Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Zobrazenie Backstage


Po naformulovaní určitej vety alebo napísaní niekoľkých odsekov s nápadmi, faktami, či údajmi by vás určite mrzelo, keby ste o ne prišli, ak by napríklad na klávesnicu vyskočila mačka alebo by sa v dôsledku výpadku elektrického prúdu vypol počítač.

Ak chcete svoju prácu uchovať, musíte ju uložiť. Prácu si ukladajte čo najskôr.

Na páse s nástrojmi kliknite na prvú kartu, na kartu Súbor.

Otvorí sa veľké okno nazývané Backstage, v ktorom sa vykonávajú mnohé úlohy, napríklad uloženie a tlač dokumentu.

V ľavom stĺpci kliknite na položku Uložiť. Otvorí sa menšie okno, ktoré sa nazýva dialógové okno. V tomto okne sa v programe Word zadáva názov dokumentu a umiestnenie, do ktorého sa má dokument uložiť. Presný postup sa naučíte v praktickom cvičení.

Ak budete po uložení dokumentu pokračovať v písaní, mali by ste si prácu priebežne ukladať.

Chcete dokument vytlačiť?

Keď je všetko pripravené na tlač dokumentu, kliknite znova na kartu Súbor (prvá karta). V ľavom stĺpci kliknite na príkaz Tlačiť. Otvorí sa veľké okno, v ktorom kliknite na tlačidlo Tlačiť. Samozrejme, je potrebné, aby bola k počítaču pripojená tlačiareň.

Zavretie dokumentu

Po dokončení a uložení práce v dokumente daný súbor zavrite. Kliknite na kartu Súbor a v ľavom stĺpci kliknite na položku Zavrieť.

Tip.    Zavretý dokument nájdete pomocou zoznamu Naposledy použité dokumenty, ktorý je zobrazený na obrázku. Dokument otvoríte kliknutím na jeho názov v zozname. Ďalšie informácie o vyhľadaní a otvorení dokumentu nájdete v praktickom cvičení.