Prilagajanje pogleda z ustvarjanjem makra uporabniškega vmesnika

Z makri vmesnika lahko izvedete dejanja, kot je odpiranje drugega pogleda, uporaba filtra ali ustvarjanje novega zapisa. Na voljo sta dve vrsti: »vdelani« makri uporabniškega vmesnika, ki se pripnejo neposredno na predmete uporabniškega vmesnika, kot so ukazni gumbi, kombinirana polja ali predmet gumba vrstice z dejanji, ter »samostojni« makri uporabniškega vmesnika, vsebovani v predmetih makra.

Če se želite izogniti podvajanju kode, znova uporabite samostojne makre uporabniškega vmesnika, tako da jih pokličete z drugimi makri. Samostojne makre uporabniškega vmesnika lahko vidite v podoknu za krmarjenje, pod možnostjo Makri, vendar jih v podoknu ne morete neposredno zagnati. Uporabite dejanje RunMacro in zaženite samostojni makro uporabniškega vmesnika v vdelanem makru uporabniškega vmesnika.

Ustvarjanje vdelanega makra uporabniškega vmesnika

Vdelani makri uporabniškega vmesnika se zaženejo ob določenih dogodkih v pogledu, kot je klikanje gumba, izbira elementa v kombiniranem polju ali nalaganje pogleda. Makri postanejo del pogleda ali kontrolnika, v katerega so vdelani.

Tukaj so dogodki, katerim pripnete makro uporabniškega vmesnika v kontrolniku ali pogledu:

Vrsta dogodka Čas dogodka
Po posodobitvi Pojavi se, ko vnesete podatke v kontrolnik ali izberete element v kontrolniku seznama.
Ob kliku Pojavi se, ko je izbran kontrolnik.
Ob trenutnem Pojavi se, ko se uporabnik premakne na drug zapis v pogledu.
Ob nalaganju Pojavi se, ko je odprt pogled.

Tukaj so dogodki, ki jih posamezni kontrolnik podpira:

Vrsta kontrolnika ali predmeta Podprti dogodki
Gumb vrstice z dejanji Ob kliku
Samodokončaj Po posodobitvi, ob kliku
Gumb Ob kliku
Potrditveno polje Po posodobitvi
Kombinirano polje Po posodobitvi
Hiperpovezava Po posodobitvi, ob kliku
Slika Ob kliku
Oznaka Ob kliku
Večvrstično polje z besedilom Po posodobitvi, ob kliku
Polje z besedilom Po posodobitvi, ob kliku
Pogled Ob trenutnem, ob nalaganju

Tako ustvarite vdelan makro uporabniškega vmesnika:

  1. Izberite kontrolnik, v katerega želite vdelati makro.
  2. Kliknite gumb Dejanja. Access odpre pogovorno okno Dejanja za dejanje po meri.

Gumb »Dejanja« za ukazni gumb v pogledu.

  1. Kliknite dogodek, ki mu želite pripeti makro.
    Access prikaže prazen makro v pogledu načrta makra, vi pa lahko začnete dodajati dejanja.

Ustvarjanje samostojnega makra uporabniškega vmesnika

  1. Kliknite Osnovno > Dodatno > Makro.

Access prikaže prazen makro v pogledu načrta makra, vi pa lahko začnete dodajati dejanja.

  1. Kliknite Shrani. Vnesite ime makra v polje Ime makra ter kliknite V redu.

Namigi za ustvarjanje makra uporabniškega vmesnika

Ti namigi bi morali spodbuditi preprostejši potek procesa.

  • Če se želite sklicevati na polje v makru, uporabite obliko zapisa [ImeTabele].[ImePolja]. Uporabite npr. [Opravila].[Rok] za sklicevanje na polje Rok in [Opravila].[Stanje] za sklicevanje na polje Stanje.
  • Preden začnete ustvarjati vdelan makro uporabniškega vmesnika, si zapišite imena tabel, polj in kontrolnikov, ki jih nameravate uporabiti, ker med delom ne boste mogli preklapljati med zavihki.
  • Pogosto shranjujte.
 
 
Velja za:
Access 2013