Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu

Prázdny dokument programu Word

Prázdny dokument programu Word.

Keď otvoríte program Word, zobrazí sa prázdny dokument. Vyzerá ako hárok papiera a zaberá takmer celý priestor na obrazovke.

Chcete sa pustiť do práce a ako začiatočníka práce s programom Word vás iste zaujíma, ako začať.

Kde začať s písaním na strane? Ak chcete prvý riadok v odseku odsadiť, ako postupovať? Ak vám okraje strany nevyhovujú, ako ich možno zmeniť? A ako uložiť to, čo ste napísali, aby ste po zatvorení programu Word o svoju prácu neprišli?

Začnime s tým, že vás oboznámime so základmi programu Word.