Vloženie alebo vytvorenie tabuľky

Čo chcete urobiť?


Vloženie tabuľky

V programe Microsoft Office Word 2007 môžete vložiť tabuľku tak, že vyberiete niektorú z už predformátovaných tabuliek (aj so vzorovými údajmi), alebo vyberiete požadovaný počet riadkov a stĺpcov. Môžete vložiť tabuľku do dokumentu, alebo vložiť jednu tabuľku do inej a vytvoriť tak zložitejšiu tabuľku.

Použitie šablón tabuliek

Ak chcete vložiť tabuľku vychádzajúcu z galérie predformátovaných tabuliek, môžete použiť šablóny tabuliek. Šablóny tabuliek obsahujú vzorové údaje, ktoré vám pomáhajú predstaviť si, ako bude tabuľka vyzerať po pridaní údajov.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.
 2. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka, ukážte na možnosť Rýchle tabuľky a potom kliknite na požadovanú šablónu.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 1. Nahraďte údaje v šablóne požadovanými údajmi.

Použitie ponuky Tabuľka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.
 2. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka a v časti Vložiť tabuľku vyberte požadovaný počet riadkov a stĺpcov.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Použitie príkazu Vložiť tabuľku

Pred vložením tabuľky do dokumentu môžete použiť príkaz Vložiť tabuľku na výber rozmerov a formátu tabuľky.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.
 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na príkaz Vložiť tabuľku.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 1. V časti Veľkosť tabuľky zadajte počet stĺpcov a riadkov.
 2. V časti Automatické prispôsobovanie vyberte možnosti na úpravu veľkosti tabuľky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Vytvorenie tabuľky

Tabuľku môžete vytvoriť navrhnutím požadovaných riadkov a stĺpcov alebo konvertovaním textu na tabuľku.

Navrhnutie tabuľky

Môžete navrhnúť zložitú tabuľku, ako je napríklad tabuľka obsahujúca bunky s rôznou výškou alebo rozdielnym počtom stĺpcov v riadku.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete vytvoriť tabuľku.
 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na príkaz Nakresliť tabuľku.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Ukazovateľ myši sa zmení na ceruzku.

 1. Ak chcete definovať vonkajšie orámovanie tabuľky, nakreslite obdĺžnik. Vo vnútri obdĺžnika potom nakreslite čiary stĺpcov a riadkov.

Navrhnutie tabuľky

 1. Ak chcete vymazať riadok alebo blok riadkov, prejdite do časti Nástroje tabuľky a potom na karte Návrh v časti Kresliť orámovanie kliknite na položku Guma.
 2. Kliknite na riadok, ktorý chcete vymazať. Ak chcete vymazať celú tabuľku, pozrite si tému Odstránenie tabuľky alebo jej obsahu.
 3. Keď dokončíte navrhovanie tabuľky, kliknite na bunku a začnite so zadávaním alebo vkladaním grafického objektu.

Konvertovanie textu na tabuľku

 1. Vložte oddeľovače (oddeľovače: znaky vybraté na označenie miest, na ktorých sa má text pri konvertovaní tabuľky na text rozdeliť, alebo miest, na ktorých sa pri konverzii textu do tabuľky majú začínať nové riadky a stĺpce.) , ako sú napríklad čiarky alebo tabulátory  na vyznačenie, kde sa má text rozdeliť na stĺpce. Použitím značiek odsekov vyznačte, kde má začať nový riadok.

Napríklad v zozname s dvoma slovami v riadku vložte za prvé slovo čiarku alebo tabulátor, čím vytvoríte tabuľku pozostávajúcu z dvoch stĺpcov.

 1. Vyberte text, ktorý chcete konvertovať.
 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Konvertovať text na tabuľku.

Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 1. V dialógovom okne Konvertovať text na tabuľku kliknite v časti Oddeľovače textu na oddeľovač, ktorý ste použili v texte.

Vyberte všetky ostatné požadované možnosti.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

Umiestnenie tabuľky do inej tabuľky

Tabuľky, ktoré sa nachádzajú v iných tabuľkách, sa nazývajú vnorené tabuľky. Často sa používajú pri návrhu webových stránok. Ak si webovú stránku predstavíte ako jednu veľkú tabuľku, ktorá obsahuje ďalšie tabuľky s textom a grafickými objektmi v rôznych bunkách tabuľky, môžete vytvoriť rozloženie jednotlivých častí stránky.

Vnorenú tabuľku môžete vložiť kliknutím na bunku a použitím ľubovoľnej metódy na vloženie tabuľky, alebo ju môžete na požadovanom mieste navrhnúť.

 Poznámka.   Môžete tiež kopírovať existujúcu tabuľku a prilepiť ju do inej tabuľky.

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2007