Strana 1 z 11PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Dokument programu Word Naučte sa vytvoriť prvý dokument v programe Word: píšte na strane na požadované miesto, opravte chyby pravopisu, vytvorte zoznam, zmeňte okraje strán, zvýraznite niektoré slová, rýchlo pridajte určitý štýl a uložte svoju prácu.


Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Jedna lekcia vo forme samoštúdia.
  • Jedno praktické cvičenie na získanie potrebných zručností. Na absolvovanie tohto praktického cvičenia sa požaduje program Word 2010.
  • Krátky test na konci lekcie, ktorý sa nehodnotí.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete na konci kurzu vytlačiť.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Vytvoriť a uložiť nový dokument
  • Opraviť pravopisné a gramatické chyby pri písaní
  • Pridať formátovanie do textu
  • Zmeniť okraje strán

Skôr než začnete

Tento kurz bol vytvorený pre verziu beta 2 programu Microsoft Word 2010. Kurz sa bude revidovať na základe odozvy používateľov. Po absolvovaní kurzu navštívte stránku na poskytnutie odozvy (dostupná cez obsah kurzu) a vyjadrite svoj názor.

Poznámka. Praktické cvičenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto kurzu, pretože sa v ňom po prvýkrát spomínajú nové informácie a príklady.

Strana 1 z 11PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE