Zobrazenie textu vo forme horného alebo dolného indexu

Horný index a dolný index odkazujú na čísla, ktoré sú umiestnené mierne nad alebo pod úrovňou textu v riadku. Napríklad číselný odkaz na poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku je príkladom horného indexu a vedecký vzorec môže používať dolný index.


Horný a dolný index

Bublina 1 Horný index
Bublina 2 Dolný index

Zobrazenie textu vo forme horného alebo dolného indexu

  1. Vyberte text, ktorého formát chcete zmeniť na horný alebo dolný index.
  2. Vyberte jednu z nasledovných možností:

Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

  • Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na položku Horný index alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+=.
  • Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na položku Dolný index alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL+=.
 
 
Platí pre:
Word 2007