Bližnjice na tipkovnici za Access

Bližnjice na tipkovnici lahko uporabite za hiter dostop do pogosto uporabljenih ukazov ali operacij. V spodnjih razdelkih so navedene bližnjice na tipkovnici, ki so na voljo v programu Microsoft Access 2010. Bližnjice na tipkovnici lahko uporabite tudi, če želite brez uporabe miške fokus premakniti na meni, ukaz ali kontrolnik.

Splošne bližnjice na tipkovnici

PokažiGlobalne bližnjice na tipkovnici Accessa

PokažiOdpiranje zbirk podatkov

Dejanje Tipke
Odpiranje nove zbirke podatkov CTRL+N
Odpiranje obstoječe zbirke podatkov CTRL+O
Izhod iz programa Access 2010 ALT+F4

PokažiTiskanje in shranjevanje

Dejanje Tipke
Tiskanje trenutnega ali izbranega predmeta CTRL+P
Odpiranje pogovornega okna Natisni v Predogledu tiskanja P ali CTRL+P
Odpiranje pogovornega okna Priprava strani v Predogledu tiskanja S
Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve C ali ESC
Shranjevanje predmeta zbirke podatkov CTRL+S ali SHIFT+F12
Odpiranje pogovornega okna Shrani kot F12

PokažiUporaba kombiniranega polja ali polja s seznamom

Dejanje Tipke
Odpiranje kombiniranega polja F4 ali ALT+puščica dol
Osveževanje vsebine polja s seznamom Iskalno polje (iskalno polje: Polje, uporabljeno v obrazcu ali poročilu v Accessovi zbirki podatkov, v katerem je prikazan seznam vrednosti, pridobljenih iz tabele ali poizvedbe, ali pa nespremenljiv seznam vrednosti.) ali kombiniranega polja F9
Pomik za eno vrstico navzdol puščica dol
Pomik za eno stran navzdol PAGE DOWN
Pomik za eno vrstico navzgor puščica gor
Pomik za eno stran navzgor PAGE UP
Zapiranje kombiniranega polja ali polja s seznamom TAB

PokažiIskanje in zamenjevanje besedila ali podatkov

Dejanje Tipke
Odpiranje zavihka Najdi v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca) CTRL+F
Odpiranje zavihka Zamenjaj v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca) CTRL+H
Iskanje naslednjega zadetka navedenega besedila v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj, ko je pogovorno okno zaprto (samo v pogledu podatkovnega lista in pogledu obrazca) SHIFT+F4

PokažiDelo v pogledu načrta

Dejanje Tipke
Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja (način krmarjenja: Način v Microsoft Accessu, v katerem je označeno celotno polje in vnosna točka ni vidna. V načinu krmarjenja se lahko premikate po poljih s puščičnimi tipkami.) na podatkovnem listu. Pri delu z obrazcem ali poročilom pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja. F2
Preklop na list z lastnostmi (pogled načrta v obrazcih in poročilih v Accessovih zbirkah podatkov in Accessovih projektih) F4
Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca F5
Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (samo v pogledu načrta poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«) F6
Pomik med mrežo polj, lastnostmi polj, podoknom za krmarjenje, tipkami za dostop v sistemu dostopa s tipkovnico, kontrolnikom za povečavo in varnostno vrstico (pogled načrta tabel) F6
Odpiranje pogovornega okna Izbira graditelja (okno pogleda načrta obrazcev in poročil) F7
Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti na listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo F7
Preklop iz urejevalnika za Visual Basic nazaj v pogled načrta obrazca ali poročila SHIFT+F7 ali ALT+F11

PokažiUrejanje kontrolnikov v pogledu načrta obrazca in poročila

Dejanje Tipke
Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče CTRL+C
Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče CTRL+X
Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka CTRL+V
Premik izbranega kontrolnika v desno (razen kontrolnikov, ki so del postavitve) puščica desno ali CTRL+puščica desno
Premik izbranega kontrolnika v levo (razen kontrolnikov, ki so del postavitve) puščica levo ali CTRL+puščica levo
Premik izbranega kontrolnika navzgor puščica gor ali CTRL+puščica gor
Premik izbranega kontrolnika navzdol puščica dol ali CTRL+puščica dol
Povečanje višine izbranega kontrolnika SHIFT+puščica dol

Povečanje širine izbranega kontrolnika

 Opomba   Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih, ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica desno
Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika SHIFT+puščica gor

Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika

 Opomba   Če to funkcijo uporabite na kontrolnikih, ki so del postavitve, se spremeni velikost celotne postavitve

SHIFT+puščica levo

PokažiOperacije z okni

V programu Microsoft Access 2010 so zbirke podatkov privzeto prikazane kot dokumenti z zavihki. Če želite uporabiti dokumente v oknih, Kliknite zavihek Datoteka.in kliknite Možnosti. V pogovornem oknu Accessove možnosti kliknite Trenutna zbirka podatkov in v razdelku Možnosti okna dokumenta kliknite Prekrivajoča se okna.

 Opomba   Če želite, da bo možnost začela veljati, zaprite trenutno zbirko podatkov in jo znova odprite.

Dejanje Tipke
Prikaz oziroma skrivanje podokna za krmarjenje F11
Preklapljanje med odprtimi okni CTRL+F6
Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana ENTER
Vključitev načina za spreminjanje velikosti aktivnega okna, kadar to ni maksimirano; pritisnite puščične tipke, da spremenite velikost okna CTRL+F8
Prikaz kontrolnega menija ALT+PRESLEDNICA
Prikaz priročnega menija SHIFT+F10
Zapiranje dejavnega okna CTRL+W ali CTRL+F4
Preklop med urejevalnikom za Visual Basic in prejšnjim aktivnim oknom ALT+F11

PokažiDelo s čarovniki

Dejanje Tipke
Premik fokusa naprej med kontrolniki v čarovniku TAB
Premik na naslednjo stran čarovnika ALT+N
Premik na prejšnjo stran čarovnika ALT+B
Dokončanje čarovnika ALT+F

PokažiRazno

Dejanje Tipke
Prikaz celotnega naslova hiperpovezave za izbrano hiperpovezavo F2
Preverjanje črkovanja F7
Odpiranje polja »Povečava« za preprosto vnašanje izrazov in drugega besedila v majhna vnosna mesta SHIFT+F2
Prikaz lista z lastnostmi v pogledu načrta ALT+ENTER
Izhod iz Accessa ali pogovornega okna ALT+F4
Priklic graditelja CTRL+F2
Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri naprej. Če so na voljo dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v naslednji pogled. CTRL+puščica desno ali CRTL+vejica (,)

Preklop med pogledi v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu, strani, seznamu vrtilne tabele, poročilu vrtilne tabele, shranjenih procedurah ali funkcijah Accessovega projekta (.adp) v smeri nazaj. Če so na voljo dodatni pogledi, se ob naslednjem pritisku tipk pogled preklopi v prejšnji pogled.

 Opomba   CTRL+pika (.) ne deluje v vseh pogojih in pri vseh predmetih.

CTRL+puščica levo ali CRTL+pika (.)

PokažiBližnjice na tipkovnici podokna za krmarjenje

Dejanje Tipke
Preklop v iskalno polje podokna za krmarjenje iz katerega koli mesta v zbirki podatkov. ALT+CTRL+F

PokažiUrejanje in krmarjenje seznama predmetov

Dejanje Tipke
Preimenovanje izbranega predmeta F2
Pomik za eno vrstico navzdol puščica dol
Pomik za eno okno navzdol PAGE DOWN
Premik na zadnji predmet END
Pomik za eno vrstico navzgor puščica gor
Pomik za eno okno navzgor PAGE UP
Premik na prvi predmet HOME

PokažiKrmarjenje med predmeti in odpiranje predmetov

Dejanje Tipke
Odpiranje izbrane tabele ali poizvedbe v pogledu podatkovnega lista ENTER
Odpiranje izbranega obrazca ali poročila ENTER
Zagon izbranega makra ENTER
Odpiranje izbrane tabele, poizvedbe, obrazca, poročila, strani za dostop do podatkov, makra ali modula v pogledu načrta CTRL+ENTER
Prikaz neposrednega okna v urejevalniku za Visual Basic CTRL+G

PokažiDelo z meniji

Dejanje Tipke
Prikaz priročnega menija SHIFT+F10
Prikaz tipk za dostop ALT ali F10
Prikaz menija ikone programa (v naslovni vrstici programa) ALT+PRESLEDNICA
Izbiranje naslednjega ali prejšnjega ukaza, ko je meni ali podmeni viden puščica dol ali puščica gor
Izbira menija na levi ali na desni oziroma preklop med glavnim menijem in podmenijem, ko je podmeni viden puščica levo ali puščica desno
Izbira prvega oziroma zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju HOME ali END
Zapiranje vidnega menija in podmenija hkrati ALT
Zapiranje vidnega menija oziroma samo podmenija, ko je podmeni viden ESC

PokažiDelo v oknih in pogovornih oknih

PokažiUporaba programskega okna

Dejanje Tipke
Preklop na naslednji program ALT+TAB
Preklop na prejšnji program ALT+SHIFT+TAB
Prikaz menija Start sistema Windows CTRL+ESC
Zapiranje dejavnega okna zbirke podatkov CTRL+W
Preklop na naslednje okno zbirke podatkov CTRL+F6
Preklop na prejšnje okno zbirke podatkov CTRL+SHIFT+F6
Obnovitev izbranega minimiranega okna, ko so vsa okna minimirana ENTER

PokažiUporaba pogovornega okna

Dejanje Tipke
Preklop na naslednji zavihek kartico v pogovornem oknu CTRL+TAB
Preklop na prejšnji zavihek v pogovornem oknu CTRL+SHIFT+TAB
Premik na naslednjo možnost ali skupino možnosti TAB
Premik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti SHIFT+TAB
Premikanje med možnostmi v izbranem polju s spustnim seznamom ali premikanje med nekaj možnostmi v skupini možnosti Puščične tipke
Izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu; potrjevanje ali čiščenje potrditvenega polja preslednica
Premik na možnost glede na prvo črko imena možnosti v polju s spustnim seznamom Tipka črke za prvo črko imena želene možnosti (ko je izbrano polje s spustnim seznamom)
Izbira možnosti, potrditev ali čiščenje potrditvenega polja s podčrtano črko v imenu možnosti ALT+tipka črke
Odpiranje izbranega polja s spustnim seznamom ALT+puščica dol
Zapiranje izbranega polja s spustnim seznamom ESC
Izvajanje dejanja, ki je dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu ENTER
Preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna ESC
Zapiranje pogovornega okna ALT+F4

PokažiUrejanje v polju z besedilom

Dejanje Tipke
Premikanje na začetek vnosa HOME
Premikanje na konec vnosa END
Premikanje en znak levo ali desno puščica levo ali puščica desno
Premik za eno besedo levo ali desno CTRL+puščica levo ali CTRL+puščica desno
Izbira znakov od mesta vstavljanja do začetka vnosa SHIFT+HOME
Izbira znakov od mesta vstavljanja do konca vnosa SHIFT+END
Sprememba izbire za en znak levo SHIFT+puščica levo
Sprememba izbire za en znak desno SHIFT+puščica desno
Sprememba izbire za eno besedo levo CTRL+SHIFT+puščica levo
Sprememba izbire za eno besedo desno CTRL+SHIFT+puščica desno

PokažiDelo z listi z lastnostmi

PokažiUporaba lista z lastnostmi z obrazcem ali poročilom v pogledu načrta

Dejanje Tipke
Preklop med zavihki na listu z lastnostmi F4
Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po en element hkrati puščica dol ali puščica gor
Premikanje med izbirami v polju kontrolnikov s spustnim seznamom po pet elementov hkrati PAGE DOWN ali PAGE UP
Premik na zavihke listov z lastnostmi s spustnega seznama kontrolnikov TAB
Pomikanje med zavihki listov z lastnostmi, ko je izbran zavihek, ni pa izbrana lastnost puščica levo ali puščica desno
Pomik za eno lastnost navzdol na zavihku, ko je lastnost že izbrana TAB
Pomik za eno lastnost navzgor na zavihku, če je lastnost izbrana; če je izbira že na vrhu, pomik na spustni seznam kontrolnikov SHIFT+TAB
Preklapljanje med zavihki v smeri naprej, ko je lastnost izbrana CTRL+TAB
Preklapljanje med zavihki v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana CTRL+SHIFT+TAB

PokažiUporaba lista z lastnostmi s tabelo ali poizvedbo

Dejanje Tipke
Preklop med zavihki na listu z lastnostmi F4
Pomikanje med zavihki listov z lastnostmi, ko je izbran zavihek, ni pa izbrana lastnost puščica levo ali puščica desno
Pomik na zavihke listov z lastnostmi, ko je izbrana lastnost CTRL+TAB
Pomik na prvo lastnost zavihka, ko ni izbrana nobena lastnost TAB
Pomik za eno lastnost dol na zavihku TAB
Pomik za eno lastnost gor na zavihku; če je izbira že na vrhu, pa izbiranje zavihka SHIFT+TAB
Preklapljanje med zavihki v smeri naprej, ko je lastnost izbrana CTRL+TAB
Preklapljanje med zavihki v smeri nazaj, ko je lastnost izbrana CTRL+SHIFT+TAB

PokažiDelo s podoknom Seznam polj

Dejanje Tipke
Preklop podokna Seznam polj ALT+F8
Dodajanje izbranega polja v odsek s podrobnostmi obrazca ali poročila ENTER
Pomik navzgor in navzdol po podoknu Seznam polj puščica gor ali puščica dol
Pomik v zgornje podokno Seznam polj iz spodnjega podokna SHIFT+TAB
Pomik v spodnje podokno Seznam polj iz zgornjega podokna TAB

PokažiBližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Dejanje Tipke
Izbiranje naslednjega skritega besedila, hiperpovezave ali možnosti Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme TAB
Izbiranje prejšnjega skritega besedila, hiperpovezave ali gumba Pogled brskanja na vrhu članka na Microsoft Officeovem spletnem mestu SHIFT+TAB
Izvajanje dejanja za izbrano možnost Pokaži vse ali Skrij vse, skrito besedilo ali hiperpovezavo ENTER
Pomik nazaj na prejšnjo temo pomoči ALT+puščica levo
Pomik naprej na naslednjo temo pomoči ALT+puščica desno
Odpiranje pogovornega okna Natisni CTRL+P
Drsenje navzgor oziroma navzdol v majhnih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči. puščica gor in puščica dol
Drsenje navzgor oziroma navzdol v večjih prirastkih znotraj trenutno prikazane teme pomoči. PAGE UP in PAGE DOWN
Prikaz menija ukazov za okno pomoči; okno pomoči mora biti aktivno (kliknite element v njem) SHIFT+F10

Tipke za delo z besedilom in podatki

PokažiIzbiranje besedila in podatkov

PokažiIzbiranje besedila v polju

Dejanje Tipke
Spreminjanje velikosti izbire za en znak v desno SHIFT+puščica desno
Spreminjanje velikosti izbire za eno besedo v desno CTRL+SHIFT+puščica desno
Spreminjanje velikosti izbire za en znak v levo SHIFT+puščica levo
Spreminjanje velikosti izbire za eno besedo v levo CTRL+SHIFT+puščica levo

PokažiIzbiranje polja ali zapisa

 Opomba   Če želite preklicati izbor, uporabite nasprotno puščično tipko.

Dejanje Tipke
Izbiranje naslednjega polja TAB
Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja (način krmarjenja: Način v Microsoft Accessu, v katerem je označeno celotno polje in vnosna točka ni vidna. V načinu krmarjenja se lahko premikate po poljih s puščičnimi tipkami.) na podatkovnem listu. Ko uporabljate obrazec ali poročilo, pritisnite ESC, če želite zapustiti način krmarjenja. F2
Preklop med izbiranjem trenutnega zapisa in prvega polja trenutnega zapisa v načinu krmarjenja SHIFT+preslednica
Razširitev izbora na prejšnji zapis, če je izbran trenutni zapis SHIFT+puščica gor
Razširitev izbora na naslednji zapis, če je izbran trenutni zapis SHIFT+puščica dol
Izbira vseh zapisov CTRL+A ali CTRL+SHIFT+preslednica

PokažiRazširjanje izbora

Dejanje Tipke
Vklop razširitvenega načina (v pogledu podatkovnega lista je v spodnjem desnem kotu okna prikazana možnost Razširjen izbor); večkrat pritisnjena tipka F8 izbor razširi na besedo, polje, zapis in na vse zapise F8
Razširitev izbora na sosednja polja v isti vrstici v pogledu podatkovnega lista puščica levo ali puščica desno
Razširitev izbora na sosednje vrstice v pogledu podatkovnega lista puščica gor ali puščica dol
Razveljavitev prejšnje razširitve SHIFT+F8
Preklic razširitvenega načina ESC

PokažiIzbiranje in premikanje stolpca v pogledu podatkovnega lista

Dejanje Tipke
Izbiranje trenutnega stolpca ali preklic izbora stolpca, samo v načinu krmarjenja (način krmarjenja: Način v Microsoft Accessu, v katerem je označeno celotno polje in vnosna točka ni vidna. V načinu krmarjenja se lahko premikate po poljih s puščičnimi tipkami.) CTRL+preslednica
Izbiranje stolpca na desni, če je izbran trenutni stolpec SHIFT+puščica desno
Izbiranje stolpca na levi, če je izbran trenutni stolpec SHIFT+puščica levo
Vklop načina premikanja (način premikanja: Način, v katerem lahko z levo in desno puščično tipko premikate stolpec v pogledu podatkovnega lista.); nato pritisnite tipko s puščico desno ali levo, da izbrane stolpce premaknete v desno ali levo CTRL+SHIFT+F8

PokažiUrejanje besedila in podatkov

 Opomba   Če mesto vstavljanja ni vidno, pritisnite F2, da ga prikažete.

PokažiPremikanje mesta vstavljanja v polju

Dejanje Tipke
Pomik mesta vstavljanja za en znak v desno puščica desno
Pomik mesta vstavljanja za eno besedo v desno CTRL+puščica desno
Pomik mesta vstavljanja za en znak v levo puščica levo
Pomik mesta vstavljanja za eno besedo v levo CTRL+puščica levo
Pomik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z eno vrstico; ali pomik na konec vrstice v poljih z več vrsticami END
Pomik mesta vstavljanja na konec polja v poljih z več vrsticami CTRL+END
Pomik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z eno vrstico; ali pomik na začetek vrstice v poljih z več vrsticami HOME
Pomik mesta vstavljanja na začetek polja v poljih z več vrsticami CTRL+HOME

PokažiKopiranje, premikanje ali brisanje besedila

Dejanje Tipke
Kopiranje izbire v odložišče CTRL+C
Izrezovanje izbire in kopiranje v odložišče CTRL+X
Lepljenje vsebine odložišča na mesto vstavljanja CTRL+V
Brisanje izbora ali znaka levo od mesta vstavljanja BACKSPACE
Brisanje izbora ali znaka desno od mesta vstavljanja DELETE
Brisanje vseh znakov desno od mesta vstavljanja CTRL+DELETE

PokažiRazveljavljanje sprememb

Dejanje Tipke
Razveljavitev natipkanega CTRL+Z ali ALT+BACKSPACE
Razveljavitev sprememb v trenutnem polju ali zapisu; če sta bila spremenjena oba, dvakrat pritisnite ESC, če želite razveljaviti spremembe – najprej v trenutnem polju in nato v trenutnem zapisu ESC

PokažiVnos podatkov v pogledu podatkovnega lista ali obrazca

Dejanje Tipke
Vstavljanje trenutnega datuma CTRL+podpičje (;)
Vstavljanje trenutnega časa CTRL+SHIFT+dvopičje (:)
Vstavljanje privzete vrednosti za polje CTRL+ALT+preslednica
Vstavljanje vrednosti iz istega polja v prejšnjem zapisu CTRL+opuščaj (')
Dodajanje novega zapisa CTRL+znak plus (+)
Brisanje trenutnega zapisa na podatkovnem listu CTRL+znak minus (-)
Shranjevanje sprememb v trenutnem zapisu SHIFT+ENTER
Preklop med vrednostmi v potrditvenem polju ali izbirnem gumbu preslednica
Vstavljanje nove vrstice CTRL+ENTER

PokažiOsveževanje polj s trenutnimi podatki

Dejanje Tipke
Vnovični izračun polj v oknu F9
Vnovična poizvedba temeljnih tabel; v podobrazcu tako izvedete samo vnovično poizvedbo temeljne tabele za podobrazec SHIFT+F9
Osveževanje vsebine polja s seznamom Iskalno polje (iskalno polje: Polje, uporabljeno v obrazcu ali poročilu v Accessovi zbirki podatkov, v katerem je prikazan seznam vrednosti, pridobljenih iz tabele ali poizvedbe, ali pa nespremenljiv seznam vrednosti.) ali kombiniranega polja F9

Tipke za krmarjenje po zapisih

PokažiKrmarjenje v pogledu načrta

Dejanje Tipke
Preklop med načinom urejanja (s prikazanim mestom vstavljanja) in načinom krmarjenja F2
Preklop lista z lastnostmi F4
Preklop v pogled obrazca iz pogleda načrta obrazca F5
Preklop med zgornjim in spodnjim delom okna (v pogledu načrta makrov, poizvedb in oknu »Dodatni filter/razvrščanje«); uporabite tipko F6, če vas tipka TAB ne premakne na želeni odsek na zaslonu. F6
Preklop med podoknom za načrtovanje, lastnostmi, podoknom za krmarjenje, dostopnimi tipkami in kontrolnikom za povečavo v smeri naprej (pogled načrta za tabele, obrazce in poročila) F6
Odpiranje urejevalnika za Visual Basic iz izbrane lastnosti na listu z lastnostmi za obrazec ali poročilo F7
Priklic podokna Seznam polj v obrazcu, poročilu ali na strani za dostop do podatkov. Če je podokno Seznam polj že odprto, se fokus premakne na podokno Seznam polj. ALT+F8
Preklop iz urejevalnika za Visual Basic v pogled načrta obrazca ali poročila, ko je modul s kodo odprt SHIFT+F7
Preklop z lista z lastnostmi kontrolnika v pogledu načrta obrazca ali poročila na načrtovalno površino, ne da bi pri tem spreminjali fokus kontrolnika SHIFT+F7
Prikaz lista z lastnostmi ALT+ENTER
Kopiranje izbranega kontrolnika v odložišče CTRL+C
Izrezovanje izbranega kontrolnika in kopiranje kontrolnika v odložišče CTRL+X
Lepljenje vsebine odložišča v zgornji levi kot izbranega odseka CTRL+V
Pomik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko v mreži strani puščica desno
Pomik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko v mreži strani puščica levo

Pomik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko po mreži strani

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

puščica gor

Pomik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko v mreži strani

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, če ni že najnižji kontrolnik v postavitvi.

puščica dol
Pomik izbranega kontrolnika v desno za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani) CTRL+puščica desno
Pomik izbranega kontrolnika v levo za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani) CTRL+puščica levo

Pomik izbranega kontrolnika navzgor za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika višje, razen če je že najvišji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica gor

Pomik izbranega kontrolnika navzdol za eno slikovno točko (ne glede na mrežo strani)

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste položaj izbranega kontrolnika zamenjali z položajem kontrolnika nižje, če ni že najnižji kontrolnik v postavitvi.

CTRL+puščica dol

Povečanje širine izbranega kontrolnika (v desno) za eno slikovno točko

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem povečali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica desno

Zmanjšanje širine izbranega kontrolnika (v levo) za eno slikovno točko

 Opomba   Pri kontrolnikih z naloženo postavitvijo boste s tem zmanjšali širino celotne postavitve.

SHIFT+puščica levo
Zmanjšanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko SHIFT+puščica gor
Povečanje višine izbranega kontrolnika (z dna) za eno slikovno točko SHIFT+puščica dol

PokažiKrmarjenje v pogledu podatkovnega lista

PokažiPrehod na želeni zapis

PokažiKrmarjenje med polji in zapisi

Dejanje Tipke
Pomik v naslednje polje TAB ali puščica desno
Pomik v zadnje polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja END
Pomik v prejšnje polje SHIFT+TAB ali puščica levo
Pomik v prvo polje v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja HOME
Pomik v trenutno polje v naslednjem zapisu puščica dol
Pomik v trenutno polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+puščica dol
Pomik v zadnje polje v zadnjem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+END
Pomik v trenutno polje v prejšnjem zapisu puščica gor
Pomik v trenutno polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+puščica gor
Pomik v prvo polje v prvem zapisu, v načinu krmarjenja CTRL+HOME

PokažiKrmarjenje na drug zaslon s podatki

Dejanje Tipke
Pomik za en zaslon navzdol PAGE DOWN
Pomik za en zaslon navzgor PAGE UP
Pomik za en zaslon v desno CTRL+PAGE DOWN
Pomik za en zaslon v levo CTRL+PAGE UP

PokažiKrmarjenje v podatkovnih podlistih

PokažiPrehod na želeni zapis

Dejanje Tipke
Pomik iz podatkovnega podlista v polje s številko zapisa, kjer nato vnesete številko zapisa in pritisnete ENTER ALT+F5

PokažiRazširjanje in strnjevanje podatkovnega podlista

Dejanje Tipke
Pomik iz podatkovnega lista za razširjanje podatkovnega podlista zapisa CTRL+SHIFT+puščica dol
Strnjenje podatkovnega podlista CTRL+SHIFT+puščica gor

PokažiKrmarjenje med podatkovnim listom in podatkovnim podlistom

Dejanje Tipke
Vnos podatkovnega podlista iz zadnjega polja prejšnjega zapisa v podatkovnem listu TAB
Vnos podatkovnega podlista iz prvega polja naslednjega zapisa v podatkovnem podlistu SHIFT+TAB
Izhod iz podatkovnega podlista in pomik v prvo polje naslednjega zapisa v podatkovnem listu CTRL+TAB
Izhod iz podatkovnega podlista in premik na zadnje polje prejšnjega zapisa v podatkovnem listu CTRL+SHIFT+TAB
Vstop v naslednje polje v podatkovnem listu iz zadnjega polja v podatkovnem podlistu TAB
Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in pomik na naslednji zapis podatkovnega lista puščica dol
Preskok podatkovnega podlista v podatkovnem listu in pomik na prejšnji zapis podatkovnega lista puščica gor

 Opomba   Med polji in zapisi podatkovnega podlista lahko krmarite z enaki bližnjicami na tipkovnici kot v pogledu podatkovnega lista.

PokažiKrmarjenje v pogledu obrazca

PokažiPrehod na želeni zapis

Dejanje Tipke
Pomik v polje s številko zapisa; nato vnesite številko zapisa in pritisnite ENTER F5

PokažiKrmarjenje med polji in zapisi

Dejanje Tipke
Pomik v naslednje polje TAB
Pomik v prejšnje polje SHIFT+TAB
Pomik na zadnji kontrolnik na obrazcu, pri tem pa ostanete v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja END
Pomik na zadnji kontrolnik na obrazcu in pomik fokusa na zadnji zapis, v načinu krmarjenja CTRL+END
Pomik na prvi kontrolnik na obrazcu, pri tem pa ostanete v trenutnem zapisu, v načinu krmarjenja HOME
Pomik na prvi kontrolnik na obrazcu in pomik fokusa na prvi zapis, v načinu krmarjenja CTRL+HOME
Pomik v trenutno polje v naslednjem zapisu CTRL+PAGE DOWN
Pomik v trenutno polje v prejšnjem zapisu CTRL+PAGE UP

PokažiKrmarjenje v obrazcih z več kot eno stranjo

Dejanje Tipke
Pomik za eno stran navzdol; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v naslednjem zapisu PAGE DOWN
Pomik za eno stran navzgor; na koncu zapisa se premakne na enakovredno stran v prejšnjem zapisu PAGE UP

PokažiKrmarjenje med glavnim obrazcem in podobrazcem

Dejanje Tipke
Vnos podobrazca iz prejšnjega polja v glavni obrazec TAB
Vnos podobrazca iz naslednjega polja v glavni obrazec SHIFT+TAB
Izhod iz podobrazca in pomik v naslednje polje v glavnem obrazcu ali v naslednji zapis CTRL+TAB
Izhod iz podobrazca in pomik v prejšnje polje v glavnem obrazcu ali prejšnjem zapisu CTRL+SHIFT+TAB

PokažiKrmarjenje v predogledu tiskanja in predogledu postavitve

PokažiOperacije pogovornega okna in okna programa

Dejanje Tipke
Odpiranje pogovornega okna Natisni iz tiskanja CTRL+P (za podatkovne liste, obrazce in poročila)
Odpiranje pogovornega okna Nastavitev strani (samo obrazci in poročila) S
Povečanje ali pomanjšanje dela strani Z
Prekinitev predogleda tiskanja ali predogleda postavitve C ali ESC

PokažiPrikaz različnih strani

Dejanje Tipke
Pomik v polje s številko strani; nato vnesite številko strani in pritisnite ENTER ALT+F5
Prikaz naslednje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu) PAGE DOWN ali puščica dol
Prikaz prejšnje strani (ko je izbrano Prilagodi oknu) PAGE UP ali puščica gor

PokažiKrmarjenje v predogledu tiskanja in predogledu postavitve

Dejanje Tipke
Drsenje navzdol z majhnimi premiki puščica dol
Pomikanje navzdol za en cel zaslon PAGE DOWN
Pomik na dno strani CTRL+puščica dol
Drsenje navzgor z majhnimi premiki puščica gor
Pomikanje navzgor za en cel zaslon PAGE UP
Pomik na vrh strani CTRL+puščica gor
Drsenje v desno z majhnimi premiki puščica desno
Pomik na desni rob strani END
Pomik na spodnji desni rob strani CTRL+END
Drsenje v levo z majhnimi premiki puščica levo
Pomik na levi rob strani HOME
Pomik na zgornji levi rob strani CTRL+HOME

PokažiKrmarjenje v oknu »Diagram zbirke podatkov« v Accessovem projektu

Dejanje Tipke
Pomik iz celice tabele v naslovno vrstico tabele ESC
Pomik iz naslovne vrstice tabele v celico, ki ste jo nazadnje urejali ENTER
Pomik iz naslovne vrstice tabele v naslovno vrstico tabele ali
iz celice v celico v tabeli
TAB
Razširjanje seznama v tabeli ALT+puščica dol
Pomikanje po elementih na spustnem seznamu od vrha proti dnu puščica dol
Pomik na prejšnji element na seznamu puščica gor
Izbiranje elementa s seznama in pomik v naslednjo celico ENTER
Spreminjanje nastavitve v potrditvenem polju preslednica
Pomik v prvo celico v vrstici ali
na začetek trenutne celice
HOME
Pomik v zadnjo celico v vrstici ali
na konec trenutne celice
END
Pomik na naslednjo »stran« v tabeli ali
na naslednjo »stran« diagrama
PAGE DOWN
Pomik na prejšnjo »stran« v tabeli ali
na prejšnjo »stran« diagrama
PAGE UP

PokažiKrmarjenje v načrtovalcu poizvedbe v Accessovem projektu

PokažiPoljubno podokno

Dejanje Tipke
Pomikanje med podokni načrtovalca poizvedb F6, SHIFT+F6

PokažiPodokno diagrama

Dejanje Tipke
Pomikanje med tabelami, pogledi in funkcijami (in združevanje vrstic, če je mogoče) TAB ali SHIFT+TAB
Pomikanje med stolpci v tabeli, pogledu ali funkciji Puščične tipke
Izbiranje želenega stolpca s podatki za izhodne podatke preslednica ali tipka z znakom plus
Odstranjevanje izbranega stolpca s podatki iz izhodnih podatkov poizvedbe preslednica ali tipka z znakom minus
Odstranjevanje izbrane tabele, pogleda, funkcije ali združene vrstice iz poizvedbe DELETE

 Opomba   Če je izbranih več elementov, pritisk na preslednico vpliva na vse izbrane elemente. Več elementov izberete tako, da držite tipko SHIFT in jih klikate. Izbrano stanje elementa preklopite tako, da držite tipko CTRL in ga kliknete.

PokažiMrežno podokno

Dejanje Tipke
Pomikanje med celicami Puščične tipke ali TAB ali SHIFT+TAB
Pomik v zadnjo vrstico v trenutnem stolpcu CTRL+puščica dol
Pomik v prvo vrstico v trenutnem stolpcu CTRL+puščica gor
Pomik v zgornjo levo celico v vidnem delu mreže CTRL+HOME
Pomik v spodnjo desno celico CTRL+END
Pomikanje v spustnem seznamu puščica gor ali puščica dol
Izbiranje celotnega stolpca v mreži CTRL+preslednica
Preklapljanje med načinom urejanja in načinom izbiranja celic F2
Kopiranje izbranega besedila v celici v odložišče (v načinu urejanja) CTRL+C
Izrezovanje izbranega besedila v celici in kopiranje v odložišče (v načinu urejanja) CTRL+X
Lepljenje besedila iz odložišča (v načinu urejanja) CTRL+V
Preklapljanje med načinom vstavljanja in zapisovanja, ko urejate celico INS
Preklapljanje potrditvenega polja v izhodnem stolpcuOpomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente. preslednica
Čiščenje izbrane vsebine celice DELETE
Odstranjevanje vrstice, v kateri je izbran stolpec s podatki, iz poizvedbe Opomba    Če je izbranih več elementov, pritisk na to tipko vpliva na vse izbrane elemente. DELETE
Čiščenje vseh vrednosti za izbran stolpec v mreži DELETE
Vstavljanje vrstice med obstoječi vrstici INS (potem, ko izberete vrstico v mreži)
Dodajanje stolpca »Or …« INS (potem, ko izberete kateri koli stolpec »Or ...«)

PokažiPodokno SQL

Ko delate v podoknu SQL, lahko uporabljate standardne tipke za urejanje sistema Windows, na primer CTRL+puščične tipke za premikanje med besedami ter ukaze Izreži, Kopiraj in Prilepi v meniju Urejanje.

 Opomba    Vstavljate lahko samo besedilo; tukaj ni načina zapisovanja.

PokažiDelo s pogledi vrtilne tabele

PokažiPogled vrtilne tabele

PokažiTipke za izbiranje elementov v pogledu vrtilne tabele

Dejanje Tipke
Pomik izbora od leve proti desni in nato navzdol Tipka TAB
Pomik izbora od vrha proti dnu in nato na desno ENTER
Izbiranje celice na levi. Če je trenutna celica skrajno leva celica, SHIFT+TAB izbere zadnjo celico v prejšnji vrstici. SHIFT+TAB
Izbiranje celice nad trenutno celico. Če je trenutna celica skrajna zgornja celica, s tipkama SHIFT+ENTER izberete zadnjo celico v prejšnji vrstici. SHIFT+ENTER
Izbiranje celic podrobnosti za naslednji element v področju vrstice. CTRL+ENTER
Izbiranje celic podrobnosti za prejšnji element v področju vrstice. SHIFT+CTRL+ENTER
Pomik izbora v smeri puščične tipke. Če je izbrano polje vrstice ali stolpca, pritisnite puščično tipko dol, če se želite premakniti na prvi element podatkov v polju, in nato pritisnite puščično tipko, če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji element ali nazaj na polje. Če je izbrano polje podrobnosti, pritisnite puščično tipko dol ali puščično tipko desno, če se želite premakniti na prvo celico v področju podrobnosti. Puščične tipke
Razširitev ali zmanjšanje izbora v smeri puščične tipke. SHIFT+puščične tipke
Premikanje izbora na zadnjo celico v smeri puščične tipke. CTRL+puščične tipke
Premikanje izbranega elementa v smeri puščične tipke. SHIFT+ALT+puščične tipke
Izbira skrajno leve celice trenutne vrstice HOME
Izbira skrajno desne celice trenutne vrstice END
Izbira skrajno leve celice prve vrstice CTRL+HOME
Izbira zadnje celice zadnje vrstice CTRL+END
Razširitev izbora na skrajno levo celico prve vrstice SHIFT+CTRL+HOME
Razširitev izbora na zadnjo celico zadnje vrstice SHIFT+CTRL+END
Izbira polja za trenutno izbran element podatkov, vsote ali podrobnosti CTRL+preslednica
Izbira celotne vrstice, v kateri je trenutno izbrana celica SHIFT+preslednica
Izbira celotnega pogleda vrtilne tabele (pogled vrtilne tabele: Pogled, v katerem so povzeti ali analizirani podatki v podatkovnem listu ali obrazcu. Različne ravni podrobnosti je mogoče prikazati z vlečenjem polj ali elementov oziroma s prikazovanjem ali skrivanjem elementov spustnih seznamov polj. Tako lahko tudi določite postavitev.) CTRL+A
Prikaz naslednjega zaslona PAGE DOWN
Prikaz prejšnjega zaslona PAGE UP
Razširitev izbora za en zaslon navzdol SHIFT+PAGE DOWN
Zmanjšanje izbora za en zaslon SHIFT+PAGE UP
Prikaz naslednjega zaslona na desni ALT+PAGE DOWN
Prikaz prejšnjega zaslona na levi ALT+PAGE UP
Razširitev izbora na stran na desni SHIFT+ALT+PAGE DOWN
Razširitev izbora na stran na levi SHIFT+ALT+PAGE UP

PokažiTipke za izvajanje ukazov

Dejanje Tipke
Prikaz tem pomoči F1
Prikaz priročnega menija za izbran element v pogledu vrtilne tabele. Priročne menije uporabite, če želite izvesti ukaze v pogledu vrtilne tabele. SHIFT+F10
Izvedba ukaza v priročnem meniju Podčrtana črka
Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza ESC
Prikaz pogovornega okna Lastnosti ALT+ENTER
Zapiranje pogovornega okna Lastnosti ALT+F4
Preklic operacije osveževanja, ki se izvaja ESC
Kopiranje izbranih podatkov iz pogleda vrtilne tabele v odložišče CTRL+C
Izvoz vsebine pogleda vrtilne tabele v Microsoft Excel 2010 Excel 2010 CTRL+E

PokažiTipke za prikazovanje, skrivanje, filtriranje ali razvrščanje podatkov

Dejanje Tipke
Prikaz ali skrivanje razširitvenih indikatorjev (polji Polje z znakom plus in Polje z znakom minus ) ob elementih CTRL+8
Razširitev trenutno izbranega elementa CTRL+znak plus (na številski tipkovnici)
Skrivanje trenutno izbranega elementa CTRL+znak minus (na številski tipkovnici)
Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje ALT+puščica dol
Izmenično pomikanje na zadnji izbrani element, gumb V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje Tipka TAB
Pomik na naslednji element na spustnem seznamu za polje Puščične tipke
Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje preslednica
Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili ENTER
Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb ESC
Vklop ali izklop samodejnega filtra CTRL+T
Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsote v naraščajočem zaporedju (A – Z in 0 – 9) CTRL+SHIFT+A
Razvrščanje podatkov v izbranem polju ali vsote v padajočem zaporedju (Z – A in 9 – 0) CTRL+SHIFT+Z
Pomikanje izbranega člana navzgor ali levo ALT+SHIFT+puščica gor ali ALT+SHIFT+puščica levo
Premikanje izbranega člana navzdol ali desno ALT+SHIFT+puščica dol ali ALT+SHIFT+puščica desno

PokažiTipke za dodajanje polj in vsot in spreminjanje postavitve pogleda vrtilne tabele

PokažiTipke za delo s podoknom Seznam polj

Dejanje Tipke
Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je že prikazan CTRL+L
Pomik na naslednji element v podoknu Seznam polj Puščične tipke
Pomik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica gor
Pomik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica dol
Pomik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica gor
Pomik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica dol
Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno CTRL+preslednica
Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino. Ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo. Znak plus (na številski tipkovnici)
Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino. Ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo. Znak minus (na številski tipkovnici)
Izmenično premikanje na zadnji izbrani element, gumb Dodaj v in seznam zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Tipka TAB
Odpiranje spustnega seznama zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati. ALT+puščica dol
Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v področje v pogledu vrtilne tabele, ki je prikazano na seznamu Dodaj v ENTER
Zapiranje podokna Seznam polj ALT+F4

PokažiTipke za dodajanje polj in vsot

Dejanje Tipke
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Vsota CTRL+SHIFT+S
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Štetje CTRL+SHIFT+C
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Min CTRL+SHIFT+M
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Maks CTRL+SHIFT+X
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Povprečje CTRL+SHIFT+E
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Standardna deviacija CTRL+SHIFT+D
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija standardne deviacije CTRL+SHIFT+T
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Varianca CTRL+SHIFT+V
Dodajanje novega polja vsote za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele z uporabo funkcije povzemanja Populacija variance CTRL+SHIFT+R
Vklop ali izklop delnih vsot in skupnih vsot za izbrano polje v pogledu vrtilne tabele CTRL+SHIFT+B
Dodajanje izračunanega polja podrobnosti CTRL+F

PokažiTipke za spreminjanje postavitve

 Opomba   Te štiri bližnjice ne delujejo, če pritisnete tipke 1, 2, 3 ali 4 na številski tipkovnici.

Dejanje Tipke
Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje vrstice CTRL+1
Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje stolpca CTRL+2
Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje filtra CTRL+3
Pomik izbranega polja v pogledu vrtilne tabele na področje podrobnosti CTRL+4
Pomik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na višjo raven CTRL+puščica levo
Pomik izbranega polja vrstice ali stolpca v pogledu vrtilne tabele na nižjo raven CTRL+puščica desno

PokažiTipke za oblikovanje elementov v pogledu vrtilne tabele

Če želite uporabiti te bližnjice, najprej izberite polje podrobnosti ali podatkovno celico za polje vsote.

Prvih sedem bližnjic na tipkovnici spremeni obliko zapisa številk v izbranem polju.

Dejanje Tipke
Uporaba splošne oblike števil za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+~ (vijuga)
Uporaba denarne oblike z dvema decimalnima mestoma in negativnimi številkami v oklepajih za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+$
Uporaba odstotkovne oblike brez decimalnih mest za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+%
Uporaba eksponentne oblike števil z dvema decimalnima mestoma za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+^
Uporaba datumske oblike z dnevom, mesecem in letom za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+#
Uporaba časovne oblike z uro, minuto in simbolom AM ali PM (dopoldne ali popoldne) za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+@
Uporaba številske oblike zapisa z dvema decimalnima mestoma, ločilom tisočic in znakom minus za negativne vrednosti za vrednosti v izbranem polju vsote ali podrobnosti CTRL+SHIFT+!
Krepko oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele CTRL+B
Podčrtano oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele CTRL+U
Ležeče oblikovanje besedila v izbranem polju pogleda vrtilne tabele CTRL+I

PokažiPogled vrtilnega grafikona

PokažiTipke za izbiranje elementov na grafikonu

Dejanje Tipke
Izbiranje naslednjega elementa na grafikonu puščica desno
Izbiranje prejšnjega elementa na grafikonu puščica levo
Izbiranje naslednje skupine elementov puščica dol
Izbiranje prejšnje skupine elementov puščica gor

PokažiTipke za delo z lastnostmi in možnostmi

Dejanje Tipke
Prikaz pogovornega okna Lastnosti ALT+ENTER
Zapiranje pogovornega okna Lastnosti ALT+F4
Izbiranje naslednjega elementa na aktivnem zavihku, ko je pogovorno okno Lastnosti aktivno Tipka TAB
Izbiranje naslednjega zavihka, ko je zavihek v pogovornem oknu Lastnosti aktiven puščica desno
Izbiranje prejšnjega zavihka, ko je zavihek v pogovornem oknu Lastnosti aktiven puščica levo
Prikaz seznama ali palete, ko je izbran gumb s seznamom ali paleto puščica dol
Prikaz priročnega menija SHIFT+F10
Izvedba ukaza v priročnem meniju Podčrtana črka
Zapiranje priročnega menija brez izvajanja ukaza ESC

PokažiTipke za delo s polji

Dejanje Tipke
Odpiranje seznama za trenutno izbrano polje ALT+puščica dol
Izmenično pomikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom V redu in gumbom Prekliči na spustnem seznamu za polje Tipka TAB
Pomik na naslednji element na spustnem seznamu za polje Puščične tipke
Potrditev ali čiščenje potrditvenega polja za trenutni element na spustnem seznamu za polje preslednica
Zapiranje spustnega seznama za polje in uporaba kakršnih koli sprememb, ki ste jih naredili ENTER
Zapiranje spustnega seznama za polje brez uporabe sprememb ESC

PokažiTipke za delo s podoknom Seznam polj

Dejanje Tipke
Prikaz podokna Seznam polj oziroma aktiviranje tega seznama, če je že prikazan CTRL+L
Pomik na naslednji element v podoknu Seznam polj Puščične tipke
Pomik na prejšnji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica gor
Pomik na naslednji element in vključitev tega elementa v izbor SHIFT+puščica dol
Pomik na prejšnji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica gor
Pomik na naslednji element, ne da bi ga vključili v izbor CTRL+puščica dol
Odstranjevanje elementa iz izbora, če je element, ki ima fokus, vključen v izboru, in obratno CTRL+preslednica
Razširitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi prikazali njegovo vsebino, ali razširitev vsot, da bi prikazali polja vsote, ki so na voljo Znak plus (na številski tipkovnici)
Strnitev trenutnega elementa v podoknu Seznam polj, da bi skrili njegovo vsebino, ali strnitev vsot, da bi skrili polja vsote, ki so na voljo Znak minus (na številski tipkovnici)
Izmenično premikanje med zadnjim izbranim elementom, gumbom Dodaj v in seznamom zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj Tipka TAB
Odpiranje spustnega seznama zraven gumba Dodaj v v podoknu Seznam polj. Uporabite puščične tipke, če se želite premakniti na naslednji element na seznamu in nato pritisnite ENTER, če želite element izbrati. ALT+puščica dol
Dodajanje poudarjenega polja v podoknu Seznam polj v spustno področje, ki je prikazano na seznamu Dodaj v ENTER
Zapiranje podokna Seznam polj ALT+F4

Trak Microsoft Office Fluent

PokažiTrak Office Fluent

 1. Pritisnite ALT.

Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu.

 1. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.
 2. Glede na to, katero črko pritisnete, se morda prikažejo dodatni namigi za tipke. Če je na primer aktiven zavihek Zunanji podatki in pritisnete C, se prikaže zavihek Ustvari skupaj z namigi za tipke za skupine na njem.
 3. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz.

 Opomba   Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Elektronska pomoč

PokažiBližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči za Office. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje Tipke
Odpiranje okna pomoči F1
Zapiranje okna pomoči ALT+F4
Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom ALT+TAB
Vračanje na osnovno stran programa ime programa ALT+HOME
Izbiranje naslednjega elementa v oknu pomoči TAB
Izbiranje prejšnjega elementa v oknu pomoči SHIFT+TAB
Izvajanje dejanja za izbrani element ENTER
Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje pomoči za ime programa TAB ali SHIFT+TAB
Razširitev ali strnitev izbranega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje pomoči za ime programa ENTER
Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave skupaj z možnostmi Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme TAB
Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave SHIFT+TAB
Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse ENTER
Pomik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj) ALT+puščica levo ali preslednica
Pomik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej) ALT+puščica desno
Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči puščica gor, puščica dol
Pomikanje gor in dol za večje količine besedila v trenutno prikazani temi pomoči PAGE UP, PAGE DOWN
Prikaz menija z ukazi za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite vanj) SHIFT+F10
Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi) ESC
Osvežitev okna (gumb Osveži) F5

Tiskanje trenutne teme pomoči

 Opomba   Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P
Spreminjanje stanja povezave F6 in nato ENTER, če želite odpreti seznam možnosti
Preklop med področji v oknu pomoči, na primer preklop med orodno vrstico in seznamom Išči F6
Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine puščica gor, puščica dol
Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine puščica levo, puščica desno

Osnove sistema Microsoft Office

PokažiPrikaz in uporaba oken

Dejanje Tipke
Preklop na naslednje okno ALT+TAB
Preklop na prejšnje okno ALT+SHIFT+TAB
Zapiranje aktivnega okna CTRL+W ali CTRL+F4

Pomik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urinega kazalca). Tipko F6 boste morda morali pritisniti večkrat.

 Opomba   Če se s pritiskanjem tipke F6 ne prikaže želeno podokno opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico ali trak Microsoft Office Fluent in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6
Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken CTRL+F6
Preklop na prejšnje okno CTRL+SHIFT+F6
Izvajanje ukaza Velikost (v meniju Kontrolnik za okno). Pritisnite puščične tipke za spreminjanje velikosti okna in ENTER, ko končate. CTRL+F8
Minimiranje okna v ikono (deluje samo v nekaterih programih sistema Microsoft Office) CTRL+F9
Maksimiranje ali obnovitev izbranega okna CTRL+F10
Kopiranje slike na zaslonu v odložišče PRINT SCREEN
Kopiranje slike izbranega okna v odložišče ALT+PRINT SCREEN

PokažiPremikanje v besedilu ali celicah

Dejanje Tipke
Pomik za en znak v levo puščica levo
Pomik za en znak v desno puščica desno
Pomik za eno vrstico navzgor puščica gor
Pomik za eno vrstico navzdol puščica dol
Pomik za eno besedo levo CTRL+puščica levo
Pomik za eno besedo desno CTRL+puščica desno
Pomik na konec vrstice END
Pomik na začetek vrstice HOME
Pomik za en odstavek navzgor CTRL+puščica gor
Pomik za en odstavek navzdol CTRL+puščica dol
Pomik na konec polja z besedilom CTRL+END
Pomik na začetek polja z besedilom CTRL+HOME
Ponovitev zadnjega dejanja Najdi SHIFT+F4

PokažiPomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje Tipke
Pomik v naslednjo celico TAB
Pomik v prejšnjo celico SHIFT+TAB
Pomik v naslednjo vrstico puščica dol
Pomik v prejšnjo vrstico puščica gor
Vstavljanje tabulatorja v celico CTRL+TAB
Začetek novega odstavka ENTER
Dodajanje nove vrstice na dno tabele TAB na koncu zadnje vrstice

PokažiDostop do in uporaba podoken opravil

Dejanje Tipke

Pomik v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

 Opomba   Če se s pritiskanjem tipke F6 ne prikaže želeno podokno opravil, poskusite pritisniti tipko ALT za preklop na menijsko vrstico in nato tipki CTRL+TAB za premik v podokno opravil.

F6
Pomik v podokno opravil, ko je meni ali orodna vrstica aktivna. (Morda boste morali CTRL+TAB pritisniti večkrat.) CTRL+TAB
Izbiranje naslednje ali prejšnje možnosti v podoknu opravil, ko je to aktivno TAB ali SHIFT+TAB
Prikaz celotnega nabora ukazov v meniju podokna opravil CTRL+puščica dol
Pomikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; pomikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju. puščica dol ali puščica gor
Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu preslednica ali ENTER
Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega seznama za izbrani element galerije SHIFT+F10
Izbiranje prvega ali zadnjega ukaza v meniju ali podmeniju, ko je viden meni ali podmeni HOME ali END
Pomik gor ali dol po izbranem seznamu galerije PAGE UP ali PAGE DOWN
Pomik na vrh ali na dno izbranega seznama galerije CTRL+HOME ali CTRL+END

Namigi

PokažiSpreminjanje velikosti in premikanje orodnih vrstic, menijev in podoken opravil

 1. Pritisnite tipko ALT, če želite izbrati menijsko vrstico.
 2. Večkrat zaporedoma pritisnite CTRL+TAB, če želite izbrati orodno vrstico ali podokno opravil.
 3. Naredite nekaj od tega:

PokažiSpreminjanje velikosti orodne vrstice

 1. Če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice, v orodni vrstici pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 2. Kliknite ukaz Velikost in nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Velikost orodne vrstice spremenite s puščičnimi tipkami. Če želite spreminjati velikost po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+puščične tipke.

PokažiPremikanje orodne vrstice

 1. Če želite prikazati meni Možnosti orodne vrstice, v orodni vrstici pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 2. Kliknite ukaz Premakni in nato pritisnite tipko ENTER.
 3. S puščičnimi tipkami spremenite položaj orodne vrstice. Pritiskajte CTRL+ puščične tipke, če želite položaj spreminjati po eno slikovno piko hkrati. Če želite odsidrati orodno vrstico, pritiskajte tipko puščica dol. Če želite orodno vrstico zasidrati na levi ali desni strani, pritisnite tipko puščica levo oziroma puščica desno, ko je orodna vrstica na skrajni levi oziroma desni strani.

PokažiSpreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi, v podoknu opravil pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Velikost podokna opravil spremenite s puščičnimi tipkami. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+ puščične tipke.

PokažiPremikanje podokna opravil

 1. Če želite prikazati meni z dodatnimi ukazi, v podoknu opravil pritisnite tipki CTRL+preslednica.
 2. S puščično tipko dol izberite ukaz Premakni, nato pritisnite tipko ENTER.
 3. Položaj podokna opravil spreminjate s puščičnimi tipkami. Če želite podokno premikati po eno slikovno piko, pritisnite CTRL+puščične tipke.
 1. Ko končate premikanje ali spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

PokažiUporaba pogovornih oken

Dejanje Tipke
Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti TAB
Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti SHIFT+TAB
Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna CTRL+TAB
Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna CTRL+SHIFT+TAB
Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti Puščične tipke
Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja preslednica
Odpiranje zaprtega seznama in pomik na to možnost na seznamu Začetnica možnosti na spustnem seznamu
Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana
Odpiranje izbranega spustnega seznama ALT+puščica dol
Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna ESC
Izvajanje dejanja, dodeljenega privzetemu gumbu v pogovornem oknu ENTER

PokažiUporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Dejanje Tipke
Pomik na začetek vnosa HOME
Pomik na konec vnosa END
Pomik en znak levo oziroma desno puščica levo ali puščica desno
Pomik za eno besedo levo CTRL+puščica levo
Pomik za eno besedo desno CTRL+puščica desno
Izbiranje ali preklic izbora za ene znak v levo SHIFT+puščica levo
Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno SHIFT+puščica desno
Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo CTRL+SHIFT+puščica levo
Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno CTRL+SHIFT+puščica desno
Izbiranje od mesta vstavljanja do začetka vnosa SHIFT+HOME
Izbiranje od mesta vstavljanja do konca vnosa SHIFT+END
 
 
Velja za:
Access 2010