Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Dokument programu Word so zobrazeným kurzorom


V dokumente nájdite kurzor – blikajúcu zvislú čiaru v ľavom hornom rohu strany. Kurzor označuje, kde sa zobrazí napísaný text. Program Word je pripravený, môžete začať písať.

Ak chcete začať písať na danej strane nižšie, a nie na samom vrchu, stláčajte na klávesnici kláves ENTER, až kým sa kurzor nezobrazí na požadovanom mieste.

Keď začnete písať, napísaný text posúva kurzor doprava. Keď sa dostanete na koniec riadka, pokračujte v písaní. Text a kurzor sa automaticky presunú na ďalší riadok.

Po dopísaní prvého odseku sa stlačením klávesu ENTER presuniete na ďalší odsek. Ak chcete vynechať medzi týmito dvoma odsekmi (alebo ľubovoľnými dvoma odsekmi) viac miesta, opäť stlačte kláves ENTER a začnite písať druhý odsek.

Ak počas písania urobíte chybu, stlačením klávesu BACKSPACE „vymažete“ nesprávne znaky a slová.