Vytvorenie nového dokumentu pomocou šablóny

Vyhľadajte alebo vytvorte tú správnu šablónu a nebudete už musieť vždy nanovo zadávať základné informácie o obsahu a rozložení. Keďže Word ukladá zmeny do nového dokumentu a nie do šablóny, môžete danú šablónu použiť na neobmedzený počet dokumentov.

Pri prvom spustení Wordu sa automaticky zobrazí zoznam šablón. Môžete ho kedykoľvek zobraziť aj kliknutím na položky Súbor > Nové.

Začíname pracovať s Wordom

 Tip.    Prázdnu stranu otvoríte kliknutím na položku Prázdny dokument alebo stlačením klávesu ESC.

Ďalšie šablóny vyhľadáte pomocou poľa, v ktorom sa zobrazuje text Vyhľadať šablóny online. Rýchly prístup k obľúbeným šablónam získate kliknutím na ľubovoľné z kľúčových slov pod vyhľadávacím poľom.

Vyhľadávacie pole a navrhované vyhľadávanie

Keď nájdete vyhovujúcu šablónu, dvojitým kliknutím na ňu sa vytvorí dokument založený na tejto šablóne. Ak si ju chcete pozrieť bližšie, po kliknutí na miniatúru sa zobrazí väčšia ukážka. Po kliknutí na šípky na každej strane okna s ukážkou sa zobrazia ďalšie súvisiace šablóny.

Ukážka šablóny

Ak chcete vytvoriť nový dokument založený na danej šablóne, v okne ukážky dvakrát kliknite na miniatúru alebo kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Ak niektorú šablónu používate často, môžete ju pripnúť a po spustení Wordu okamžite nájsť. Kliknite na ikonu pripináčika, ktorá sa zobrazuje pod miniatúrou v zozname šablón.

Pripnutie šablóny

Ukážka pripnutých šablón sa nikdy nezobrazuje. Stačí dvakrát kliknúť na miniatúru pripnutej šablóny a na základe nej sa rýchlo vytvorí nový dokument.

Ak zvyknete často otvárať konkrétne dokumenty, meniť ich zastarané časti a ukladať ich pod inými názvami, skúste dokument uložiť radšej ako šablónu . Takto budete mať jednu čistú, aktualizovanú predlohu, v ktorej môžete pracovať.

 
 
Platí pre:
Word 2013