Spoznajte program Word 2007 I: Vytvorenie prvého dokumentu

Uloženie dokumentu stlačením tlačidla Microsoft Office v ľavom hornom rohu okna

Bublina 1 Ak chcete uložiť nový dokument, kliknite na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla.
Bublina 2 Potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Až doteraz ste o vypracované vety alebo niekoľko odsekov faktov a znázornení mohli jednoducho prísť, ak by napríklad vaša mačka skočila na klávesnicu, alebo ak by sa vám vypol počítač v dôsledku výpadku prúdu.

Ak si chcete svoju prácu zachovať, musíte ju uložiť a na to nikdy nie je príliš skoro.

V ľavom hornom okraji okna kliknite na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Otvorí sa dialógové okno. Dialógové okno je menšie okno, v ktorom môžete vykonávať určité akcie. Toto okno použite na zvolenie umiestnenia dokumentu v počítači a na zadanie jeho názvu. Presný postup sa naučíte neskôr v cvičení.

Ak po uložení dokumentu pokračujete v písaní, nezabudnite dokument ukladať priebežne. Kliknite občas na tlačidlo UložiťVzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístupPanel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu okna. Alebo na uloženie použite klávesovú skratku: Stlačte klávesy CTRL+S (podržte kláves CTRL stlačený a potom stlačte kláves S).

Ak ste dokument dopísali a prácu ste si uložili, súbor zatvorte. Kliknite na tlačidlo Microsoft OfficeVzhľad tlačidla a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Tip:     Ak ste dokument zavreli a chcete ho znovu vyhľadať, pozrite sa do zoznamu Naposledy použité, ktorý je zobrazený na obrázku. Kliknutím na dokument v zozname ho otvoríte. Ďalšie informácie o vyhľadaní a otvorení dokumentu získate v cvičení.