Zobrazenie karty Vývojár

Karta Vývojár sa predvolene nezobrazuje, môžete ju však pridať na pás s nástrojmi a vykonávať nasledujúce činnosti:

 • písať makrá,
 • spúšťať predtým zaznamenané makrá,
 • používať príkazy XML,
 • používať ovládacie prvky ActiveX,
 • vytvárať aplikácie na použitie s programami balíka Microsoft Office,
 • používať ovládacie prvky formulára v programe Microsoft Excel,
 • pracovať s hárkami s tvarmi v programe Microsoft Visio,
 • vytvárať nové tvary a vzorkovnice v programe Microsoft Visio.

Po zobrazení ostane táto karta viditeľná dovtedy, kým nezrušíte začiarknutie príslušného políčka alebo kým nevykonáte opätovnú inštaláciu programu balíka Microsoft Office.

Zobrazenie karty Vývojár

 1. Kliknite na kartu Súbor.
 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.
 3. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.
 4. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi začiarknite v zozname Hlavné karty políčko Vývojár.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Visio 2010, Word 2010