Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Pás s nástrojmi a dokument programu Word


Po otvorení programu Word sa zobrazia dve hlavné časti:

Bublina 1  Pás s nástrojmi sa nachádza nad dokumentom a obsahuje množinu tlačidiel a príkazov, ktoré sa používajú na prácu v dokumente alebo s dokumentom (napríklad tlač dokumentu). O páse s nástrojmi sa dozviete viac neskôr a použijete ho v praktickom cvičení na konci lekcie.
Bublina 2  Prázdny dokument, ktorý vyzerá ako biely hárok papiera a zaberá väčšiu časť okna.