Zbalenie alebo rozbalenie častí dokumentu

Keď pracujete na dlhom komplikovanom dokumente, môžete zbaliť všetko okrem časti, na ktorú sa chcete sústrediť. Prípadne ak si myslíte, že zaťažujete svojich čitateľov príliš veľkým množstvom informácií, môžete zobraziť súhrny a nechať na čitateľoch, či si ich otvoria a prečítajú si podrobnosti.

Možnosť zbalenia alebo rozbalenia dokumentu závisí od jeho úrovne prehľadu. Úroveň prehľadu môžete rýchlo pridať a pridaním nadpisu pomocou vstavaných štýlov Wordu tak umožniť zbalenie časti dokumentu.

Nadpis 1

Ak použijete štýl nadpisu, po prechode kurzorom nad nadpis sa zobrazí malý trojuholník. Kliknutím na trojuholník zbalíte základný text a jeho podnadpisy.

Zbaliteľný nadpis

 Tip.    Ak pracujete na dotykovom zariadení a chcete trojuholník zobraziť, ťuknutím umiestnite kurzor na nadpis.

Po opätovnom kliknutí na trojuholník sa príslušná časť dokumentu rozbalí.

Na zbalenie alebo rozbalenie všetkých nadpisov v dokumente kliknite pravým tlačidlom myši na nadpis a kliknite na položky Rozbaliť alebo zbaliť > Rozbaliť všetky nadpisy alebo Zbaliť všetky nadpisy.

Ponuka pravého tlačidla

Keď dokument zavriete a znovu otvoríte, nadpisy budú predvolene rozbalené. Ak chcete, aby boli nadpisy po otvorení dokumentu zbalené, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Umiestnite kurzor na nadpis.
  2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na spúšťač dialógového okna
    Spúšťač dialógového okna Odsek.
  3. V dialógovom okne Odsek začiarknite políčko vedľa položky Predvolene zbalené.
    Dialógové okno Odsek
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
 
 
Platí pre:
Word 2013