Bližnjične tipke za Access

Bližnjične tipke lahko uporabite za hitri dostop do pogosto uporabljenih ukazov ali operacij. V spodnjih razdelkih so navedene bližnjične tipke, ki so na voljo v programu Microsoft Office Access 2007. Bližnjične tipke lahko uporabite tudi, če želite brez uporabe miške fokus premakniti na meni, ukaz ali kontrolnik.

Splošne bližnjične tipke

PokažiGlobalne bližnjične tipke Accessa

PokažiOdpiranje zbirk podatkov

Za Pritisnite
Odpiranje nove zbirke podatkov CTRL+N
Odpiranje obstoječe zbirke podatkov CTRL+O
Zapiranje programa Office Access 2007 ALT+F4

PokažiTiskanje in shranjevanje

Za Pritisnite
Tiskanje trenutnega ali izbranega predmeta CTRL+P
Odpiranje pogovornega okna Natisni v Predogledu tiskanja P ali CTRL+P
Odpiranje pogovornega okna Priprava strani v Predogledu tiskanja S
Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve C ali ESC
Shranjevanje predmeta zbirke podatkov CTRL+S ali SHIFT+F12
Odpiranje pogovornega okna Shrani kot F12

PokažiUporaba kombiniranega polja ali polja s seznamom

Za Pritisnite
Odpiranje kombiniranega polja F4 ali ALT+puščica dol
Osveževanje vsebine polja s seznamom Iskalno polje (iskalno polje: Polje, uporabljeno v obrazcu ali poročilu v Accessovi zbirki podatkov, v katerem je prikazan seznam vrednosti, pridobljenih iz tabele ali poizvedbe, ali pa nespremenljiv seznam vrednosti.) ali kombiniranega polja F9
Pomik za eno vrstico navzdol puščica dol
Pomik za eno stran navzdol PAGE DOWN
Pomik za eno vrstico navzgor puščica gor
Pomakniti se za eno stran navzgor PAGE UP
Zapiranje kombiniranega polja ali polja s seznamom TAB

PokažiIskanje in zamenjevanje besedila ali podatkov

Za Pritisnite
Odpiranje kartice Zamenjaj v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (Samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca) CTRL+F
Odpiranje kartice Najdi v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (Samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca) CTRL+H
Iskanje naslednjega zadetka navedenega besedila v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj, ko je pogovorno okno zaprto (Samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca) SHIFT+F4

PokažiDelo v pogledu načrta

Za Pritisnite
Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja (način krmarjenja: Način v Microsoft Accessu, v katerem je označeno celotno polje in vnosna točka ni vidna. V načinu krmarjenja se lahko premikate po poljih s puščičnimi tipkami.) na podatkovnem listu. Pri delu z obrazcem ali poročilom pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja. F2
Preklop na list z lastnostmi (Pogled načrta v obrazcih in poročilih v Accessovih zbirkah podatkov in Accessovih projektih) F4
Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca F5
Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (samo v pogledu načrta poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«) F6
Pomik med mrežo polj, lastnostmi polj, podoknom za krmarjenje, dostopnimi tipkami v sistemu dostopa s tipkovnico, kontrolnikom za povečavo in varnostno vrstico (pogled načrta tabel) F6
Odpiranje pogovornega okna Izbira graditelja (Okno pogleda načrta obrazcev in poročil) F7
Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti v listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo F7
Preklop iz urejevalnika za Visual Basic nazaj v pogled načrta obrazca ali poročila SHIFT+F7 ali ALT+F11

PokažiUrejanje kontrolnikov v pogledu načrta obrazca in poročila

Za Pritisnite
Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče CTRL+C
Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče CTRL+X
Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka CTRL+V
Premik izbranega kontrolnika v desno (razen kontrolnikov, ki so del postavitve) puščica desno ali CTRL+puščica desno
Premik izbranega kontrolnika v levo (razen kontrolnikov, ki so del postavitve) puščica levo ali CTRL+puščica levo
Premik izbranega kontrolnika navzgor puščica gor ali CTRL+puščica gor
Premik izbranega kontrolnika navzdol puščica dol ali CTRL+puščica dol
Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika SHIFT+puščica dol

Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika

 Opomba   Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica desno
Povečanje širine izbranega kontrolnika SHIFT+puščica gor

Povečanje višine izbranega kontrolnika

 Opomba   Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih, ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica levo

PokažiOperacije z okni

 Opomba   Zbirke podatkov programa Microsoft Office Access 2007 se privzeto prikažejo kot dokumenti z jezički. Če bi raje uporabljali dokumente z okni, kliknite gumb Microsoft Office Podoba gumba in nato Accessove možnosti. V pogovornem oknu Accessove možnosti kliknite Trenutna zbirka podatkov in pod Možnosti okna dokumenta kliknite Prekrivajoča se okna.

Za Pritisnite
Prikaz oziroma skrivanje podokna za krmarjenje F11
Preklapljanje med odprtimi okni CTRL+F6
Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana ENTER
Vključitev načina za spreminjanje velikosti aktivnega okna, kadar to ni maksimirano; pritisnite puščične tipke, da spremenite velikost okna CTRL+F8
Prikaz kontrolnega menija ALT+preslednica
Prikaz priročnega menija SHIFT+F10
Zapiranje dejavnega okna CTRL+W ali CTRL+F4
Preklop med Urejevalnikom za Visual Basic in prejšnjim aktivnim oknom ALT+F11

PokažiDelo s čarovniki

Za Pritisnite
Premik fokusa naprej med kontrolniki v čarovniku TAB
Premik na naslednjo stran čarovnika ALT+Z
Premik na prejšnjo stran čarovnika ALT+K
Dokončanje čarovnika ALT+F

PokažiRazno

Za Pritisnite
Prikaz celotnega naslova hiperpovezave za izbrano hiperpovezavo F2
Preverjanje črkovanja F7
Odpiranje polja »Povečava« za preprosto vnašanje izrazov in drugega besedila v majhna vnosna mesta SHIFT+F2
Prikaz lista z lastnostmi v pogledu načrta ALT+ENTER
Izhod iz Accessa ali pogovornega okna ALT+F4
Priklic graditelja CTRL+F2
Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri naprej. Če so na voljo še dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v ta pogled. CTRL+puščica desno ali CRTL+vejica (,)

Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri nazaj. Če so na voljo še dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v prejšnji pogled.

 Opomba   CTRL+PIKA (.) ne deluje pri vseh pogojih in predmetih.

CTRL+puščica levo ali CRTL+pika (.)

PokažiBližnjične tipke podokna za krmarjenje

PokažiUrejanje in krmarjenje seznama predmetov

Za Pritisnite
Preimenovanje izbranega predmeta F2
Pomik za eno vrstico navzdol puščica dol
Pomik za eno okno navzdol PAGE DOWN
Premik na zadnji predmet END
Pomik za eno vrstico navzgor puščica gor
Pomik za eno okno navzgor PAGE UP
Premik na prvi predmet HOME

PokažiKrmarjenje in odpiranje predmetov

Za Pritisnite
Odpiranje izbrane tabele ali poizvedbe v pogledu podatkovnega lista ENTER
Odpiranje izbranega obrazca ali poročila ENTER
Zagon izbranega makra ENTER
Odpiranje izbrane tabele, poizvedbe, obrazca, poročila, strani za dostop do podatkov, makra ali modula v pogledu načrta CTRL+ENTER
Prikaz neposrednega okna v urejevalniku za Visual Basic CTRL+G

PokažiDelo z meniji

Za Pritisnite
Prikaz priročnega menija SHIFT+F10
Prikaz tipk za dostop ALT ali F10
Prikaz meni ikon programov (v naslovni vrstici programa) ALT+preslednica
Izbiranje naslednjega ali prejšnjega ukaza, ko je meni ali podmeni viden puščica dol ali puščica gor
Izbira menija na levi ali na desni oziroma preklop med glavnim menijem in podmenijem, ko je podmeni viden puščica levo ali puščica desno
Izbira prvega oziroma zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju HOME ali END
Zapiranje vidnega menija in podmenija hkrati ALT
Zapiranje vidnega menija oziroma samo podmenija, ko je podmeni viden ESC

PokažiDelo v oknih in pogovornih oknih

PokažiUporaba programskega okna

Za Pritisnite
Preklop na naslednji program ALT+TAB
Preklop na prejšnji program ALT+SHIFT+TAB
Prikaz menija Start programa Windows CTRL+ESC
Zapiranje dejavnega okna zbirke podatkov CTRL+W
Preklop na naslednje okno zbirke podatkov CTRL+F6
Preklop na prejšnje okno zbirke podatkov CTRL+SHIFT+F6
Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana ENTER

PokažiUporaba pogovornega okna

Za Pritisnite
Preklop na naslednji jeziček v pogovornem oknu CTRL+TAB
Preklop na prejšnji jeziček v pogovornem oknu CTRL+SHIFT+TAB
Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti TAB
Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti SHIFT+TAB
Premikanje med možnostmi v izbranem polju s spustnim seznamom ali za premikanje med nekaj možnostmi v skupini možnosti Puščične tipke
Izvedbo dejanja, ki je dodeljeno izbranemu gumbu; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja Preslednica
Premik na možnost glede na prvo črko imena možnosti v polju s spustnim seznamom Tipka črke za prvo črko imena želene možnosti (ko je izbrano polje s spustnim seznamom)
Izbiro možnosti, potrditev ali čiščenje potrditvenega polja s podčrtano črko v imenu možnosti ALT+tipka črke
Odpiranje izbranega polja s spustnim seznamom ALT+puščica dol
Zapiranje izbranega polja s spustnim seznamom ESC
Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu ENTER
Preklic ukaza in izhod iz pogovornega okna ESC
Zapiranje pogovornega okna ALT+F4

PokažiUrejanje v polju z besedilom

Za Pritisnite
Premik na začetek vnosa HOME
Premik na konec vnosa END
Premik za en znak levo ali desno puščica levo ali puščica desno
Premik za eno besedo levo ali desno CTRL+puščica levo ali CTRL+puščica desno
Izbiro znakov od mesta vstavljanja do začetka vnosa SHIFT+HOME
Izbiro znakov od mesta vstavljanja do konca vnosa SHIFT+END
Spremembo velikosti izbire za en znak v levo SHIFT+puščica levo
Spremembo velikosti izbire za en znak v desno SHIFT+puščica desno
Spremembo velikosti izbire za eno besedo v levo CTRL+SHIFT+puščica levo
Spremembo velikosti izbire za eno besedo v desno CTRL+SHIFT+puščica desno

PokažiDelo s pogovornimi okni Odpri, Nova zbirka podatkov in Shrani kot

Za Pritisnite
Premik v prejšnjo mapo (Podoba gumba ) ALT+1
Odiranje mape, ki je eno raven nad odprto mapo (gumb V nadrejeno mapo Podoba gumba ) ALT+2
Izbris izbrane mape ali datoteke (gumb Izbriši Podoba gumba ) DEL
Ustvarjanje nove podmape v odprti mapi (gumb Ustvari novo mapo Podoba gumba ) ALT+4
Preklapljanje med pogledi Sličice, Ploščice, Ikone, Seznam, Podrobnosti, Lastnosti in Predogled ALT+5
Prikaz menija Orodja (gumb Orodja) ALT+L

PokažiDelo z listi z lastnostmi

PokažiUporaba lista z lastnostmi z obrazcem ali poročilom

Za Pritisnite
Preklop kartice lista z lastnostmi F4
Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po en element naenkrat puščica dol ali puščica gor
Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po pet elementov naenkrat PAGE DOWN ali PAGE UP
Premik na kartice listov z lastnostmi iz spustnega seznama kontrolnikov TAB
Pomikanje med karticami listov z lastnostmi, ko je izbrana kartica, ni pa izbrana lastnost puščica levo ali puščica desno
Pomik za eno lastnost navzdol na kartici, ko je lastnost že izbrana TAB
Pomik za eno lastnost navzdoldol na kartici, ko je lastnost izbrana; če je izbira že na vrhu, pomik na spustni seznam kontrolnikov SHIFT+TAB
Preklapljanje med karticami v smeri naprej, ko je lastnost izbrana CTRL+TAB
Preklapljanje med karticami v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana CTRL+SHIFT+TAB

PokažiUporaba lista z lastnostmi s tabelo ali poizvedbo

Za Pritisnite
Preklop kartice lista z lastnostmi F4
Pomikanje med karticami listov z lastnostmi, ko je izbrana kartica, ni pa izbrana lastnost puščica levo ali puščica desno
Pomik na kartice listov z lastnostmi, ko je izbrana lastnost CTRL+TAB
Pomik na prvo lastnost kartice, ko ni izbrana nobena lastnost TAB
Pomik za eno lastnost dol na kartici TAB
Pomik za eno lastnost gor na kartici; če je izbira že na vrhu, pa izbrati kartico samo SHIFT+TAB
Preklapljanje med karticami v smeri naprej, ko je lastnost izbrana CTRL+TAB
Preklapljanje med karticami v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana CTRL+SHIFT+TAB

PokažiDelo s podoknom Seznam polj

Za Pritisnite
Preklop podokna Seznam polj ALT+F8
Dodajanje izbranega polja v odsek s podrobnostmi obrazca ali poročila ENTER
Pomik navzgor in navzdol po podoknu Seznam polj Puščica gor ali puščica dol
Premik v zgornje podokno Seznam polj iz spodnjega podokna SHIFT+TAB
Premik v spodnje podokno Seznam polj iz zgornjega podokna TAB

PokažiBližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Za Pritisnite
Izbere naslednje skrito besedilo, hiperpovezavo ali možnost Pokaži vse oziroma Skrij vse na vrhu teme TAB
Izbere prejšnje skrito besedilo, hiperpovezavo ali gumb Pogled brskanja na vrhu članka Microsoft Officeovega spletnega mesta SHIFT+TAB
Izvede dejanje za izbrano možnost Pokaži vse ali Skrij vse, za skrito besedilo ali hiperpovezavo ENTER
Premik nazaj na prejšnjo temo pomoči. ALT+puščica levo
Premik naprej na naslednjo temo pomoči. ALT+puščica desno
Odpiranje pogovornega okna Natisni CTRL+P
Drsenje navzgor oziroma navzdol v majhnih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči. puščica gor in puščica dol
Drsenje navzgor oziroma navzdol v večjih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči. PAGE UP in PAGE DOWN
Prikaz menija ukazov za okno pomoči; zahteva, da ima okno pomoči dejaven fokus (kliknite element v oknu pomoči). SHIFT+F10

PokažiPošiljanje e-poštnih sporočil

Za Pritisnite
Pošiljanje aktivnega predmeta zbirke podatkov (predmet je izbran v podoknu za krmarjenje) kot e-poštno sporočilo ALT+F+E
Odpiranje adresarja v Outlooku CTRL+SHIFT+B
Preverjanje imen v adresarju v poljih Za, Kp in Skp ALT+K ali CTRL+K
Izbira naslednjega polja v glavi e-pošte ali telesu sporočila, ko je zadnje polje v glavi e-pošte aktivno TAB
Izbira prejšnjega polja ali gumba v glavi e-pošte SHIFT+TAB

Tipke za delo z besedilom in podatki

PokažiOznačevanje besedila in podatkov

PokažiIzbiranje besedila v polju

Za Pritisnite
Spremembo velikosti izbire za en znak v desno SHIFT+puščica desno
Spremembo velikosti izbire za eno besedo v desno CTRL+SHIFT+puščica desno
Spremembo velikosti izbire za en znak v levo SHIFT+puščica levo
Spremembo velikosti izbire za eno besedo v levo CTRL+SHIFT+puščica levo

PokažiIzbiranje polja ali zapisa

 Opomba   Če želite preklicati izbor, uporabite nasprotno puščično tipko.

Za Pritisnite
Izbiro naslednjega polja TAB
Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja (način krmarjenja: Način v Microsoft Accessu, v katerem je označeno celotno polje in vnosna točka ni vidna. V načinu krmarjenja se lahko premikate po poljih s puščičnimi tipkami.) na podatkovnem listu. Ob uporabi obrazca ali poročila pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja. F2
Preklop med izbiranjem trenutnega zapisa in prvega polja trenutnega zapisa v načinu krmarjenja SHIFT+preslednica
Razširitev izbora na prejšnji zapis, če je izbran trenutni zapis SHIFT+puščica gor
Razširitev izbora na naslednji zapis, če je izbran trenutni zapis SHIFT+puščica dol
Izbira vseh zapisov CTRL+A ali CTRL+SHIFT+preslednica

PokažiRazširjanje izbora

Za Pritisnite
Vklop razširitvenega načina (v pogledu podatkovnega lista je v spodnjem desnem kotu okna je prikazano Razširjen izbor); večkrat pritisnjena tipka F8 izbor razširi na besedo, polje, zapis in na vse zapise F8
Razširitev izbora na priležna polja v isti vrstici v pogledu podatkovnega lista puščica levo ali puščica desno
Razširitev izbora na priležne vrstice v pogledu podatkovnega lista puščica gor ali puščica dol
Razveljavitev prejšnje razširitve SHIFT+F8
Preklic razširitvenega načina ESC

PokažiIzbiranje in premikanje stolpca v pogledu podatkovnega lista

Za Pritisnite
Izbiro trenutnega stolpca ali preklic izbora stolpca, samo v načinu krmarjenja (način krmarjenja: Način v Microsoft Accessu, v katerem je označeno celotno polje in vnosna točka ni vidna. V načinu krmarjenja se lahko premikate po poljih s puščičnimi tipkami.) CTRL+preslednica
Izbiro stolpca na desni, če je izbran trenutni stolpec SHIFT+puščica desno
Izbiro stolpca na levi, če je izbran trenutni stolpec SHIFT+puščica levo
Vklop načina premikanja (način premikanja: Način, v katerem lahko z levo in desno puščično tipko premikate stolpec v pogledu podatkovnega lista.); nato pritisnite puščično tipko dol desno ali puščično tipko levo, da izbrane stolpce premaknete na desno ali levo CTRL+SHIFT+F8

PokažiUrejanje besedila in podatkov

 Opomba   Če mesto vstavljanja ni vidno, pritisnite F2, da ga prikažete.

PokažiPremikanje mesta vstavljanja v polju

Za Pritisnite
Premik mesta vstavljanja za en znak v desno PUŠČICA DESNO
Premik mesta vstavljanja za eno besedo v desno CTRL+puščica desno
Premik mesta vstavljanja za en znak v levo PUŠČICA LEVO
Premik mesta vstavljanja za eno besedo v levo CTRL+puščica levo
Premik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z eno vrstico; ali za premik na konec vrstice v poljih z več vrsticami END
Premik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z več vrsticami CTRL+END
Premik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z eno vrstico; ali za premik na začetek vrstice v poljih z več vrsticami HOME
Premik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z več vrsticami CTRL+HOME

PokažiKopiranje, premikanje ali brisanje besedila

Za Pritisnite
Kopiranje izbire v odložišče CTRL+C
Izrezovanje izbire in kopiranje v odložišče CTRL+X
Lepljenje vsebine odložišča na mesto vstavljanja CTRL+V
brisanje izbora ali znaka levo od mesta vstavljanja BACKSPACE
Brisanje izbora ali znaka desno od mesta vstavljanja DELETE
Brisanje vseh znakov desno od mesta vstavljanja CTRL+DELETE

PokažiRazveljavitev sprememb

Za Pritisnite
Razveljavitev vnosa CTRL+Z ali ALT+BACKSPACE
Razveljavitev sprememb v trenutnem polju ali zapisu; če sta bila spremenjena oba, dvakrat pritisnite ESC, če želite razveljaviti spremembe - najprej v trenutnem polju in nato v trenutnem zapisu ESC

PokažiVnašanje podatkov v pogledu podatkovnega lista ali obrazca

Za Pritisnite
Vstavljanje trenutnega datuma CTRL+podpičje (;)
Vstavljanje trenutnega časa CTRL+SHIFT+dvopičje (:)
Vstavljanje privzete vrednosti za polje CTRL+ALT+preslednica
Vstavljanje vrednosti iz istega polja v prejšnjem zapisu CTRL+opuščaj (')
Dodajanje novega zapis CTRL+znak plus (+)
Brisanje trenutnega zapisa na podatkovnem listu CTRL+znak minus (-)
Shranjevanje sprememb v trenutnem zapisu SHIFT+ENTER
Preklop med vrednostmi potrditvenega polja ali izbirnega gumba Preslednica
Vstavljanje nove vrstice CTRL+ENTER

PokažiOsveževanje polj s trenutnimi podatki

Za Pritisnite
Vnovični izračun polj v oknu F9
Vnovično poizvedbo temeljnih tabel; v podobrazcu tako izvedete samo vnovično poizvedbo temeljne tabele za podobrazec SHIFT+F9
Osveževanje vsebine polja s seznamom Iskalno polje (iskalno polje: Polje, uporabljeno v obrazcu ali poročilu v Accessovi zbirki podatkov, v katerem je prikazan seznam vrednosti, pridobljenih iz tabele ali poizvedbe, ali pa nespremenljiv seznam vrednosti.) ali kombiniranega polja F9

Tipke za krmarjenje po zapisih

PokažiKrmarjenje v pogledu načrta

Za Pritisnite
Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja F2
Preklop lista z lastnostmi F4
Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca F5
Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (v pogledu načrta makrov, poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«); uporabite tipko F6, če vas tipka TAB ne premakne na želeni odsek zaslona. F6
Preklop med podoknom za načrtovanje, lastnostmi, podoknom za krmarjenje, dostopnimi tipkami, in kontrolnikom za povečavo v smeri naprej (pogled načrta za tabele, obrazce in poročila) F6
Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti v listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo F7
Priklic podokna Seznam polj v obrazcu, poročilu ali na strani za dostop do podatkov. Če je podokno Seznam polj že odprto, se fokus premakne na podokno Seznam polj. ALT+F8
Preklop iz urejevalnika za Visual Basic v pogled načrta obrazca ali poročila, ko je modul s kodo odprt SHIFT+F7
Preklop z lista z lastnostmi kontrolnika v pogledu načrta obrazca ali poročila na načrtovalno površino, ne da bi pri tem spreminjali fokus kontrolnika SHIFT+F7
Prikaz lista z lastnostmi ALT+ENTER
Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče CTRL+C
Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče CTRL+X
Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka CTRL+V
Premik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko po mreži strani puščica desno
Premik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko po mreži strani puščica levo

Premik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko po mreži strani

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

puščica gor

Premik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko po mreži strani

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, razen če je že najnižji kontrolnik v postavitvi.

puščica dol
Premik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani) CTRL+puščica desno
Premik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani) CTRL+puščica levo

Premik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica gor

Premik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, če ni že najnižji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica dol

Povečanje širine izbranega kontrolnika (v desno) za eno slikovno točko

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem povečali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica desno

Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika (v levo) za eno slikovno točko

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem zmanjšali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica levo
Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko SHIFT+puščica gor
Povečanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko SHIFT+puščica dol

PokažiKrmarjenje v pogledu podatkovnega lista

PokažiPrehod na želeni zapis

PokažiKrmarjenje med polji in zapisi

Za Pritisnite
Premik v naslednje polje TAB ali puščica desno
Premik v zadnje polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja END
Premik v prejšnje polje SHIFT+TAB ali puščica levo
Premik v prvo polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja HOME
Premik v trenutno polje v naslednjem zapisu puščica dol
Premik v trenutno polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+puščica dol
Premik v zadnje polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+END
Premik v trenutno polje v prejšnjem zapisu puščica gor
Premik v trenutno polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+puščica gor
Premik v prvo polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+HOME

PokažiKrmarjenje v drug zaslon podatkov

Za Pritisnite
Pomik za en zaslon navzdol PAGE DOWN
Pomik za en zaslon navzgor PAGE UP
Pomik za en zaslon v desno CTRL+PAGE DOWN
Pomik za en zaslon v levo CTRL+PAGE UP

PokažiKrmarjenje v podatkovnih podlistih

PokažiPrehod na želeni zapis

Za Pritisnite
Premik iz podatkovnega podlista v polje s številko zapisa, kjer nato vnesete številko zapisa in pritisnete ENTER ALT+F5

PokažiRazširjanje in strnjevanje podatkovnega podlista

Za Pritisnite
Premik iz podatkovnega lista za razširjanje podatkovnega podlista zapisa CTRL+SHIFT+puščica dol
Strnjenje podatkovnega podlista CTRL+SHIFT+puščica gor

PokažiKrmarjenje med podatkovnim listom in podatkovnim podlistom

Za Pritisnite
Vnos podatkovnega podlista iz zadnjega polja prejšnjega zapisa v podatkovnem listu TAB
Vnos podatkovnega podlista iz prvega polja naslednjega zapisa v podatkovnem podlistu SHIFT+TAB
Izhod iz podatkovnega podlista in premiki v prvo polje naslednjega zapisa v podatkovnem listu CTRL+TAB
Izhod iz podatkovnega podlista in premik na zadnje polje prejšnjega zapisa v podatkovnem listu CTRL+SHIFT+TAB
Vstop v podatkovni list iz zadnjega polja v podatkovnem podlistu TAB
Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in premik na naslednji zapis podatkovnega lista puščica dol
Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in premik na prejšnji zapis podatkovnega lista puščica gor

 Opomba   Med polji in zapisi podatkovnega podlista lahko krmarite z istimi bližnjičnimi tipkami kot v pogledu podatkovnega lista.

PokažiKrmarjenje v pogledu obrazca

PokažiPrehod na želeni zapis

Za Pritisnite
Premik v polje številke zapisa; nato vnesite številko zapisa in pritisnite ENTER F5

PokažiKrmarjenje med polji in zapisi

Za Pritisnite
Premik v naslednje polje TAB
Premik v prejšnje polje SHIFT+TAB
Premik na zadnji kontrolnik na obrazcu in pri tem ostati v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja END
Premik na zadnji kontrolnik na obrazcu in premik fokusa na zadnji zapis, v načinu krmarjenja CTRL+END
Premik na prvi kontrolnik na obrazcu in pri tem ostati v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja HOME
Premik na prvi kontrolnik na obrazcu in premik fokusa na prvi zapis, v načinu krmarjenja CTRL+HOME
Premik v trenutno polje v naslednjem zapisu CTRL+PAGE DOWN
Premik v trenutno polje v prejšnjem zapisu CTRL+PAGE UP

PokažiKrmarjenje v obrazcih z več kot eno stranjo

Za Pritisnite
Pomik za eno stran navzdol; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v naslednjem zapisu PAGE DOWN
Pomik za eno stran navzgor; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v prejšnjem zapisu PAGE UP

PokažiKrmarjenje med glavnim obrazcem in podobrazcem

Za Pritisnite
Vnos podobrazca iz prejšnjega polja v glavni obrazec TAB
Vnos podobrazca iz naslednjega polja v glavni obrazec SHIFT+TAB
Izhod iz podobrazca in premik v naslednje polje v glavnem obrazcu ali naslednjem zapisu CTRL+TAB
Izhod iz podobrazca in premik v prejšnje polje v glavnem obrazcu ali prejšnjem zapisu CTRL+SHIFT+TAB

PokažiKrmarjenje v predogledu tiskanja in predogledu postavitve

PokažiOperacije pogovornega okna in okna programa

Za Pritisnite
Odpiranje pogovornega okna Natisni P (za obrazce in poročila) ali CTRL+P (za podatkovne liste, obrazce in poročila)
Odpiranje pogovornega okna Nastavitev strani (samo obrazci in poročila) S
Povečanje ali pomanjšanje dela strani Z
Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve C ali ESC

PokažiOgledovanje različnih strani

Za Pritisnite
Premik v polje številke strani; nato vnesite številko strani in pritisnite ENTER ALT+F5
Ogled naslednje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu) PAGE DOWN ali puščica dol
Ogled prejšnje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu) PAGE UP ali puščica gor

PokažiKrmarjenje v predogledu tiskanja in postavitve

Za Pritisnite
Drsenje navzdol z majhnimi premiki puščica dol
Premik navzdol za en cel zaslon PAGE DOWN
Premik na dno strani CTRL+puščica dol
Drsenje navzgor z majhnimi premiki puščica gor
Premik navzgor za en cel zaslon PAGE UP
Premik na vrh strani CTRL+puščica gor
Drsenje v desno z majhnimi premiki puščica desno
Premik na desni rob strani END
Premik na spodnji desni rob strani CTRL+END
Drsenje v levo z majhnimi premiki puščica levo
Premik na levi rob strani HOME
Premik na zgornji levi rob strani CTRL+HOME

PokažiKrmarjenje v oknu »Diagram zbirke podatkov« v Accessovem projektu

Za Pritisnite
Premik iz celice tabele v naslovno vrstico tabele ESC
Premik iz naslovne vrstice tabele v celico, ki ste jo nazadnje urejali ENTER
Premik iz naslovne vrstice tabele v naslovno vrstico tabele ali
iz celice v celico v tabeli
TAB
Razširjanje seznama v tabeli ALT+puščica dol
Premikanje po elementih na spustnem seznamu od vrha proti dnu puščica dol
Premik na prejšnji element na seznamu puščica gor
Izbira elementa s seznama in premik v naslednjo celico ENTER
Spreminjanje nastavitve v potrditvenem polju Preslednica
Premik v prvo celico v vrstici ali
na začetek trenutne celice
HOME
Premik v zadnjo celico v vrstici ali
na konec trenutne celice
END
Premik na naslednjo »stran« v tabeli ali
na naslednjo »stran« diagrama
PAGE DOWN
Premik na prejšnjo »stran« v tabeli ali
na prejšnjo »stran« diagrama
PAGE UP

PokažiKrmarjenje v načrtovalcu poizvedbe v Accessovem projektu

PokažiKatero koli podokno

Za Pritisnite
Premikanje med podokni načrtovalca poizvedb F6, SHIFT+F6

PokažiPodokno diagrama

Za Pritisnite
Premikanje med tabelami, pogledi in funkcijami (in združevanje vrstic, če je mogoče) TAB ali SHIFT+TAB
Premikanje med stolpci v tabeli, pogledu ali funkciji Puščične tipke
Izbiranje želenega stolpca s podatki za izhodne podatke Preslednica ali tipka PLUS
Odstranjevanje želenega stolpca s podatki iz izhodnih podatkov poizvedbe Preslednica ali tipka MINUS
Odstranjevanje izbrane tabele, pogleda ali funkcije oziroma združevanje vrstice iz poizvedbe DELETE

 Opomba   Če je izbranih več elementov, pritisk na PRESLEDNICO vpliva na vse izbrane elemente. Več elementov izberete tako, da držite tipko SHIFT in jih klikate. Izbrano stanje elementa preklopite tako, da držite tipko CTRL in ga kliknete.

PokažiMrežno podokno

Za Pritisnite
Premikanje med celicami Puščične tipke ali TAB ali SHIFT+TAB
Premik v zadnjo vrstico v trenutnem stolpcu CTRL+puščica dol
Premik v prvo vrstico v trenutnem stolpcu CTRL+puščica gor
Premik v zgornjo levo celico v vidnem delu mreže CTRL+HOME
Premik v spodnjo desno celico CTRL+END
Premikanje v spustnem seznamu puščica gor ali puščica dol
Izbiranje celotnega stolpca v mreži CTRL+preslednica
Preklapljanje med načinom urejanja in načinom izbiranja celic F2
Kopiranje izbranega besedila v celici v odložišče (v načinu urejanja) CTRL+C
Izrezovanje izbranega besedila v celici, ki se nato postavi v odložišče (v načinu urejanja) CTRL+X
Lepljenje besedila iz odložišča (v načinu urejanja) CTRL+V
Preklapljanje med načinom vstavljanja in zapisovanja, ko urejate celico INS
Preklop potrditvenega polja v izhodnem stolpcuOpomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente. Preslednica
Čiščenje izbrane vsebine celice DELETE
Odstranjevanje vrstice, ki vsebuje izbran stolpec s podatki, iz poizvedbe Opomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente. DELETE
Čiščenje vseh vrednosti za izbran stolpec v mreži DELETE
Vstavljanje vrstice med obstoječi vrstici INS (potem, ko izberete vrstico v mreži)
Dodajanje stolpca »Or …« INS (potem, ko izberete kateri koli stolpec »Or ...«)

PokažiSQL podokno

Ko delate v SQL podoknu, lahko uporabljate standardne tipke za urejanje programa Windows, na primer CTRL+puščične tipke za premikanje med besedami ter ukaze Izreži, Kopiraj in Prilepi v meniju Urejanje.

 Opomba    Vstavljate lahko samo besedilo; tukaj ni načina zapisovanja.

PokažiDelo s pogledi vrtilne tabele

PokažiPogled vrtilne tabele

PokažiTipke za izbiranje elementov v pogledu vrtilne tabele

Za Pritisnite
Premik izbora od leve proti desni in nato navzdol Tipka TAB
Premik izbora od vrha proti dnu in nato na desno ENTER
Izbiranje celice na levi. Če je trenutna celica skrajno leva celica, SHIFT+TAB izbere zadnjo celico v prejšnji vrstici. SHIFT+TAB
Izbiranje celice nad trenutno celico. Če je trenutna celica najvišja celica, SHIFT+ENTER izbere zadnjo celico v prejšnjem stolpcu. SHIFT+ENTER
Izbiranje celic podrobnosti za naslednji element v področju vrstice. CTRL+ENTER
Izbiranje celic podrobnosti za prejšnji element v področju vrstice. SHIFT+CTRL+ENTER
Premik izbora v smeri puščične tipke. Če je izbrano polje vrstice ali stolpca, pritisnite puščično tipko dol, če se želite premakniti na prvi element podatkov v polju, in nato pritisnite puščično tipko, če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji element ali nazaj na polje. Če je izbrano polje podrobnosti, pritisnite puščično tipko dol ali puščično tipko desno, če se želite premakniti na prvo celico v področju podrobnosti. Puščične tipke
Razširitev ali zmanjšanje izbora v smeri puščične tipke. SHIFT+puščične tipke
Premikanje izbora na zadnjo celico v smeri puščične tipke. CTRL+puščične tipke
Premikanje izbranega elementa v smeri puščične tipke. SHIFT+ALT+puščične tipke
Izbira skrajno leve celice trenutne vrstice HOME
Izbira skrajno desne celice trenutne vrstice END
Izbira skrajno leve celice prve vrstice CTRL+HOME
Izbira zadnje celice zadnje vrstice CTRL+END
Razširitev izbora na skrajno levo celice prve vrstice SHIFT+CTRL+HOME
Razširitev izbora na zadnjo celico zadnje vrstice SHIFT+CTRL+END
Izbira polja za trenutno izbran element podatkov, vsote ali podrobnosti CTRL+preslednica
Izbira celotne vrstice, ki vsebuje trenutno izbrano celico SHIFT+preslednica
Izbiro celotnega pogleda vrtilne tabele (pogled vrtilne tabele: Pogled, v katerem so povzeti ali analizirani podatki v podatkovnem listu ali obrazcu. Različne ravni podrobnosti je mogoče prikazati z vlečenjem polj ali elementov oziroma s prikazovanjem ali skrivanjem elementov spustnih seznamov polj. Tako lahko tudi določite postavitev.) CTRL+A
Prikaz naslednjega zaslona PAGE DOWN
Prikaz prejšnjega zaslona PAGE UP
Razširitev izbora navzdol za en zaslon SHIFT+PAGE DOWN
Zmanjšanje izbora za en zaslon SHIFT+PAGE UP
Prikaz naslednjega zaslona na desni ALT+PAGE DOWN
Prikaz prejšnjega zaslona na levi ALT+PAGE UP
Razširitev izbora na stran na desni SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Razširitev izbora na stran na levi SHIFT+ALT+PAGE UP

PokažiTipke za izvajanje ukazov

Za Pritisnite
Prikaz tem pomoči. F1
Prikaz priročnega menija za izbran element pogleda vrtilne tabele. Priročne menije uporabite, če želite izvesti ukaze v pogledu vrtilne tabele. SHIFT+F10
Izvedba ukaza v priročnem meniju Podčrtana črka
Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza ESC
Prikaz pogovornega okna Lastnosti ALT+ENTER
Zapiranje pogovornega okna Lastnosti ALT+F4
Preklic operacije osveževanja, ki se izvaja ESC
Kopiranje izbranih podatkov iz pogleda vrtilne tabele v odložišče CTRL+C
Izvoz vsebine vrtilne tabele v Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 CTRL+E

PokažiTipke za prikazovanje, skrivanje, filtriranje ali razvrščanje podatkov

Za Pritisnite
Prikaz ali skrivanje razširitvenih indikatorjev (indikatorja Znak plus in Znak minus ) poleg elementov CTRL+8
Razširitev trenutno izbranega elementa CTRL+znak plus (na številčni tipkovnici)
Skrivanje trenutno izbranega elementa CTRL+znak minus (na številčni tipkovnici)
Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje ALT+puščica dol
Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje Tipka TAB
Premik na naslednji element na spustnem seznamu za polje Puščične tipke
Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje Preslednica
Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili ENTER
Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb ESC
Vklop ali izklop samodejnega filtra CTRL+T
Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsoti v naraščajočem zaporedju (A - Z in 0 - 9) CTRL+SHIFT+A
Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsoti v padajočem zaporedju (Z - A in 9 - 0) CTRL+SHIFT+Z
Premikanje izbranega člana navzgor ali levo ALT+SHIFT+puščica gor ali ALT+SHIFT+puščica levo
Premikanje izbranega člana navzdol ali desno ALT+SHIFT+puščica dol ali ALT+SHIFT+puščica desno

PokažiTipke za dodajanje polj in vsot in spreminjanje postavitve pogleda vrtilne tabele

PokažiTipke za delo s podoknom Seznam polj

Za Pritisnite
Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je ta že prikazan CTRL+L
Premik na naslednji element v podoknu Seznam polj Puščične tipke
Premik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica gor
Premik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica dol
Premik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica gor
Premik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica dol
Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno CTRL+preslednica
Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino. Ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo. Znak plus (na številčni tipkovnici)
Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino. Ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo. Znak minus (na številčni tipkovnici)
Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom Dodaj v in seznamom poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Tipka TAB
Odpiranje spustnega seznama poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati. ALT+puščica dol
Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v področje v pogledu vrtilne tabele, ki je prikazano na seznamu Dodaj v ENTER
Zapiranje podokna Seznam polj ALT+F4

PokažiTipke za dodajanje polj in vsot

Za Pritisnite
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Vsota CTRL+SHIFT+S
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Štetje CTRL+SHIFT+C
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Min CTRL+SHIFT+M
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Maks CTRL+SHIFT+X
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Povprečje CTRL+SHIFT+E
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Standardna deviacija CTRL+SHIFT+D
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija standardne deviacije CTRL+SHIFT+T
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Varianca CTRL+SHIFT+V
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija variance CTRL+SHIFT+R
Vklop ali izklop delnih vsot in skupnih vsot za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele CTRL+SHIFT+B
Dodajanje izračunanega polja podrobnosti CTRL+F

PokažiTipke za spreminjanje postavitve

 Opomba   Te štiri bližnjice ne delujejo, če pritisnete tipke 1, 2, 3 ali 4 na številčni tipkovnici.

Za Pritisnite
Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje vrstice CTRL+1
Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje stolpca CTRL+2
Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje filtra CTRL+3
Premik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele v področje podrobnosti CTRL+4
Premik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na višjo raven CTRL+puščica levo
Premik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na nižjo raven CTRL+puščica desno

PokažiTipke za oblikovanje elementov v pogledu vrtilne tabele

Če želite uporabiti te bližnjice, najprej izberite polje podrobnosti ali podatkovno celico za polje vsote.

Prvih sedem bližnjic tipkovnice spremeni obliko številk izbranega polja.

Za Pritisnite
Uporaba splošne oblike števil za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+~ (vijuga)
Uporaba denarne oblike z dvema negativnima mestoma in negativnimi številkami v oklepajih za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+$
Uporaba odstotkovne oblike brez decimalnih mest za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+%
Uporaba eksponentne oblike števil z dvema decimalnima mestoma za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+^
Uporaba datumske oblike z dnevom, mesecem in letom za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+#
Uporaba časovne oblike z uro, minuto in simbolom AM ali PM (dopoldne ali popoldne) za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+@
Uporaba oblike zapisa številk z dvema decimalnima mestoma, ločilom tisočic in znakom minus za negativne vrednosti za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+!
Krepko oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele CTRL+B
Podčrtano oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele CTRL+U
Ležeče oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele CTRL+I

PokažiPogled vrtilnega grafikona

PokažiTipke za izbiranje elementov na grafikonu

Za Pritisnite
Izbira naslednjega elementa na grafikonu puščica desno
Izbira prejšnjega elementa na grafikonu puščica levo
Izbira naslednje skupine elementov puščica dol
Izbira prejšnje skupine elementov puščica gor

PokažiTipke za delo z lastnostmi in možnostmi

Za Pritisnite
Prikaz pogovornega okna Lastnosti ALT+ENTER
Zapiranje pogovornega okna Lastnosti ALT+F4
Ko je pogovorno okno Lastnosti aktivno, izberite naslednji element na aktivni kartici Tipka TAB
Ko je kartica v pogovornem oknu Lastnosti aktivna, izberite naslednjo kartico puščica desno
Ko je kartica v pogovornem oknu Lastnosti aktivna, izberite prejšnjo kartico puščica levo
Prikaz seznama ali palete, ko je izbran gumb, ki vsebuje seznam ali paleto puščica dol
Prikaz priročnega menija SHIFT+F10
Izvedba ukaza v priročnem meniju Podčrtana črka
Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza ESC

PokažiTipke za delo s polji

Za Pritisnite
Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje ALT+puščica dol
Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje Tipka TAB
Premik na naslednji element na spustnem seznamu za polje Puščične tipke
Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje Preslednica
Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili ENTER
Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb ESC

PokažiTipke za delo s podoknom Seznam polj

Za Pritisnite
Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je ta že prikazan CTRL+L
Premik na naslednji element v podoknu Seznam polj Puščične tipke
Premik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica gor
Premik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica dol
Premik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica gor
Premik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica dol
Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno CTRL+preslednica
Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino, ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo. Znak plus (na številčni tipkovnici)
Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino, ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo. Znak minus (na številčni tipkovnici)
Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom Dodaj v in seznamom poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj Tipka TAB
Odpiranje spustnega seznama poleg gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati. ALT+puščica dol
Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v spustno področje, ki je prikazano na seznamu Dodaj v ENTER
Zapiranje podokna Seznam polj ALT+F4

Trak Microsoft Office Fluent

PokažiTrak Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

Nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu, se prikažejo namigi za tipke. Ta primer je iz programa Office Word 2007.

 1. Pritisnite črko, ki je prikazana v namigu za tipke nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.
 2. Glede na to, katero črko pritisnete, se bodo morda prikazali dodatni namigi za tipke. Če je na primer aktivna kartica Osnovno in pritisnete V, se prikaže kartica Vstavi skupaj z namigi za tipke za skupine na tej kartici.
 3. Pritiskajte tipke, dokler ne pritisnete tipke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. Včasih boste morali najprej pritisniti črko skupine, ki vsebuje ukaz.

 Opomba   Če želite prekiniti dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Spletna pomoč

PokažiBližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči ponuja dostop do celotne vsebine Officeove pomoči. Okno pomoči prikazuje teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Za Pritisnite
Odpiranje okna pomoči. F1
Zapiranje okna pomoči. ALT+F4
Preklapljanje med oknom pomoči in aktivnim programom. ALT+TAB
Vrnitev na osnovno stran programa ime programa. ALT+HOME
Izbira naslednjega elementa v oknu pomoči. TAB
Izbira prejšnjega elementa v oknu pomoči. SHIFT+TAB
Izvede dejanje za izbrani element. ENTER
Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa v odseku okna pomoči Prebrskaj pomoč programa ime programa. TAB ali SHIFT+TAB
Razširitev ali strnjenje izbranega elementa v odseku okna pomoči Prebrskaj pomoč programa ime programa. ENTER
Izbira naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave, vključno z možnostjo Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme TAB
Izbira prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave. SHIFT+TAB
Izvajanje dejanja za izbrano Pokaži vse, Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo. ENTER
Premik nazaj na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj). ALT+puščica levo ali BACKSPACE
Premik naprej na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej). ALT+puščica desno
Drsenje navzgor oziroma navzdol v majhnih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči. Puščica gor, Puščica dol
Drsenje navzgor oziroma navzdol v večjih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči. PAGE UP, PAGE DOWN
Prikaz menija ukazov za okno pomoči. To zahteva aktiven fokus okna pomoči (kliknite v oknu pomoči). SHIFT+F10
Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Stop). ESC
Osvežitev okna (gumb Refresh). F5

Natisne trenutno temo pomoči.

 Opomba   Če kazalec ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato CTRL+P.

CTRL+P
Spreminjanje stanja povezave. F6 in nato ENTER, če želite odpreti seznam možnosti
Preklop med področji v oknu pomoči, na primer preklop med orodno vrstico in seznamom Išči. F6
V kazalu vsebine v pogledu drevesa izberite naslednji oziroma prejšnji element. Puščica gor, Puščica dol
V kazalu vsebine v pogledu drevesa razširite ali strnite izbrani element. puščica levo, puščica desno

Osnove zbirke Microsoft Office

PokažiPrikaz in uporaba oken

Za Pritisnite
Preklop v naslednje okno. ALT+TAB
Preklop v prejšnje okno. ALT+SHIFT+TAB
Zapiranje aktivnega okna. CTRL+W ali CTRL+F4

Premikanje v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urinega kazalca). Tipko F6 boste morda morali pritisniti večkrat.

 Opomba   Če pritiskanje tipke F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico ali trak Microsoft Office Fluent in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6
Preklop v naslednje okno, ko je odprto več kot eno okno. CTRL+F6
Preklop v prejšnje okno. CTRL+SHIFT+F6
Izvajanje ukaza Velikost, ko okno dokumenta ni maksimirano ( v meniju Kontrolnik za okno). Pritisnite puščične tipke za spreminjanje velikosti okna in ENTER, ko končate. CTRL+F8
Minimiranje okna v ikono (deluje samo v nekaterih programih zbirke Microsoft). CTRL+F9
Maksimiranje ali obnovitev izbranega okna. CTRL+F10
Kopiranje podobe zaslona v odložišče. PRINT SCREEN
Kopiranje podobe izbranega okna v odložišče. ALT+PRINT SCREEN

PokažiPremikanje po besedilu ali celicah

Za Pritisnite
Premik za en znak levo. puščica levo
Premik za en znak desno. puščica desno
Pomik za eno vrstico navzgor. puščica gor
Pomik za eno vrstico navzdol puščica dol
Premik za eno besedo levo. CTRL+puščica levo
Premik za eno besedo desno. CTRL+puščica desno
Premik na konec vrstice. END
Premik na začetek vrstice. HOME
Pomik za en odstavek navzgor CTRL+puščica gor
Pomik za en odstavek navzdol. CTRL+puščica dol
Premik na konec polja z besedilom. CTRL+END
Premik na začetek polja z besedilom. CTRL+HOME
Pomik na naslednjo ogrado naslova ali telesa besedila v programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Če je to zadnja ograda na diapozitivu, bo to dejanje vstavilo nov diapozitiv z enako postavitvijo kot prvotni diapozitiv. CTRL+ENTER
Ponovitev zadnjega dejanja Najdi. SHIFT+F4

PokažiPomikanje in delo v tabelah

Za Pritisnite
Premik v naslednjo celico. TAB
Premik v prejšnjo celico. SHIFT+TAB
Premik v naslednjo vrstico. puščica dol
Premik v prejšnjo vrstico. puščica gor
Vstavljanje jezička v celico. CTRL+TAB
Pričetek novega odstavka. ENTER
Dodajanje nove vrstice na dnu tabele. TAB na koncu zadnje vrstice

PokažiDostop do in uporaba podoken z opravili

Za Pritisnite

Premik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

 Opomba   Če pritiskanje tipke F6 ne prikaže želenega podokna opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6
Premik v podokno opravil, ko je meni ali orodna vrstica aktivna. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.) CTRL+TAB
Izbira naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je podokno opravil aktivno TAB ali SHIFT+TAB
Prikaz polnega nabora ukazov v meniju podokna opravil. CTRL+puščica dol
Premikanje med izbirami v izbranem podmeniju; premikanje med nekaterimi možnostmi v skupini možnosti v pogovornem oknu. puščica dol ali puščica gor
Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, ki je dodeljeno izbranemu gumbu Preslednica ali ENTER
Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega menija za izbrani element galerije. SHIFT+F10
Izbira prvega oziroma zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko je meni ali podmeni viden. HOME ali END
Drsenje navzgor oziroma navzdol po izbranem galerijskem seznamu. PAGE UP ali PAGE DOWN
Premik na vrh oziroma na dno izbranega galerijskega seznama. CTRL+HOME ali CTRL+END

PokažiDostop do in uporaba pametnih oznak

Za Pritisnite
Prikaz menija ali sporočila za pametno oznako. Če je prisotnih več pametnih oznak, preklopi na naslednjo pametno oznako in prikaže njen meni ali sporočilo. ALT+SHIFT+F10
Izbira naslednjega elementa v meniju pametnih oznak. puščica dol
Izbira prejšnjega elementa v meniju pametnih oznak. puščica gor
Izvedba dejanja za izbrani element v meniju pametnih oznak. ENTER
Zapiranje menija ali sporočila pametnih oznak. ESC
Namigi
 • Lahko določite, da boste z zvokom obveščeni vsakič, ko se pojavi pametna oznaka. Če hočete slišati zvočna opozorila, morate imeti zvočno kartico. Na računalniku morate imeti tudi nameščeno zbirko Microsoft Office Sounds.
 • Če imate dostop do spleta, si lahko zbirko Microsoft Office Sounds prenesete s spletnega mesta Microsoft Office Online. Potem, ko namestite zvočne datoteke, naredite tole v programih Access, Office Excel 2007, in Office Word 2007:
  1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba, nato pa kliknite Možnosti.
  2. Kliknite Dodatno.
  3. Pod Splošno potrdite polje Zvočni signal kot povratna informacija in kliknite V redu.

 Opomba   Ko potrdite ali počistite to potrditveno polje, s to nastavitvijo vplivate na vse programe sistema Office, ki podpirajo zvok.

PokažiSpreminjanje velikosti in premikanje orodnih vrstic, menijev in podoken opravil

 1. Če želite izbrati menijsko vrstico, pritisnite ALT.
 2. Pritiskajte CTRL+TAB, če želite izbrati želeno orodno vrstico ali podokno opravil.
 3. Naredite nekaj od tega:

PokažiSpreminjanje velikosti orodne vrstice

 1. Na orodni vrstici pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice.
 2. Kliknite ukaz Velikost in pritisnite ENTER.
 3. Uporabite puščične tipke za spreminjanje velikosti orodne vrstice. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko naenkrat.

PokažiPremikanje orodne vrstice

 1. Na orodni vrstici pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice.
 2. Kliknite ukaz Premakni in pritisnite ENTER.
 3. Uporabite puščične tipke za spreminjanje položaja orodne vrstice. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite položaj spreminjati po eno slikovno piko naenkrat. Če želite odsidrati orodno vrstico, pritiskajte tipko puščica dol. Če želite orodno vrstico zasidrati na levi ali desni strani, pritisnite tipko puščica levo oziroma puščica desno, ko je orodna vrstica na skrajni levi oziroma desni strani.

PokažiSpreminjanje velikosti podokna opravil

 1. V podoknu opravil pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi.
 2. Uporabite tipko puščica dol, da izberete ukaz Velikost, in nato pritisnite ENTER.
 3. Uporabite puščične tipke za spreminjanje velikosti podokna opravil. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko naenkrat.

PokažiPremikanje podokna opravil

 1. V podoknu opravil pritisnite CTRL+preslednica, če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi.
 2. Uporabite tipko puščica dol, da izberete ukaz Premakni, in nato pritisnite ENTER.
 3. Uporabite puščične tipke za premikanje podokna opravil. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite podokno premikati po eno slikovno piko naenkrat.
 1. Ko končate s spreminjanjem velikosti ali premikanjem, pritisnite ESC.

PokažiUporaba pogovornih oken

Za Pritisnite
Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti. TAB
Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti. SHIFT+TAB
Preklop na naslednji jeziček v pogovornem oknu. CTRL+TAB
Preklop na prejšnji jeziček v pogovornem oknu. CTRL+SHIFT+TAB
Premikanje med možnostmi v odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti. Puščične tipke
Izvedba dejanja, ki je dodeljeno izbranemu gumbu; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja. preslednica
Odpiranje seznama, če je zaprt in pomik na to možnost v seznamu. Prva črka možnosti v spustnem seznamu
Izbira možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja. ALT+ črka, ki je podčrtana v možnosti
Odpiranje izbranega spustnega seznama. ALT+puščica dol
Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna. ESC
Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu. ENTER

PokažiUporaba vnosnih polj znotraj pogovornih oken

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Za Pritisnite
Premik na začetek vnosa. HOME
Premik na konec vnosa. END
Premik za en znak v levo ali desno. puščica levo ali puščica desno
Premik za eno besedo v levo. CTRL+puščica levo
Premik za eno besedo v desno. CTRL+puščica desno
Izbira ali preklic izbire za en znak v levo. SHIFT+puščica levo
Izbira ali preklic izbire za en znak v desno. SHIFT+puščica desno
Izbira ali preklic izbire za eno besedo v levo. CTRL+SHIFT+puščica levo
Izbira ali preklic izbire za eno besedo v desno. CTRL+SHIFT+puščica desno
Izbira znakov od mesta vstavljanja do začetka vnosa. SHIFT+HOME
Izbiro znakov od mesta vstavljanja do konca vnosa. SHIFT+END

PokažiUporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Za Pritisnite
Premik v prejšnjo mapo. Podoba gumba ALT+1
Gumb V nadrejeno mapo Podoba gumba : odpiranje mape, ki je eno raven nad odprto mapo. ALT+2
Gumb Preišči splet Podoba gumba : zapiranje pogovornega okna in odpiranje iskalne strani svetovnega spleta. ALT+3
Gumb Izbriši Podoba gumba : izbris izbrane mape ali datoteke. ALT+3
Gumb Ustvari novo mapo Podoba gumba : ustvarjanje nove mape. ALT+4
Gumb Pogledi Podoba gumba : preklapljanje med razpoložljivimi pogledi map. ALT+5
Gumb Orodja: prikaže meni Orodja. ALT+L
Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer mapo ali datoteko. SHIFT+F10
Premikanje med možnostmi ali območji v pogovornem oknu. TAB
Odpiranje seznama Išči v. F4 ali ALT+I
Osveževanje seznama datotek. F5
 
 
Velja za:
Access 2007