Uporaba različnih jezikov v šolskem računalniku

Mojca je v šoli v Nemčiji, kjer obiskuje tudi učne ure ruščine. Njen glavni računalnik je prenosnik z nemško tipkovnico in nameščeno nemško različico sistema Officea ter ruskim jezikovnim paketom. Po navadi dokumente piše v nemščini, včasih pa mora napisati tudi nalogo v ruščini in pri tem uporabiti postavitev tipkovnice za ruščino.

Mojca želi v računalnik dodati rusko tipkovnico in nato med rusko in nemško tipkovnico preklapljati z jezikovno vrstico in z bližnjicami na tipkovnici. Prav tako želi nastavljati jezik preverjanja v določenih razdelkih besedila v dokumentu in uporabljati preverjanje črkovanja in slovnice.

Ali vas Mojca spominja na vas?

Odvisno od tega, kaj želite narediti in katere jezike želite uporabljati, lahko računalnik nastavite za delo v več jezikih – tudi v enem dokumentu. Poleg tega lahko prevajate ali raziskujete besedilo dokumentov, ki so v drugih jezikih.

1. korak: Dodajanje jezika tipkovnice

Preden lahko spremenite jezik tipkovnice, morate dodati želeni (vnosni) jezik tipkovnice. To naredite v sistemu Windows, posebej pa boste morali prilagoditi tudi Officeove programe, da bodo delovali v različnih jezikih.

PokažiV sistemu Windows 8

 1. Odprite nadzorno ploščo tako, da jo poiščete med programi v vrstici s čarobnimi gumbi.
 2. V nadzorni plošči v razdelku Ura, jezik in regija kliknite Spreminjanje vnosnih metod.
 3. Kliknite Dodaj jezik.
 4. Spremenite želene nastavitve.


PokažiV sistemu Windows 7

 1. Kliknite Začetni zaslon > Nadzorna plošča.
 2. V razdelku Ura, jezik in območje pod možnostjo Območje in jezik kliknite Spreminjanje tipkovnic ali drugih vnosnih metod.
 3. V pogovornem oknu Območne in jezikovne možnosti na zavihku Tipkovnice in jeziki kliknite Zamenjaj tipkovnice.
 4. V pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa v razdelku Privzeti jezik vnosa kliknite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik, in nadaljujte z razdelkom Preklapljanje med jeziki v vrstici z jeziki.

Pogovorno okno »Storitve za besedilo in jeziki vnosa«

Če jezika, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik vnosa, ni na seznamu, dokončajte korake od 5 do 8.

 1. V razdelku Nameščene storitve kliknite Dodaj.
 2. Razširite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik vnosa, in nato razširite možnost Tipkovnica.
 3. Potrdite polje za tipkovnico ali želeni Urejevalnik vnosne metode (IME: Program za vnašanje vzhodnoazijskega besedila (poenostavljena in tradicionalna kitajščina, japonščina in korejščina) v programe s pretvarjanjem vnesenega besedila v kompleksne vzhodnoazijske znake. Računalnik obravnava IME kot nadomestno razporeditev tipkovnice.) in kliknite V redu. Jezik je dodan na seznam Privzeti jeziki vnosa.

Če si želite ogledati predogled razporeditve tipkovnice, kliknite Predogled.

Pogovorno okno »Dodajanje jezika vnosa« z rusko tipkovnico

 1. V razdelku Privzeti jezik vnosa kliknite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik.

PokažiV sistemu Windows Vista (le za Office 2010)

 1. Kliknite Začetni zaslon > Nadzorna plošča.
 2. V razdelku Ura, jezik in področje kliknite Spreminjanje tipkovnic ali drugih vnosnih načinov.

 Opomba    V klasičnem pogledu dvokliknite Področne in jezikovne možnosti in nato kliknite zavihek Tipkovnice in jeziki.

 1. V pogovornem oknu Območne in jezikovne možnosti na zavihku Tipkovnice in jeziki kliknite Zamenjaj tipkovnice.
 2. V pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa v razdelku Privzeti jezik vnosa kliknite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik, in nadaljujte z razdelkom Preklapljanje med jeziki v vrstici z jeziki.

Pogovorno okno »Storitve za besedilo in jeziki vnosa«

Če jezika, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik vnosa, ni na seznamu, dokončajte korake od 5 do 8.

 1. V razdelku Nameščene storitve kliknite Dodaj.
 2. Razširite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik vnosa, in nato razširite možnost Tipkovnica.
 3. Potrdite polje za tipkovnico ali želeni Urejevalnik vnosne metode (IME: Program za vnašanje vzhodnoazijskega besedila (poenostavljena in tradicionalna kitajščina, japonščina in korejščina) v programe s pretvarjanjem vnesenega besedila v kompleksne vzhodnoazijske znake. Računalnik obravnava IME kot nadomestno razporeditev tipkovnice.) in kliknite V redu. Jezik je dodan na seznam Privzeti jeziki vnosa.

Če si želite ogledati predogled razporeditve tipkovnice, kliknite Predogled.

Pogovorno okno »Dodajanje jezika vnosa« z rusko tipkovnico

 1. V razdelku Privzeti jezik vnosa kliknite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik, nato pa pojdite v razdelek Spreminjanje jezika tipkovnice v vrstici z jeziki

PokažiV sistemu Windows XP (le za Office 2010)

 Pomembno    Če želite omogočiti tipkovnice za jezike, kot so kitajščina, japonščina in korejščina, morate najprej namestiti datoteke za vzhodnoazijske jezike. Za jezike, ki se berejo z desne proti levi ali ki za prikaz zahtevajo kontekstno oblikovanje, morate namestiti kompleksne abecede za podporo tem jezikom. Če želite informacije o tem, kako namestiti datoteke za vzhodnoazijske jezike in kompleksne abecede, glejte Funkcije za jezike, ki se berejo z desne proti levi.

 1. Kliknite Start, pokažite na Nastavitve in kliknite Nadzorna plošča.
 2. Kliknite Datum, ura, jezik in področne možnosti > Področne in jezikovne možnosti.

 Opomba    V klasičnem pogledu dvokliknite Področne in jezikovne možnosti.

 1. V pogovornem oknu Področne in jezikovne možnosti kliknite zavihek Jeziki in nato v razdelku Storitve za besedilo in jeziki vnosa kliknite Podrobnosti.
 2. V pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa v razdelku Privzeti jezik vnosa kliknite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik, in nadaljujte z razdelkom Preklapljanje med jeziki v vrstici z jeziki.

Pogovorno okno »Storitve za besedilo in jeziki vnosa«

Če jezika, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik vnosa, ni na seznamu, dokončajte korake od 5 do 7.

 Pomembno    Privzeti jezik, ki ga izberete, bo uporabljen v vseh programih v računalniku, ki uporabljajo to nastavitev, vključno s programi drugih podjetij.

 1. V razdelku Nameščene storitve kliknite Dodaj.
 2. V pogovornem oknu Dodajanje jezika vnosa kliknite želeni jezik na seznamu Jezik vnosa in nato kliknite V redu.
 3. V razdelku Privzeti jezik vnosa kliknite jezik, ki ga želite uporabljati kot privzeti jezik.

Na vrh strani Na vrh strani

2. korak: Spreminjanje jezikov med delom

Ko dodate jezik tipkovnice, lahko vnašate besedilo v drugem jeziku z različnimi orodji:

PokažiSpreminjanje jezika tipkovnice v vrstici z jeziki

Ko dodate želene jezike in omogočite tudi jezikovno vrstico, ki je prikazana na namizju ali v opravilni vrstici, lahko jezike spreminjate tako, da kliknete vrstico z jeziki in izberete želeni jezik tipkovnice.

Če vrstica z jeziki ni vidna na namizju ali v opravilni vrstici, jo prikažete tako:

Če ste za določen jezik, na primer japonščino, nastavili več kot eno postavitev tipkovnice, lahko med postavitvami preklapljate tako, da kliknete indikator postavitve tipkovnice v vrstici z jeziki Primer indikatorjev tipkovnice v vrstici z jeziki in nato kliknete želeno postavitev tipkovnice. Ime na indikatorju se spremeni skladno z aktivno postavitvijo tipkovnice.

PokažiPrikaz vrstice z jeziki v sistemu Windows 7

 1. Kliknite Start in nato Nadzorna plošča.
 2. V razdelku Ura, jezik in področje kliknite Spreminjanje tipkovnic ali drugih vnosnih načinov.
 3. V pogovornem oknu Območne in jezikovne možnosti na zavihku Tipkovnice in jeziki kliknite Zamenjaj tipkovnice.
 4. V pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa kliknite zavihek Vrstica z jeziki in izberite Zasidrano v opravilni vrstici. Vrstica z jeziki se s trenutnim jezikom tipkovnice prikaže v opravilni vrstici.

Pogovorno okno storitev za besedilo in jezikov vnosa

Ko izberete jezik tipkovnice, se v opravilni vrstici kot jezik vnosa prikaže DE namesto lokalnega jezika. Če želite spremeniti jezik, v opravilni vrstici kliknite vrstico z jeziki in izberite želeni jezik.


PokažiPrikaz vrstice z jeziki v sistemu Windows Vista (pogled kategorije) (le za Office 2010)

 1. Kliknite Start in nato Nadzorna plošča.
 2. V razdelku Ura, jezik in področje kliknite Spreminjanje tipkovnic ali drugih vnosnih načinov.

 Opomba    V klasičnem pogledu dvokliknite Področne in jezikovne možnosti.

 1. V pogovornem oknu Območne in jezikovne možnosti na zavihku Tipkovnice in jeziki kliknite Zamenjaj tipkovnice.
 2. V pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa kliknite zavihek Vrstica z jeziki in izberite Zasidrano v opravilni vrstici. Vrstica z jeziki se s trenutnim jezikom tipkovnice prikaže v opravilni vrstici.

Pogovorno okno storitev za besedilo in jezikov vnosa

Ko je jezik tipkovnice izbran, se v opravilni vrstici kot jezik vnosa prikaže DE namesto lokalnega jezika. Če želite spremeniti jezik, v opravilni vrstici kliknite vrstico z jeziki in izberite želeni jezik.


PokažiPrikaz vrstice z jeziki v sistemu Windows XP (pogled kategorije) (le za Office 2010)

 1. Kliknite Start, pokažite na Nastavitve, kliknite Nadzorna plošča > Datum, ura, jezik in področne možnosti.

 Opomba    V klasičnem pogledu dvokliknite Območne in jezikovne možnosti.

 1. V pogovornem oknu Datum, čas, jezik in območne možnosti v razdelku Izberite opravilo kliknite Dodaj druge jezike.
 2. V pogovornem oknu Območne in jezikovne možnosti na zavihku Jeziki kliknite Podrobnosti.
 3. V pogovornem oknu Storitve za besedilo in jeziki vnosa kliknite Vrstica z jeziki.
 4. V pogovornem oknu Nastavitve vrstice z jeziki preverite, da je izbrano polje Pokaži vrstico z jeziki v opravilni vrstici. Vrstica z jeziki se prikaže v opravilni vrstici.

Pogovorno okno storitev za besedilo in jezikov vnosa


PokažiVnašanje znakov s kodami znakov ASCII ali Unicode

S kodami znakov lahko vnašate kode za želeni znak, na primer s kodo ALT+164 vnesete znak ñ.

Če želite več informacij, glejte Vstavljanje znakov ¢, £, ¥, ® in drugih znakov, ki jih ni na tipkovnici ali Vstavljanje posebnih znakov, kjer so seznami posebnih znakov in navodila za vstavljanje.


PokažiVnašanje znakov s tabelo znakov

Izberite pisavo in v tabeli znakov izberite znak, ki ga želite vstaviti.

 1. Kliknite Start, pokažite na Vsi programi, nato na Pripomočki, nato na Sistemska orodja in kliknite Tabela znakov.
 2. Izberite pisavo in želeni znak.

PokažiVnos znakov z zaslonsko tipkovnico

Ko dodate jezik vnosa, lahko vnašate brez tipkovnice, in sicer z zaslonsko tipkovnico.

 1. Kliknite Start, Zaženi in v polje za besedilo vnesite osk.
 2. S klikanjem zaslonskim »tipk« na zaslonski tipkovnici vnašate besedilo, naglase ali posebne znake.

Zaslonska tipkovnica


PokažiSamodejno preklapljanje tipkovnice, da se ujema z jezikom okoliškega besedila

 Opomba    Funkcija je na voljo le v teh Officeovih programih: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher in Word.

Možnost Samodejno preklopi tipkovnico, da se ujema z jezikom okoliškega besedila uporabite, če želite pri vnašanju v različnih jezikih uporabiti postavitev tipkovnice teh jezikov. Ko je ta možnost vklopljena, program samodejno preklopi aktivno postavitev tipkovnice skladno z jezikom besedila, kjer je kazalec miške. Če so na primer v datoteki odstavki napisani v angleščini in španščini in premaknete kazalec iz angleškega v španski odstavek, se postavitev tipkovnice preklopi iz angleške v špansko. Rezultat je enak, kot če bi ročno preklopili postavitev iz angleške v špansko v vrstici z jeziki. Če želite več informacij o tej funkciji, glejte Vklop samodejnih jezikovnih možnosti.


Na vrh strani Na vrh strani

3. korak: Uporaba orodij za preverjanje za druge jezike

Spodnja navodila veljajo za Microsoft Word. Navodila za nastavljanje jezika preverjanja in preverjanja črkovanja v drugih Officeovih programih poiščite v članku Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku.

 Pomembno    Preden lahko uporabite orodja za preverjanje v drugem jeziku, morate ta jezik dodati na seznam Omogočeni jeziki za urejanje. Morda boste morali tudi namestiti in konfigurirati dodatne jezikovne pakete ali pakete z večjezičnim uporabniškim vmesnikom, odvisno od tega, katera orodja za preverjanje želite uporabljati.

PokažiNastavljanje jezika celotnega dokumenta

Če želite nastaviti jezik slovarja za besedilo in preveriti črkovanje v dokumentu, naredite to:

 1. Izberite besedilo, ki ga želite preveriti.
 2. Kliknite Pregled > Jezik > Nastavi jezik za preverjanje.
 3. V pogovornem oknu Jezik preverite, ali je z besedilom povezan ustrezen jezik. Če ni, ga izberite.

Če je pred jezikom prikazana ikona Črkovanje in slovnica Slika gumba, so orodja za preverjanje, na primer črkovalnik, nameščena za ta jezik. Če pred jezikom ikona Črkovanje in slovnica ni prikazana, slovar za ta jezik ni na voljo, zato za ta jezik ne morete preverjati črkovanja in slovnice.

 1. Dokončajte korake od 1 do 3 za vsak del besedila, ki je v drugem jeziku.

V pogovornem oknu Jezik izberite Samodejno zaznaj jezik, da vam ni treba izbirati drugega jezika za dele dokumenta.


PokažiNastavljanje jezika v razdelku dokumenta

Če želite ustvariti dokument v enem jeziku in nato v isti dokument vključiti še besedilo v drugem jeziku, na primer citat, lahko vnesete besedilo v drugem jeziku, nato izberete to besedilo in ga določite kot drugi jezik. Tako bodo orodja za preverjanje, kot sta črkovalnik in preverjanje slovnice, pri pregledovanju besedila uporabila slovar ustreznega jezika.

Če želite nastaviti jezik slovarja za besedilo v Microsoft Wordovem dokumentu in preveriti črkovanje v njem, naredite to:

 1. Izberite besedilo, ki ga želite preveriti.
 2. Kliknite Pregled > Jezik > Nastavi jezik za preverjanje.
 3. V pogovornem oknu Jezik preverite, ali je z besedilom povezan ustrezen jezik. Če ni, ga izberite.

Če je pred jezikom prikazana ikona Črkovanje in slovnica Slika gumba, so orodja za preverjanje, na primer črkovalnik, nameščena za ta jezik. Če pred jezikom ikona Črkovanje in slovnica ni prikazana, slovar za ta jezik ni na voljo, zato za ta jezik ne morete preverjati črkovanja in slovnice.

 1. Dokončajte korake od 1 do 3 za vsak del besedila, ki je v drugem jeziku.

V pogovornem oknu Jezik izberite Samodejno zaznaj jezik, da vam ni treba izbirati drugega jezika za dele dokumenta.


PokažiPreverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku

Črkovalnik uporabi izbrani jezik slovarja, če je na voljo, da preveri črkovanje besedila v posameznem delu besedila.

 • Kliknite Pregled > Črkovanje in slovnica.

 Opomba    V nekaterih primerih, kadar je v posameznem dokumentu več jezikov ali kadar je količina besedila v drugem jeziku prekratka za opredelitev določenega jezika, lahko možnost Samodejno zaznavanje jezika povzroča težave pri preverjanju črkovanja. Če imate težave pri preverjanju črkovanja ali slovnice, ko v enem dokumentu uporabljate več jezikov, lahko iz tega polja odstranite potrditveno oznako, izberete besedilo v drugem jeziku in ročno nastavite jezik tega dela besedila. Če želite več informacij o preverjanju črkovanja v drugem jeziku, glejte Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku. Če želite več informacij o jezikovnih paketih in paketih z večjezičnim uporabniškim vmesnikom, glejte Ugotovite, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.Če pri preverjanju črkovanja in slovnice v drugem jeziku prihaja do težav, glejte Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku .


Na vrh strani Na vrh strani

Prevajanje ali raziskovanje besedila

Besedilo, ki ga prejmete ali želite poslati, lahko prevedete z orodji za raziskovanje in prevajanje.

 Opomba    Funkcija Prevedi je na voljo le v teh Officeovih programih: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio in Word.

PokažiRaziskovanje besedila v dokumentu

 1. Kliknite Pregled > Črkovanje > Raziskovanje.


 Opombe 

 • V Outlookovem e-poštnem sporočilu kliknite zavihek Sporočilo in nato Raziskovanje.
 • V Publisherju kliknite Osnovno in nato v skupini Urejanje kliknite Raziskovanje.
 1. Na dnu podokna Raziskovanje kliknite Možnosti raziskovanja.
 2. V pogovornem oknu Možnosti raziskovanja kliknite Posodobi/Odstrani.
 3. V pogovornem oknu Posodobi ali odstrani storitve izberite kategorijo storitve, ki jo želite namestiti, na primer Prevod (nameščeni slovarji), kliknite Posodobi, sledite navodilom za namestitev, kliknite Zapri in nato V redu.
 4. Izberite referenčno gradivo, ki ga želite uporabiti, na primer Slovar sopomenk: Rusija, v polje z besedilom Išči Išči vnesite besedo, ki jo želite poiskati, nato pa kliknite gumb Start Gumb »Start«.

Če želite več informacij o orodju za raziskovanje, glejte Kje so možnosti raziskovanja? in Prevajanje jezika v drug jezik.


PokažiPrevajanje besede, besedne zveze ali stavka

 1. Izberite besedo, besedno zvezo ali stavek, ki ga želite prevesti.
 2. Kliknite Pregled > Prevedi > Prevedi izbrano besedilo.

 Opomba   

 • V Publisherju kliknite Osnovno > Prevedi.
 • V Outlookovem e-poštnem sporočilu kliknite Sporočilo > Prevedi.

 1. V podoknu Raziskovanje v polju z besedilom Iskanje kliknite puščico navzdol in izberite Prevod. Polje z besedilom »Iskanje«
 2. V razdelku Prevod v polju s seznamom Iz izberite izvirni jezik, na primer nemščina.
 3. V polju s seznamom V izberite jezik, v katerega želite prevesti besedo, na primer ruščina. Polje z besedilom za prevod
 4. Kliknite Start Gumb »Start«.


PokažiPrevajanje celotnega dokumenta

Če želite prevesti celoten dokument, kliknite Start Gumb »Start« in sledite navodilom.

Polje z besedilom za prevod

Če želite več informacij o prevajanju besede, besedne zveze ali celotnega dokumenta, glejte Prevajanje besedila v drug jezik.


Na vrh strani Na vrh strani

Več informacij

Jezikovni paketi in paketi z večjezičnim uporabniškim vmesnikom    

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010