Obrazci

Obrazec je predmet zbirke podatkov, ki ga uporabite pri ustvarjanju uporabniškega vmesnika za program zbirke podatkov. »Vezan« obrazec je tisti, ki je neposredno povezan z virom podatkov, kot je tabela ali poizvedba, in ga lahko uporabite za vnos, urejanje ali prikaz podatkov iz vira podatkov. Lahko pa ustvarite »nevezan« obrazec, ki ni neposredno vezan z virom podatkov, a ima ukazne gumbe, tabele ali druge kontrolnike, ki jih potrebujete za delo s programom.

Ta članek se v večji meri osredotoča na vezane obrazce. Uporabite vezane obrazce, če želite nadzirati dostop do podatkov, na primer, katera polja ali vrstice s podatki so prikazani. Nekateri uporabniki bodo morda v tabeli z veliko polj potrebovali le neka polj. Če tem uporabnikom zagotovite obrazec, ki ima le ta polja, bodo lažje uporabljali zbirko podatkov. V obrazec lahko dodate tudi ukazne gumbe in druge funkcije, če želite avtomatizirati dejanja, ki jih pogosto izvajate.

Vezane obrazce si predstavljajte kot okna, skozi katera uporabniki vidijo in imajo dostop do vaše zbirke podatkov. Učinkovit obrazec olajša uporabo zbirke podatkov, ker uporabnikom ni treba iskati tistega, kar potrebujejo. Delo z zbirko podatkov je prijetnejše in učinkovitejše, če je obrazec vizualno privlačen, tak obrazec pa lahko tudi preprečuje vnašanje nepravilnih podatkov.

 Opomba   V tem članku se domneva, da ste že ustvarili tabelo (ali poizvedbo, ki temelji na tabelah) in da želite ustvariti obrazec, v katerem si boste lahko ogledali in upravljali podatke. Če želite več informacij o tabelah in poizvedbah, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi tega članka.

V tem članku


Ustvarjanje obrazca z orodjem za obrazce

Z orodjem za obrazce lahko obrazec ustvarite z enim samim klikom miške. Ko uporabljate to orodje, se v obrazec postavijo vsa polja iz temeljnega vira podatkov. Nov obrazec lahko začnete uporabljati takoj, lahko pa ga spremenite v pogledu postavitve ali pogledu načrta, da bolje ustreza vašim potrebam.

Uporaba orodja za obrazce za ustvarjanje novega obrazca

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite tabelo ali poizvedbo s podatki, ki jih želite prikazati v obrazcu.
 2. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Obrazci kliknite Oblika.

Access ustvari obrazec in ga prikaže v pogledu postavitve. V pogledu postavitve lahko spreminjate načrt v obrazcu, medtem ko so v obrazcu prikazani podatki. Po potrebi lahko na primer prilagodite velikost polj z besedilom, tako da ustreza podatkom.

Če Access najde posamezno tabelo z relacijo »ena proti mnogo« s tabelo ali poizvedbo, ki ste jo uporabili za ustvarjanje obrazca, doda podatkovni list v obrazec, ki temelji na povezani tabeli ali poizvedbi. Če ustvarite preprost obrazec, ki temelji na tabeli zaposlenih, med tabelo zaposlenih in naročil pa obstaja relacija »ena proti mnogo«, podatkovni list prikaže vse zapise v tabeli naročil, ki se nanašajo na trenuten zapis o zaposlenem. Če podatkovnega lista ne potrebujete več, ga lahko izbrišete iz obrazca. Če obstaja več tabel z relacijo »ena proti mnogo« s tabelo, ki ste jo uporabili za ustvarjanje obrazca, Access ne doda novih podatkovnih listov v obrazec.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje razdeljenega obrazca z orodjem za razdeljene obrazce

 Opomba   Spletni zbirki podatkov lahko dodate razdeljen obrazec, vendar ga ni mogoče zagnati, razen če spletno zbirko podatkov odprete z Accessom (z drugimi besedami, obrazca ni mogoče zagnati v spletnem brskalniku). Če želite več informacij o spletnih zbirkah podatkov, si oglejte članek Ustvarjanje zbirke podatkov za skupno rabo v spletu.

V razdeljenem obrazcu imate hkrati na voljo dva pogleda na podatke – pogled obrazca in pogled podatkovnega lista.

Razdeljen obrazec se razlikuje od kombinacije obrazec/podobrazec v tem, da sta pogleda povezana z istim virom podatkov in se medsebojno stalno sinhronizirata. Ko izberete polje v enem delu obrazca, se izbere isto polje tudi v drugem delu obrazca. Podatke lahko dodate, uredite ali izbrišete iz obeh delov (če je vir zapisa mogoče posodobiti, obrazca pa niste konfigurirali za preprečevanje teh dejanj).

Delo z razdeljenimi obrazci omogoča koristi obeh vrst obrazcev v enem obrazcu. V delu podatkovnega lista v obrazcu lahko na primer hitro poiščete zapis, v delu obrazca pa si ga ogledate ali ga uredite.

Če želite ustvariti razdeljen obrazec, uporabite orodje za razdeljene obrazce:

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite tabelo ali poizvedbo s podatki, ki jih želite v obrazcu. Lahko pa odprete tabelo ali poizvedbo v pogledu podatkovnega lista.
 2. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Obrazci kliknite Razdeljen obrazec.

Access ustvari obrazec in ga prikaže v pogledu postavitve. V pogledu postavitve lahko spreminjate načrt obrazca, medtem ko so v obrazcu prikazani podatki. Po potrebi lahko na primer prilagodite velikost polj z besedilom, da ustreza podatkom. Če želite več informacij o pogledih obrazcev, si oglejte odsek Razumevanje pogleda postavitve in pogleda načrta.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje obrazca, ki prikaže več zapisov, z orodjem za več elementov

Obrazec, ki ga z orodjem za obrazce ustvarite v Accessu, prikaže hkrati le en zapis. Če želite obrazec, ki bi prikazal več zapisov in bi bil prilagodljivejši od podatkovnega lista, lahko uporabite orodje za več elementov.

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite tabelo ali poizvedbo s podatki, ki jih želite prikazati v obrazcu.
 2. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Obrazci kliknite Več obrazcev in nato Več elementov.

Access ustvari obrazec in ga prikaže v pogledu postavitve. V pogledu postavitve lahko spreminjate načrta obrazca, medtem ko so v obrazcu prikazani podatki. Lahko na primer prilagodite velikost polja z besedilom, da ustreza podatkom. Če želite več informacij o pogledih obrazcev, si oglejte odsek Razumevanje pogleda postavitve in pogleda načrta.

Obrazec, ki ga z orodjem za več elementov ustvarite v Accessu, je podoben podatkovnemu listu. Podatki so razporejeni v vrstice in stolpce, ogledate pa si lahko več zapisov hkrati. Vendar pa obrazec z več elementi ponuja več možnosti prilagajanja kot podatkovni list, na primer možnost dodajanja grafičnih elementov, gumbov in drugih kontrolnikov. Če želite več informacij o prilagajanju obrazca, si oglejte odseka Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu postavitve in Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu načrta.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje obrazca s čarovnikom za obrazce

Če želite imeti več svobode pri izbiri polj, ki jih želite prikazati v obrazcu, lahko namesto različnih prej omenjenih orodij za ustvarjanje obrazcev uporabite čarovnika za obrazce. Določite lahko tudi način združevanja in razvrščanja podatkov ter uporabite polja iz več tabel ali poizvedb, če ste pred tem navedli relacije med tabelami in poizvedbami. Če želite več informacij o ustvarjanju relacij, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi tega članka.

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Obrazci kliknite Čarovnik za obrazce.
 2. Sledite navodilom na straneh čarovnika za obrazce.

 Opomba   Če želite v obrazec dodati polja iz več tabel in poizvedb, po izbiri polj iz prve tabele ali poizvedbe na prvi strani čarovnika za obrazce ne kliknite Naprej ali Dokončaj, ampak za izbiro tabele ali poizvedbe ponovite korake in kliknite vsa dodatna polja, ki jih želite dodati v obrazec. Če želite nadaljevati, kliknite Naprej ali Dokončaj.

 1. Na zadnji strani čarovnika kliknite Dokončaj.

Na vrh strani Na vrh strani

Ustvarjanje obrazca z orodjem za prazne obrazce

Če čarovnik ali orodja za ustvarjanje obrazcev ne ustrezajo vašim potrebam, lahko obrazec ustvarite z orodjem za prazne obrazce. Z njim lahko zelo hitro ustvarite obrazec, še zlasti, če želite imeti v obrazcu le nekaj polj.

 1. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Obrazci kliknite Prazen obrazec.

Access odpre prazen obrazec v pogledu postavitve in prikaže podokno Seznam polj.

 1. V podoknu Seznam polj kliknite znak plus (+) ob tabelah, v katerih so polja, ki jih želite prikazati v obrazcu.
 2. Če želite v obrazec dodati polje, ga dvokliknite in povlecite v obrazec.

 Opombe 

 • Ko ste dodali prvo polje, lahko dodate več polj hkrati, tako da pritisnite in pridržite tipko CTRL, kliknete več polj in jih hkrati povlecite v obrazec.
 • Vrstni red tabel v podoknu Seznam polj se lahko spremeni glede na to, kateri del obrazca je trenutno izbran. Če želenega obrazca ne vidite, izberite drug del obrazca in znova poskusite dodati polje.
 1. Če želite v obrazec dodati logotip, naslov ali datum in čas, na zavihku Načrt uporabite orodja v skupini Glava/noga.
 2. Na zavihku Načrt uporabite orodja v skupini Kontrolniki, če želite v obrazec dodati široko paleto kontrolnikov.

Če želite večjo izbiro kontrolnikov, preklopite v pogled načrta, tako da z desno tipko miške kliknete obrazec in nato kliknete Pogled načrt.

 Pozor   Kontrolnike, ki jih dodate v pogledu načrta, morda ne bodo združljivi s funkcijo »Objavi v spletu«. Če nameravate obrazec objavite v spletu, uporabljajte le funkcije, ki so na voljo v pogledu postavitve.

Na vrh strani Na vrh strani

Razumevanje pogleda postavitve in pogleda načrta

Pogled postavitve    Pogled postavitve je najbolj intuitiven pogled za spreminjanje obrazca. Lahko ga uporabite za skoraj vse spremembe, ki jih želite narediti v obrazcu v Accessu. Če s klikom možnosti Prazna spletna zbirka podatkov v pogledu »Microsoft Backstage« ustvarite zbirko podatkov, je pogled postavitve edini pogled, ki je na voljo za načrtovanje obrazcev.

Obrazec se dejansko izvaja v pogledu postavitve. Tako si lahko svoje podatke ogledate bolj ali manj takšne, kot bodo kasneje, ko boste uporabljali obrazec. Vendar pa v tem pogledu lahko tudi spreminjate načrt obrazca. Ker med spreminjanjem obrazca lahko vidite podatke, je to zelo uporaben pogled za določanje velikosti kontrolnikov ali opravljanje skoraj katere koli naloge, ki vpliva na videz in uporabnost obrazca.

Če ustvarjate standardno namizno zbirko podatkov (v nasprotju s spletno zbirko podatkov), in naletite na opravilo, ki ga ni mogoče izvesti v pogledu postavitve, lahko preklopite v pogled načrta. V določenih primerih Access prikaže sporočilo, da morate preklopiti v pogled načrta, preden želite narediti določeno spremembo.

Pogled načrta    Pogled načrta omogoča podrobnejši pogled zgradbe obrazca. Prikazani so glava, podrobnosti in noga obrazca. Ko je obrazec prikazan v pogledu načrta, se dejansko ne izvaja. Tako si temeljnih podatkov med spreminjanjem načrta ne morete ogledati. Kljub temu pa lahko nekatera opravila v pogledu načrta izvedete laže kot v pogledu postavitve. Lahko naredite to:

 • V obrazec dodajte širši izbor kontrolnikov, kot so okvirji vezanih predmetov, prelom strani in grafikoni.
 • V poljih z besedilom uredite vire kontrolnika polj, ne da bi pri tem uporabili list z lastnostmi.
 • Spremenite velikost odsekov obrazca, na primer glave obrazca ali podrobnosti.
 • Spremenite določene lastnosti obrazca, ki jih ni mogoče spremeniti v pogledu načrta.

Na vrh strani Na vrh strani

Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu postavitve

Ko ste ustvarili obrazec, lahko v pogledu postavitve podrobneje določite načrt obrazca. Dejanski podatki obrazca naj služijo kot vodilo za prerazporejanje kontrolnikov in prilagajanje njihovih velikosti. V obrazec lahko dodate nove kontrolnike ter nastavite lastnosti obrazca in kontrolnikov.

Če želite preklopiti v pogled postavitve, v podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite ime obrazca in nato kliknite Pogled postavitve.

Access pokaže obrazec v pogledu postavitve.

Če želite spremeniti lastnosti obrazca, njegove kontrolnike in odseke, uporabite list z lastnostmi. Če želite prikazati list z lastnostmi, pritisnite F4.

Če želite dodajati polja iz temeljne tabele ali poizvedbe v načrt obrazca, uporabljate podokno Seznam polj. Če želite prikazati podokno Seznam polj:

 • Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Dodaj obstoječa polja.

Bližnjica na tipkovnici  Pritisnite ALT+F8.

Polja lahko v obrazec povlečete neposredno iz podokna Seznam polj.

 • Če želite dodati eno polje, ga dvokliknite ali povlecite iz podokna Seznam polj v odsek v obrazcu, kjer ga želite prikazati.
 • Če želite dodati več polj hkrati, pritisnite in pridržite tipko CTRL ter kliknite želena polja. Izbrana polja nato povlecite v obrazec ali poročilo.

Na vrh strani Na vrh strani

Podrobnejša nastavitev obrazca v pogledu načrta

V namiznih zbirkah podatkov lahko v pogledu načrta podrobneje določite načrt obrazca. V obrazec lahko nove kontrolnike in polja dodate tako, da jih dodate v mrežo načrta. Na listu z lastnostmi so številne lastnosti, ki jih lahko nastavite, če želite prilagoditi obrazec.

Če želite preklopiti v pogled načrta, v podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite ime obrazca in kliknite Pogled načrta.

 Opomba   Ko delate v spletni zbirki podatkov, pogled načrta ni na voljo.

Access pokaže obrazec v pogledu načrta.

Če želite spremeniti lastnosti obrazca, njegove kontrolnike in odseke, uporabite list z lastnostmi. Če želite prikazati list z lastnostmi, pritisnite F4.

Če želite dodajati polja iz temeljne tabele ali poizvedbe v načrt obrazca, uporabljate podokno Seznam polj. Če želite prikazati podokno Seznam polj:

 • Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Dodaj obstoječa polja.

Bližnjica na tipkovnici  Pritisnite ALT+F8.

Polja lahko v obrazec povlečete neposredno iz podokna Seznam polj.

 • Če želite dodati eno polje, ga dvokliknite ali povlecite iz podokna Seznam polj v odsek v obrazcu, kjer ga želite prikazati.
 • Če želite dodati več polj hkrati, pritisnite in pridržite tipko CTRL ter kliknite želena polja. Izbrana polja nato povlecite v obrazec ali poročilo.

Na vrh strani Na vrh strani

 
 
Velja za:
Access 2010