Zmena obrázka na prednej strane v šablóne pozdravu

Zmena obrázka na prednej strane v šablóne pozdravu:

  1. Otvorte prázdny dokument kliknutím na tlačidlo Nový prázdny dokumentvzhľad tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.
  2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Obrázok, potom kliknite buď na položku ClipArt, ak chcete vybrať obrázok od spoločnosti Microsoft, alebo na položku Zo súboru, ak chcete vložiť vlastný obrázok.
  3. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť, a dvakrát naň kliknite, čím ho vložíte do prázdneho dokumentu.
  4. Kliknite na obrázok, čím ho vyberiete.
  5. Dvakrát kliknite na tlačidlo Otočiť doľava vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.)Obrázok, čím obrázok obrátite naopak.
  6. Pravým tlačidlom myši kliknite na obrázok, potom kliknite na príkaz Kopírovať v kontextovej ponuke.
  7. Prejdite späť do šablóny pozdravu tak, že kliknete na názov šablóny v ponuke Okno.
  8. Kliknite do oblasti tesne vedľa pôvodného obrázka. Bodkovaný okraj indikuje, že blok textu, ktorý obsahuje obrázok, je vybratý.
  9. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.
 
 
Platí pre:
Word 2003