Zlúčenie buniek tabuľky do jednej bunky

Dve alebo viac buniek (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.) v jednom riadku alebo stĺpci sa môžu zlúčiť do jednej bunky. Môžete napríklad zlúčiť niekoľko buniek vo vodorovnom smere a vytvoriť tak nadpis tabuľky nad viacerými stĺpcami.

  1. Vyberte bunky, ktoré chcete zlúčiť.

ZobraziťAko?

Niektoré časti tabuľky (tabuľka: niekoľko riadkov buniek slúžiacich na zobrazovanie čísiel a ostatných položiek pre rýchly prehľad a analýzu údajov. Položky v tabuľke sú usporiadané do riadkov a stĺpcov.) sa zobrazia len vtedy, keď kliknutím na tlačidlo Zobraziť alebo skryť značka odseku vzhľad tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) zobrazíte všetky formátovacie značky.

Ak chcete vybrať:

Bunku

Kliknite na ľavý okraj bunky (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.).

Vybrať bunku tabuľky

Riadok

Kliknite naľavo od riadka.

Vybrať riadok tabuľky

Stĺpec

Kliknite na vrchnú čiarku mriežky stĺpca alebo na okraj stĺpca.

Vybrať stĺpec tabuľky

Viaceré bunky, riadky alebo stĺpce

Ťahajte myšou cez bunky, riadky alebo stĺpce.

Ak vyberáte viaceré prvky, ktoré nemusia nenasledovať za sebou, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na ďalšie požadované bunky, riadky alebo stĺpce.

Text v nasledujúcej bunke

Stlačte kláves TAB.

Text v predchádzajúcej bunke

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB.

Celú tabuľku

V zobrazení Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.) kliknite na posúvaciu rukoväť tabuľky rukoväť v tvare štvorstrannej šípky alebo presuňte myš ponad celú tabuľku.

 Poznámka.   Riadky, stĺpce alebo celú tabuľku môžete tiež vybrať kliknutím do tabuľky a použitím príkazu Vybrať z ponuky Tabuľka alebo pomocou klávesových skratiek.

  1. V ponuke Tabuľka kliknite na položku Zlúčiť bunky vzhľad tlačidla.

 Poznámka.   Pri vytváraní zvisle orientovaného nadpisu tabuľky, ktorý prechádza cez viacej riadkov, zlúčením viacerých buniek v stĺpci, kliknite na tlačidlo Zmeniť smer textu vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Tabuľky a orámovania. Orientácia textu nadpisu sa zmení. Ak zmeníte smer textu a dokument uložíte ako webovú stránku, text sa pri zobrazení stránky v prehľadávači (prehľadávač: softvér, ktorý interpretuje súbory HTML, formátuje ich na webové stránky a zobrazuje ich. Webový prehľadávač, ako je napríklad program Windows Internet Explorer, umožňuje nasledovanie hypertextových prepojení, prenos súborov a prehrávanie zvukových alebo obrazových súborov vložených na webové stránky.) nezmení.

 
 
Platí pre:
Word 2003