 Opomba   Podatkov na Excelovem delovnem listu ne morete urejati s povezano tabelo. To rešite tako, da izvorne podatke uvozite v Accessovo zbirko podatkov in iz Excela ustvarite povezavo do zbirke podatkov. Če želite več informacij o ustvarjanju povezav v Access iz Excela, poiščite pomoč za Excel ali si oglejte povezave v razdelku Glejte tudi.

Ustvarjanje nove tabele z uvozom zunanjih podatkov ali s povezovanjem do njih

 1. Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite enega od virov podatkov, ki so na voljo.
 2. Sledite navodilom v pogovornih poljih, ki so prikazana na vsakem koraku.

Access ustvari novo tabelo in jo prikaže v podoknu za krmarjenje.

 Namig   Uvozite lahko tudi podatke s SharePointovega seznama ali ustvarite povezavo do njih z ukazom na zavihku Ustvarjanje.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje tabele s SharePointovim mestom

Tabelo je mogoče ustvariti v zbirki podatkov, ki uvozi podatke s SharePointovega seznama ali ustvari povezavo do njih. Z vnaprej določeno predlogo lahko ustvarite tudi nov SharePointov seznam. Vnaprej določene predloge v programu Access 2010 vključujejo Stike, Opravila, Težave in Dogodke.

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Tabele kliknite SharePointovi seznami.
 1. Naredite nekaj od tega:
 1. Kliknite Stiki, Opravila, Težave ali Dogodki.
 1. V pogovorno okno Ustvarjanje novega seznama vnesite URL SharePointovega mesta, na katerem želite ustvariti seznam.
 1. V polji Navedite ime novega seznama in Opis vnesite ime novega seznama in njegov opis.
 1. Če želite odpreti povezano tabelo, ko jo ustvarite, potrdite polje Po dokončanju odpri seznam (ki je privzeto potrjeno).

 1. Kliknite Po meri.
 1. V pogovorno okno Ustvarjanje novega seznama vnesite URL SharePointovega mesta, na katerem želite ustvariti seznam.
 1. V polji Navedite ime novega seznama in Opis vnesite ime novega seznama in njegov opis.
 1. Če želite odpreti povezano tabelo, ko jo ustvarite, potrdite polje Po dokončanju odpri seznam (ki je privzeto potrjeno).

 1. Kliknite Obstoječi SharePointov seznam.
 2. V pogovorno okno Dobi zunanje podatke vnesite spletni naslov SharePointovega mesta s podatki, ki jih želite uvoziti.
 3. Kliknite Uvozite izvorne podatke v novo tabelo v trenutni zbirki podatkov in nato kliknite Naprej.
 4. Potrdite polje ob vsakem SharePointovem seznamu, ki ga želite uvoziti.

 1. Kliknite Obstoječi SharePointov seznam.
 2. V pogovorno okno Dobi zunanje podatke – SharePointovo mesto vnesite spletni naslov SharePointovega mesta s seznamom, do katerega želite ustvariti povezavo.
 3. Kliknite Vzpostavite povezavo do vira podatkov, tako da ustvarite povezano tabelo in nato kliknite Naprej.
 4. Potrdite polje ob vsakem SharePointovem seznamu, do katerega želite vzpostaviti povezavo.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje tabele s spletno storitvijo

V zbirki podatkov lahko ustvarite tabelo s povezavo do podatkov na spletnem mestu, ki zagotavlja vmesnik za spletno storitev.

 Opomba   Tabele spletne storitve so namenjene samo za branje.

 1. Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite Več in nato Podatkovne storitve.
 2. Če je povezava, ki jo želite uporabiti, že nameščena, pojdite na 5. korak. Sicer nadaljujte z naslednjim korakom.
 3. Kliknite Namesti novo povezavo.
 4. Izberite datoteko za povezavo, ki jo želite uporabiti, nato pa kliknite V redu.
 5. V pogovornem oknu Ustvari povezavo do podatkov o spletni storitvi razširite povezavo, ki jo želite uporabljati.
 6. Izberite tabelo, do katere želite ustvariti povezavo.

Access prikaže polja na desni strani pogovornega okna.

 1. Če želite, lahko v polje Določite ime povezave vnesete ime povezane tabele. Access bo to ime uporabljal za povezano tabelo v podoknu za krmarjenje.
 2. Kliknite V redu.

Access ustvari povezano tabelo.

Na vrh strani Na vrh strani

Nastavljanje primarnega ključa tabele

Če navedete primarni ključ za tabelo, pridobite te prednosti:

 • Access samodejno ustvari kazalo za primarni ključ, kar lahko pomaga pri izboljšanju učinkovitosti delovanja zbirke podatkov.
 • Access zagotovi, da ima vsak zapis vrednost v polju primarni ključ.
 • Access zagotovi, da je vsaka vrednost v polju s ključem enolična. Enolične vrednosti so nujne, saj sicer določenega zapisa ni mogoče zanesljivo razlikovati od drugih zapisov.

Ko v pogledu podatkovnega lista ustvarite novo tabelo, Access samodejno ustvari primarni ključ in mu dodeli ime polja »ID« in samoštevilčni podatkovni tip.

V pogledu načrta lahko spremenite ali odstranite primarni ključ, ali pa nastavite primarni ključ za tabelo, ki ga še nima.

Določite, katera polja uporabiti kot primarni ključ

Včasih morda že imate podatke, ki jih želite uporabiti kot primarni ključ. Morda imate na primer obstoječe številke ID svojih zaposlenih. Če ustvarite tabelo za sledenje podatkov o zaposlenih, se boste morda odločili, da kot primarni ključ za tabelo uporabite obstoječe ID-je zaposlenih. Morda pa je ID zaposlenega enoličen samo skupaj z ID-jem oddelka, zaradi česar morate obe primarni polji uporabljati skupaj. Dober kandidat za primarni ključ ima te lastnosti:

 • Vsak zapis ima enolično vrednost za polje ali kombinacijo polj.
 • Polje ali kombinacija polj ni nikoli prazna ali ničelna – vedno ima vrednost.
 • Vrednosti se ne spremenijo.

Če ni ustreznih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti kot primarni ključ, lahko ustvarite novo polje, ki se uporablja kot primarni ključ. Ko ustvarite novo polje, ki se uporablja kot primarni ključ, nastavite podatkovni tip polja na »Samoštevilo«. S tem zagotovite, da ustreza trem lastnostim s prejšnjega seznama.

Nastavljanje ali spreminjanje primarnega ključa

 1. Izberite tabelo, katere primarni ključ želite nastaviti ali spremeniti.
 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.
 3. V mreži načrta tabele izberite polje ali polja, ki jih želite uporabiti kot primarni ključ.

Če želite izbrati eno polje, kliknite izbirnik vrstice (izbirnik vrstice: Majhno polje ali vrstica, s katerim je, če ga kliknete, mogoče izbrati celotno vrstico v tabeli ali makru v pogledu načrtovanja ali pri razvrščanju in združevanju zapisov v pogledu načrtovanja poročila.) za želeno polje.

Če želite izbrati več polj, držite tipko CTRL in kliknite izbirnik vrstice za vsako polje.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Primarni ključ.

Skupina »Orodja« na zavihku »Načrt«

Indikator ključa je desno od polja ali polj, ki ste jih navedli kot primarni ključ.

Odstranjevanje primarnega ključa

 1. Izberite tabelo, katere primarni ključ želite odstraniti.
 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.
 3. Kliknite izbirnik vrstice (izbirnik vrstice: Majhno polje ali vrstica, s katerim je, če ga kliknete, mogoče izbrati celotno vrstico v tabeli ali makru v pogledu načrtovanja ali pri razvrščanju in združevanju zapisov v pogledu načrtovanja poročila.) za trenutni primarni ključ. Če je primarni ključ sestavljen iz več polj, pridržite tipko CTRL in za vsako polje kliknite izbirnik vrstice.
 4. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Primarni ključ.

Skupina »Orodja« na zavihku »Načrt«

Indikator ključa je odstranjen iz polj, ki ste jih predhodno navedli kot primarni ključ.

 Opomba   Ko shranite novo tabelo, ne da bi določili primarni ključ, vas Access pozove, da ustvarite novo polje za primarni ključ. Če kliknete Da, Access ustvari polje z ID-jem, ki uporablja podatkovni tip »Samoštevilo«, in zagotovi enolično vrednost za vsak zapis. Če je v tabeli že polje »Samoštevilo«, ga Access uporabi kot primarni ključ. Če kliknete Ne, Access ne doda polja, nastavljen pa ni noben primarni ključ.

Na vrh strani Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti tabele

Nastavite lahko lastnosti, ki veljajo za celotno tabelo ali celotne zapise.

 1. Izberite tabelo, katere lastnosti želite nastaviti.
 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Ogled in nato Pogled načrta.
 3. Na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite List z lastnostmi.

Skupina »Pokaži/skrij« na zavihku »Načrt«

Prikazan je list z lastnostmi tabele.

 1. Na listu z lastnostmi kliknite zavihek Splošno.
 2. Kliknite polje levo od lastnosti, ki jo želite nastaviti, nato pa vnesite nastavitev za lastnost.

PokažiLastnosti tabele, ki so na voljo

Uporabite to lastnost tabele Če želite
Prikaži poglede na mestu SharePoint

Določiti, ali so pogledi, ki temeljijo na tabeli, lahko prikazani na SharePointovem mestu.

 Opomba   Učinki te nastavitve so odvisni od nastavitve lastnosti Prikaz vseh pogledov na SharePointovem mestu v zbirki podatkov.

Če želite več informacij, preberite razdelek Glejte tudi.

Razširjen podatkovni podlist Razširiti vse podatkovne podliste, ko odprete tabelo.
Višina podatkovnega podlista

Naredite nekaj od tega:

 • Če želite, da se okno podatkovnega podlista razširi tako, da prikaže vse vrstice, pustite to lastnost nastavljeno na 0 palcev.
 • Če želite nadzor nad višino podatkovnega podlista, vnesite želeno višino v palcih.
Usmerjenost Nastaviti usmerjenost pogleda glede na to, ali se jezik bere od leve proti desni ali od desne proti levi.
Opis Opisati tabelo. Ta opis se bo pojavljal v opisih orodij za tabelo.
Privzeti pogled Nastaviti Podatkovni list, Vrtilno tabelo ali Vrtilni grafikon za privzeti pogled, ko odprete tabelo.
Veljavnostno pravilo Vnesti izraz, ki mora biti resničen, kadar koli dodate ali spremenite zapis.
Veljavnostno besedilo Vnesti sporočilo, ki je prikazano, če zapis krši izraz v lastnosti Veljavnostno pravilo.
Filter Določiti pogoje za prikaz le ujemajočih se vrstic v pogledu podatkovnega lista.
Razvrsti po Izbrati polja za navajanje privzetega vrstnega reda vrstic v pogledu podatkovnega lista.
Ime podatkovnega podlista Navesti, ali naj se podatkovni podlist prikaže v pogledu podatkovnega lista, in če se prikaže, iz katere tabele ali poizvedbe naj vrstice v podatkovnem podlistu pridobijo podatke.
Poveži podrejena polja Prikazati seznam polj v tabeli ali poizvedbi, ki se uporabljajo za podatkovne podliste, ki se ujemajo z lastnostjo Poveži nadrejena polja, določeno za tabelo.
Poveži nadrejena polja Prikazati seznam polj v tabeli, ki se ujemajo z lastnostjo Poveži podrejena polja, navedeno določeno za tabelo.
Filtriranje nalaganja Samodejno uporabiti pogoje filtriranja v lastnosti Filter (če je nastavljena na Da), ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista.
Razvrščanje po nalaganju Samodejno uporabiti pogoje razvrščanja v lastnosti Razvrščanje po (če je nastavljena na Da), ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista.

 Namig   Če želite zagotoviti več prostora za vnašanje ali urejanje nastavitve v polju z lastnostjo in prikazati polje Povečava, pritisnite tipki SHIFT+F2. Če nastavljate lastnost Veljavnostno pravilo na izraz in želite pomoč pri ustvarjanju, kliknite Slika gumba ob polju z lastnostmi ValidationRule, da prikažete graditelja izrazov.

 1. Če želite shraniti spremembe, pritisnite CTRL+S.

Na vrh strani Na vrh strani

Dodajanje polja v tabelo

Vsak podatek, ki mu želite slediti, shranite v polje. V tabeli stikov na primer ustvarite polja za priimek, ime, telefonsko številko in naslov. V tabeli izdelkov ustvarite polja za ime izdelka, ID izdelka in ceno.

Preden ustvarite polja, poskusite podatke ločiti v najmanjše uporabne dele. Pozneje je podatke mnogo lažje združevati kot pa razdruževati. Namesto polja s polnim imenom raje ustvarite ločeni polji za priimek in ime. Nato lahko brez težav iščete po imenu, priimku ali obojem. Če pričakujete, da boste o neki vrsti podatkov poročali, te podatke razvrščali, iskali ali računali, jih dajte v polje same. Če želite več informacij o načrtovanju zbirke podatkov ali ustvarjanju polj, si oglejte povezave v razdelku Glejte tudi.

Ko ustvarite polje, lahko nastavite tudi lastnosti polja za nadzor videza in delovanja.

Dodajanje polja z vnosom podatkov

Ko v pogledu podatkovnega lista ustvarite novo tabelo ali odprete obstoječo tabelo, lahko v tabelo dodate polje z vnosom podatkov v stolpec Dodaj novo polje na podatkovnem listu.

Podatkovni list s stolpcem »Dodaj novo polje«

Oblaček 1 Vnesite podatke v stolpec Dodaj novo polje.
 1. Ustvarite ali odprite tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 Opomba   Če želite več informacij o ustvarjanju tabele, glejte razdelek Ustvarjanje nove tabele.

 1. V stolpec Dodaj novo polje vnesite ime polja, ki ga želite ustvariti.

Uporabite opisno ime, tako da bo polje lažje prepoznati.

 1. Vnesite podatke v novo polje.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje izračunanega polja

Izračunano polje ustvarite v pogledu načrta.

 1. V pogledu načrta odprite tabelo, v kateri želite ustvariti izračunano polje.
 2. V prvi prazni vrstici v mreži načrta tabele pod Ime polja vnesite ime za izračunano polje.
 3. V razdelku Podatkovni tip izberite Izračunano.

Odpre se možnost Graditelj izrazov.

 1. Vnesite izračun, ki ga želite izvesti v graditelju izrazov. Če sta v tabeli na primer Polje1 in Polje2 in želite ustvariti izračunano polje (Polje3) z vrednostjo, ki je enaka vrednosti Polja1, deljene z vrednostjo Polja2, boste v graditelja izrazov vnesli [Polje1]/[Polje2].

Če želite več informacij o izrazih, si oglejte članek Uvod v izraze.

 1. Ko zaključite vnašanje izračuna, kliknite V redu.

 Namig   Priporočljivo je, da preklopite na pogled podatkovnega lista in preverite, ali izračunano polje deluje, kot želite.

Na vrh strani Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti polja

Ko ustvarite polje, lahko lastnosti polja nastavite tako, da nadzirate njegov videz in delovanje.

Z nastavitvijo lastnosti polj lahko na primer:

 • Nadzirate videz podatkov v polju
 • Pomagate preprečiti nepravilno vnašanje podatkov v polje
 • Določite privzete vrednosti za polje
 • Pomagate pospešiti iskanje in razvrščanje v polju

Nekatere lastnosti polj, ki so na voljo, lahko nastavite med delom v pogledu podatkovnega lista. Če pa želite imeti dostop do popolnega seznama lastnosti polj in ga nastavljati, morate uporabiti pogled načrta.

Nastavljanje lastnosti polja v pogledu podatkovnega lista

Med delom v pogledu podatkovnega lista lahko polje preimenujete ali spremenite njegov podatkovni tip, lastnost Oblika zapisa ali nekatere druge lastnosti polja.

Odpiranje tabele v pogledu podatkovnega lista

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, ki jo želite odpreti.
 2. V priročnem meniju kliknite pogled podatkovnega lista.

Preimenovanje polja

Ko dodate polje, tako da vnesete podatke v pogled podatkovnega lista, Access polju samodejno dodeli generično ime. Access prvemu novemu polju dodeli ime Polje1, drugemu novemu polju Polje2 in tako naprej. Privzeto se ime polja uporablja kot oznaka vedno, ko je polje prikazano, na primer ime stolpca na podatkovnem listu. Preimenovanje polj z bolj opisnimi imeni pripomore, da je njihova uporaba pri ogledovanju in urejanju zapisov lažja.

 1. Z desno tipko miške kliknite ime polja, ki ga želite preimenovati (na primer Polje1).
 2. V priročnem meniju kliknite Preimenuj stolpec.
 3. V ime stolpca vnesite novo ime.

Imena polj so lahko sestavljena iz največ 64 znakov (črke ali številke) s presledki.

Spreminjanje podatkovnega tipa polja

Ko ustvarite polje z vnašanjem podatkov v pogled podatkovnega lista, Access razišče te podatke, da določi primerni podatkovni tip za polje. Če na primer vnesete 1.1.2006, Access prepozna podatke kot datum in nastavi podatkovni tip za to polje na »Datum/ura«. Če Access ne more dokončno določiti podatkovnega tipa, je podatkovni tip privzeto nastavljen na »Besedilo«.

Podatkovni tip polja določa, katere lastnosti polja še lahko nastavite. Nastavite lahko na primer le lastnost Samo dodaj za polje s podatkovnim tipom »Hiperpovezava« ali »Zapisek«.

Včasih boste morda želeli ročno spremeniti podatkovni tip polja. Denimo, da imate številke sob, ki so enake kot datumi, na primer 10/2001. Če v novo polje v pogledu podatkovnega lista vnesete 10/2001, funkcija samodejnega zaznavanja podatkovnih tipov za to polje izbere podatkovni tip »Datum/ura«. Ker so številke sob oznake in ne datumi, bi podatkovni tip moral biti »Besedilo«. Podatkovni tip polja spremenite po teh navodilih.

 1. Kliknite zavihekPodatkovni list.
 2. Na seznamu Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje izberite želeni podatkovni tip.

Podoba Accessovega traku

PokažiPodatkovni tipi, ki so na voljo

Podatkovni tip Uporablja se za shranjevanje Velikost
Besedilo

Alfanumeričnih znakov

Uporablja se za besedilo ali števila, ki niso uporabljena v izračunih (na primer ID izdelka). Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče razvrstiti in filtrirati bolj logično, vendar je ni mogoče preprosto uporabiti v izračunih.

Do 255 znakov.
Zapisek

Alfanumeričnih znakov (ki so daljši od 255 znakov) ali besedila, ki uporablja obogateno besedilo.

Uporablja se za besedilo, daljše od 255 znakov, ali besedilo, ki uporablja obogateno besedilo. Opombe, daljši opisi in odstavki, ki uporabljajo oblikovanje besedila, na primer krepko ali ležečo pisavo, so dobri primeri za uporabo polja »Zapisek«.

Do 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak), pri čemer lahko v kontrolniku prikažete 65.535 znakov.
Število

Številskih vrednosti (celih števil ali decimalnih vrednosti).

Uporablja se za shranjevanje števil, uporabljenih v izračunih, razen za denarne vrednosti (za denarne vrednosti uporabite podatkovni tip »Valuta«).

1, 2, 4 ali 8 bajtov ali 16 bajtov, če ga uporabljate za ID replikacije.
Datum/Čas

Datumov in ur.

Uporablja se za shranjevanje datumskih/časovnih vrednosti. Ne pozabite, da je v vsako shranjeno vrednost vključena tako komponenta datuma kot tudi komponenta časa.

8 bajtov.
Valuta

Denarnih vrednosti.

Uporablja se za shranjevanje denarnih vrednosti (valut).

8 bajtov.
Samoštevilo

Enolične številske vrednosti, ki jo Access vstavi samodejno, ko dodate zapis.

Uporablja se za ustvarjanje enoličnih vrednosti, ki jih je mogoče uporabiti kot primarni ključ. Ne pozabite, da je vrednosti v poljih »Samoštevilo« mogoče povečati zaporedno ali po določeni vrednosti ali jih dodeliti naključno.

4 bajte ali 16 bajtov, če ga uporabljate za ID replikacije.
Da/Ne

Booleanovih vrednosti (da/ne).

Uporabite lahko eno od treh oblik zapisa: Da/Ne, Resnično/Neresnično ali Vklopljeno/Izklopljeno.

1 bit (8 bitov = 1 bajt).
OLE predmet

OLE predmetov ali drugih dvojiških podatkov.

Uporablja se za shranjevanje predmetov OLE iz drugih programov sistema Microsoft Windows.

Do 1 GB.
Priloga

Slik, izrezkov, dvojiških datotek in Officeovih datotek.

To je priporočeni podatkovni tip za shranjevanje digitalnih slik in katere koli vrste dvojiške datoteke.

2 GB za stisnjene priloge. Približno 700 KB za priloge, ki niso stisnjene, odvisno od stopnje, do katere je mogoče stisniti prilogo.
Hiperpovezava

Hiperpovezav.

Uporablja se za shranjevanje hiperpovezav, s katerimi je mogoče zagotoviti dostop z enim klikom do spletnih strani prek URL-ja (Uniform Resource Locator) ali datotek prek imena, ki je zapisano v obliki UNC (dogovor o enotnem poimenovanju). Ustvarite lahko tudi povezavo do Accessovih predmetov, ki so shranjeni v zbirki podatkov.

Do 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak), pri čemer lahko v kontrolniku prikažete 65.535 znakov.
Čarovnik za iskanje

To pravzaprav ni podatkovni tip, ampak zažene čarovnika za iskanje.

Uporablja se za zagon čarovnika za iskanje, tako da lahko ustvarite polje, ki uporablja kombinirano polje za iskanje vrednosti v drugi tabeli, poizvedbi ali seznamu vrednosti.

Če temelji na tabeli ali poizvedbi: velikost vezanega stolpca.

Če temelji na vrednosti: velikost polja »Besedilo«, v katerem je shranjena vrednost.

 Opomba   Največja dovoljena velikost datoteke z Accessovo zbirko podatkov je 2 GB.

Namigi za podatkovne tipe
 • Če želite izboljšati učinkovitost delovanja, morate pri ustvarjanju besedilnega ali številskega polja uporabiti najprimernejšo Velikost polja. Če na primer predvidevate, da boste shranjevali poštne številke določene dolžine, določite to dolžino kot velikost polja. Velikost polja lahko določite tako, da nastavite vrednost v polje lastnosti FieldSize. Če želite več informacij, si oglejte razdelek Nastavi druge lastnosti polja.
 • Za telefonske številke, številke delov in druge številke, ki jih ne nameravate uporabljati za matematične izračune, morate izbrati podatkovni tip »Besedilo« namesto »Število«. Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče bolj logično razvrščati in filtrirati.

Spreminjanje oblike zapisa v polju

Poleg določanja podatkovnega tipa novega polja lahko Access nastavi tudi lastnost Oblika zapisa polja, odvisno od tega, kaj vnesete. Če na primer vnesete 10:50, Access nastavi podatkovni tip »Datum/ura« in lastnost Oblika zapisa na »Skrajšana ura«. Če želite ročno spremeniti lastnost Oblika zapisa polja, naredite to:

 1. Na traku kliknite zavihek Podatkovni list.
 2. Na seznamu Oblika zapisa v skupini Podatkovni tip in oblikovanje vnesite želeno obliko zapisa.

 Opomba   Seznam Oblika zapisa za nekatera polja morda ni na voljo (na primer »Besedilo«), odvisno od podatkovnega tipa polja.

Nastavitev drugih lastnosti polja

 1. V pogledu podatkovnega lista kliknite polje, za katero želite nastaviti lastnost.
 2. Na zavihku Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje izberite želene lastnosti.

Podoba Accessovega traku

Na vrh strani Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti polja v pogledu načrta

Med delom s tabelo v pogledu načrta lahko nastavite poljubno lastnost polja. V pogledu načrta nastavite podatkovni tip polja v mreži načrta tabele, druge lastnosti pa nastavite v podoknu Lastnosti polja.

Odpiranje tabele v pogledu načrta

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo.
 2. V priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

Spreminjanje podatkovnega tipa polja

 1. V mreži načrta tabele poiščite polje, za katero želite nastaviti podatkovni tip.
 2. V stolpcu Podatkovni tip na seznamu izberite podatkovni tip.

PokažiPodatkovni tipi, ki so na voljo

Podatkovni tip Uporablja se za shranjevanje Velikost
Besedilo

Alfanumeričnih znakov

Uporablja se za besedilo ali števila, ki niso uporabljena v izračunih (na primer ID izdelka). Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče razvrstiti in filtrirati bolj logično, vendar je ni mogoče preprosto uporabiti v izračunih.

Do 255 znakov.
Zapisek

Alfanumeričnih znakov (ki so daljši od 255 znakov) ali besedila, ki uporablja obogateno besedilo.

Uporablja se za besedilo, daljše od 255 znakov, ali besedilo, ki uporablja obogateno besedilo. Opombe, daljši opisi in odstavki, ki uporabljajo oblikovanje besedila, na primer krepko ali ležečo pisavo, so dobri primeri za uporabo polja »Zapisek«.

Do 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak), pri čemer lahko v kontrolniku prikažete 65.535 znakov.
Število

Številskih vrednosti (celih števil ali decimalnih vrednosti).

Uporablja se za shranjevanje števil, uporabljenih v izračunih, razen za denarne vrednosti (za denarne vrednosti uporabite podatkovni tip »Valuta«).

1, 2, 4 ali 8 bajtov ali 16 bajtov, če ga uporabljate za ID replikacije.
Datum/Čas

Datumov in ur.

Uporablja se za shranjevanje datumskih/časovnih vrednosti. Ne pozabite, da je v vsako shranjeno vrednost vključena tako komponenta datuma kot tudi komponenta časa.

8 bajtov.
Valuta

Denarnih vrednosti.

Uporablja se za shranjevanje denarnih vrednosti (valut).

8 bajtov.
Samoštevilo

Enolične številske vrednosti, ki jo Access vstavi samodejno, ko dodate zapis.

Uporablja se za ustvarjanje enoličnih vrednosti, ki jih je mogoče uporabiti kot primarni ključ. Ne pozabite, da je vrednosti v poljih »Samoštevilo« mogoče povečati zaporedno ali po določeni vrednosti ali jih dodeliti naključno.

4 bajte ali 16 bajtov, če ga uporabljate za ID replikacije.
Da/Ne

Booleanovih vrednosti (da/ne).

Uporabite lahko eno od treh oblik zapisa: Da/Ne, Resnično/Neresnično ali Vklopljeno/Izklopljeno.

1 bit (8 bitov = 1 bajt).
OLE predmet

OLE predmetov ali drugih dvojiških podatkov.

Uporablja se za shranjevanje predmetov OLE iz drugih programov sistema Microsoft Windows.

Do 1 GB.
Priloga

Slik, izrezkov, dvojiških datotek in Officeovih datotek.

To je priporočeni podatkovni tip za shranjevanje digitalnih slik in katere koli vrste dvojiške datoteke.

2 GB za stisnjene priloge. Približno 700 KB za priloge, ki niso stisnjene, odvisno od stopnje, do katere je mogoče stisniti prilogo.
Hiperpovezava

Hiperpovezav.

Uporablja se za shranjevanje hiperpovezav, s katerimi je mogoče zagotoviti dostop z enim klikom do spletnih strani prek URL-ja (Uniform Resource Locator) ali datotek prek imena, ki je zapisano v obliki UNC (dogovor o enotnem poimenovanju). Ustvarite lahko tudi povezavo do Accessovih predmetov, ki so shranjeni v zbirki podatkov.

Do 1 GB znakov ali 2 GB prostora za shranjevanje (2 bajta na znak), pri čemer lahko v kontrolniku prikažete 65.535 znakov.
Čarovnik za iskanje

To pravzaprav ni podatkovni tip, ampak zažene čarovnika za iskanje.

Uporablja se za zagon čarovnika za iskanje, tako da lahko ustvarite polje, ki uporablja kombinirano polje za iskanje vrednosti v drugi tabeli, poizvedbi ali seznamu vrednosti.

Če temelji na tabeli ali poizvedbi: velikost vezanega stolpca.

Če temelji na vrednosti: velikost polja »Besedilo«, v katerem je shranjena vrednost.

 Opomba   Največja dovoljena velikost datoteke z Accessovo zbirko podatkov je 2 GB.

Namigi za podatkovne tipe
 • Za telefonske številke, številke delov in druge številke, ki jih ne nameravate uporabljati za matematične izračune, morate izbrati podatkovni tip »Besedilo« namesto »Število«. Številsko vrednost, ki je shranjena kot besedilo, je mogoče bolj logično razvrščati in filtrirati, ni pa je mogoče preprosto uporabiti v izračunih.
 • Za podatkovne tipe »Besedilo« in »Število« lahko velikost polja ali podatkovni tip natančneje določite tako, da nastavite vrednost v polju z lastnostjo FieldSize.

Nastavitev drugih lastnosti polja

 1. V mreži načrta tabele izberite polje, za katero želite nastaviti lastnosti. Access prikaže lastnosti za to polje v podoknu Lastnosti polja.

 Opomba   Podatkovni tip polja določa, katere lastnosti je mogoče nastaviti.

 1. V podoknu Lastnosti polja vnesite nastavitve, ki jih želite za vsako lastnost, ali pritisnite F6 in s puščičnimi tipkami izberite lastnost.

PokažiKatere lastnosti polja so na voljo?

 Opomba   Za vsako polje niso na voljo vse lastnosti. Podatkovni tip polja določa, katere lastnosti ima polje.

Lastnost polja Opis
Velikost polja

Nastaviti največjo velikost za podatke, ki so shranjeni kot podatkovni tip »Besedilo«, »Število« ali »Samoštevilo«.

 Namig   Za največjo učinkovitost delovanja vedno določite najmanjšo zadostno Velikost polja.

Oblika Prilagajanje privzetega videza prikazanega ali natisnjenega polja.
Decimalna mesta Navajanje števila decimalnih mest pri prikazu števil.
Nove vrednosti Določanje, ali se vrednost v polju »Samoštevilo« postopoma povečuje ali mu je dodeljena naključna vrednost, ko je dodan nov zapis.
Vnosna maska Prikaz znakov, ki pomagajo voditi vnos podatkov. Če želite več informacij o ustvarjanju in uporabi vnosne maske, si oglejte razdelek Glejte tudi.
Napis Nastavljanje besedila, ki je privzeto prikazano v oznakah za obrazce, poročila in poizvedbe.
Privzeta vrednost Samodejno dodeljevanje privzete vrednosti polju, ko so dodani novi zapisi.
Veljavnostno pravilo Navajanje izraza, ki mora biti resničen, kadar koli dodate ali spremenite vrednost v tem polju.
Veljavnostno besedilo Vnašanje sporočila, ki se prikaže, ko vrednost krši izraz v lastnosti Veljavnostno pravilo.
Obvezno Zahteva za vnos podatkov v polje.
Dovoli ničelno dolžino Dovoljen vnos (tako da je vrednost lastnosti nastavljena na Da) niza ničelne dolžine (»«) v polje »Besedilo« ali »Zapisek«.
Indeksirano Omogoča hitrejši dostop do podatkov v tem polju z ustvarjanjem in uporabo indeksa.
Stiskanje Unicode Stiskanje besedila, shranjenega v tem polju, če je shranjena majhna količina besedila (< 4096 znakov).
Način IME Nadzor pretvarjanja znakov v vzhodnoazijski različici sistema Windows.
Stavčni način IME Nadzor pretvarjanja stavkov v vzhodnoazijski različici sistema Windows.
Oznake dejanj Prilaganje oznake dejanja (Pametne oznake: Podatki, ki so prepoznani in označeni kot določena vrsta podatkov. Ime osebe ali ime nedavnega prejemnika Microsoft Outlookovega e-poštnega sporočila je primer vrsta podatkov, ki jih je mogoče prepoznati in označiti s pametno oznako.) temu polju.
Samo dodaj Sledenje zgodovini vrednosti polj (tako da nastavi vrednost lastnosti na Da).
Oblika besedila Izbiranje vrednosti za lastnost Obogateno besedilo za shranjevanje besedila v obliki HTML-ja in dovoljenje za obogateno oblikovanje. Izbiranje vrednosti za lastnost Golo besedilo za shranjevanje neoblikovanega besedila.
Poravnava besedila Določanje privzete poravnave besedila v kontrolniku.
 1. Če želite zagotoviti več prostora za vnos ali urejanje nastavitve lastnosti v polju za lastnosti, pritisnite SHIFT+F2 za prikaz polja Povečava.

 Namig   Če vnašate vnosno masko ali veljavnostni izraz in želite pomoč pri ustvarjanju, kliknite Slika gumba ob polju z lastnostjo, da prikažete ustreznega graditelja.

 1. Če želite shraniti spremembe, pritisnite CTRL+S.

Povezave do podrobnejših informacij o podatkovnih tipih in lastnostih polj v razdelku Glejte tudi.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Access 2010