Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Pás s nástrojmi v programe Word so zobrazenou kartou Rozloženie strany a tlačidlom Okraje


Okraje strany sú prázdne miesta okolo krajov strany. V hornej, dolnej, ľavej aj pravej časti strany je 2,54 cm okraj. Toto je najčastejšie používaná šírka okraja, ktorú môžete použiť pre väčšinu dokumentov.

Okraje sa dajú kedykoľvek zmeniť. Ak teda chcete použiť iné okraje, mali by ste vedieť ako na to. Iné okraje môžete použiť napríklad pri písaní veľmi krátkeho listu, receptu, pozvánky alebo básne.

Aj pri zmene okrajov sa používa pás s nástrojmi, v tomto prípade však budete pracovať s kartou Rozloženie strany. Najprv ju kliknutím vyberte, a potom v skupine Nastavenie strany kliknite na tlačidlo Okraje. Na malých obrázkoch (ikonách) sa zobrazia rôzne veľkosti okrajov spolu s ich rozmermi.

Prvý typ okrajov v zozname má názov Normálne a tieto okraje sú aktuálne použité. Užšie okraje vyberiete kliknutím na možnosť Úzke. Ak chcete, aby boli pravé a ľavé okraje oveľa širšie, kliknite na možnosť Široké. Keď kliknete na požadovaný typ okrajov, v celom dokumente sa automaticky nastavia okraje vybratého typu.

Po výbere okrajov sa zmení farba pozadia príslušnej ikony. Keď znovu kliknete na tlačidlo Okraje, podľa tejto farby pozadia zistíte, ktorá veľkosť okrajov je v dokumente nastavená.