Zmena pevne vloženého obrázka na plávajúci obrázok a naopak

  1. Ak obrázok nie je na kresliacom plátne (kresliace plátno: oblasť, na ktorej môžete nakresliť viacero tvarov. Keďže tieto tvary sa nachádzajú na kresliacom plátne, môžete ich umiestnenie a veľkosť zmeniť ako celok.), vyberte tento obrázok. Ak sa obrázok na kresliacom plátne nachádza, vyberte kresliace plátno.
  2. V ponuke Formát kliknite na položku Obrázok alebo Kresliace plátno a potom kliknite na kartu Rozloženie.
  3. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
 
 
Platí pre:
Word 2003