Prechod na program Word 2010

Karta Domov v programe Word 2010 a zobrazenie tipov na stlačenie klávesov

V programe Word 2010 sú klávesové skratky nahradené tipmi na stlačenie klávesov. Po stlačení klávesu ALT sa nad každou z kariet na páse s nástrojmi objaví tip na stlačenie klávesov. Na zobrazenie niektorej z kariet stlačte príslušný tip na stlačenie klávesov.

Ak uprednostňujete používanie klávesnice pred používaním myši, v tejto téme sa dozviete, aké zmeny v súvislosti s klávesovými skratkami prinieslo zobrazenie funkcií prostredníctvom pása s nástrojmi.

Pokiaľ ide o klávesové skratky s použitím klávesu CTRL, sú naďalej platné v rovnakej podobe ako v predchádzajúcich verziách programu Word. Napríklad, klávesová skratka CTRL+C sa stále používa na kopírovanie a skratka CTRL+ALT+1 na zobrazenie nadpisu 1.

Pás s nástrojmi však prináša aj nové klávesové skratky. Prečo? Pretože táto zmena prináša dve zásadné výhody voči starším verziám:

  • každé tlačidlo na páse s nástrojmi má samostatnú klávesovú skratku,
  • menší počet klávesov na použitie klávesovej skratky.

Okrem toho majú tieto nové klávesové skratky aj nové pomenovanie: tipy na stlačenie klávesov. Po stlačení klávesu ALT sa tipy na stlačenie klávesov zobrazia nad všetkými kartami na páse s nástrojmi, ako aj nad príkazmi panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Stlačte tip na stlačenie klávesov zodpovedajúci karte, ktorú chcete zobraziť. Napríklad stlačením klávesu D dosiahnete zobrazenie karty Domov, ako znázorňuje ukážka. Následne sa zobrazia aj tipy na stalčenie klávesov všetkých príkazov danej karty a môžete stlačiť tip na stlačenie klávesov požadovaného príkazu.

Podobným spôsobom, ako sa otvára ponuka Súbor, sa pracuje aj v zobrazení Backstage. Napríklad pomocou klávesového tipu ALT+S otvoríte ponuku Súbor, kombináciou klávesov ALT+S+K sa otvorí príkaz Uložiť ako, kombináciou ALT+S+T sa otvorí príkaz Tlačiť a podobne.

Poznámka

   

Naďalej môžete používať klávesové skratky ALT+, pomocou ktorých sa ovládali ponuky a príkazy v starších verziách programu Word. Pretože však nie sú dostupné rovnaké ponuky ako v predchádzajúcich verziách, nie sú k dispozícii ani žiadne pripomenutia na obrazovke, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Celý odkaz je teda potrebné zadať spamäti.