Zmena medzier v texte

Medziznakové medzery v texte môžete zmeniť pre vybratý text alebo pre konkrétne znaky. Okrem toho môžete roztiahnuť alebo skomprimovať celý odsek tak, aby ste jeho veľkosť a vzhľad prispôsobili vlastným potrebám.

Informácie o zmene medzier medzi riadkami alebo odsekmi v dokumente nájdete v téme Úprava medzier medzi riadkami alebo odsekmi.

Čo chcete urobiť?


Zmena medziznakových medzier

Ak vyberiete možnosť Rozšírené alebo Zúžené, zmeníte medzery medzi všetkými vybratými písmenami o rovnakú hodnotu. Previs písma slúži na nastavenie medzier medzi konkrétnymi dvojicami písmen.

Rovnomerné rozšírenie alebo zúženie medzier medzi všetkými vybratými znakmi

  1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.
  2. Na karte Domov kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Písmo a potom kliknite na kartu Medziznakové medzery.

Spúšťač dialógového okna Písmo

  1. V poli Medzery kliknite na možnosť Rozšírené alebo Zúžené a potom do poľa O koľko zadajte zmenu veľkosti medzier.

Nastavenie previsu znakov, ktorých veľkosť prekračuje určitú hodnotu

  1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.
  2. Na karte Domov kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Písmo a potom kliknite na kartu Medziznakové medzery.

Spúšťač dialógového okna Písmo

  1. Začiarknite políčko Previs písma veľkosti a potom do poľa bodov a viac zadajte veľkosť v bodoch.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vodorovné roztiahnutie alebo úprava mierky textu

Pri úprave mierky textu sa menia tvary znakov a miera zmeny sa vyjadruje v percentách. Mierku textu môžete meniť roztiahnutím alebo skomprimovaním textu.

  1. Vyberte text, ktorý chcete roztiahnuť alebo skomprimovať.
  2. Na karte Domov kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Písmo a potom kliknite na kartu Medziznakové medzery.

Spúšťač dialógového okna Písmo

  1. V poli Mierka zadajte požadovanú percentuálnu hodnotu.

Zadaním vyššej percentuálnej hodnoty ako 100 percent sa text roztiahne. Zadaním nižšej percentuálnej hodnoty ako 100 percent sa text skomprimuje.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2007