Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu

Iné okraje strany v programe Word

Ak chcete zmeniť okraje, kliknite na tlačidlo Okraje na karte Rozloženie strany.

Okraje strany sú prázdne miesta okolo krajov strany. V hornej, dolnej, ľavej aj pravej časti strany je 2,54 cm okraj. Toto je najčastejšie používaná šírka okraja, ktorú môžete použiť pre väčšinu dokumentov.

Ak by ste však chceli iné okraje, mali by ste vedieť, ako ich môžete kedykoľvek zmeniť. Ak píšete len krátky list, ako je napríklad recept, pozvánka alebo báseň, možno budete chcieť použiť iné okraje.

Ak chcete zmeniť okraje, použite pás s nástrojmi v hornej časti okna. Kliknite na kartu Rozloženie strany. V skupine Nastavenie strany kliknite na položku Okraje. Zobrazia sa rôzne veľkosti okrajov, zobrazené v malých obrázkoch (ikonách), spolu s rozmermi pre každý z okrajov.

Prvý okraj v zozname je Normálny, ktorý je aj aktuálnym okrajom. Ak chcete mať okraje užšie, kliknite na položku Úzke. Ak chcete, aby bol ľavý a pravý okraj širší, kliknite na položku Široký. Keď ste si vybrali požadovaný typ okraja, aktuálny dokument sa automaticky zmení na zvolený typ okraja.

Keď si vyberiete okraj, ikona pre vybratý okraj zmení farbu pozadia. Ak znovu kliknete na tlačidlo Okraje, farba pozadia oznamuje, ktorá veľkosť okraja je v dokumente vybraná.