Tlač viacerých kópií dokumentu

  1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.
  2. V hornej časti strany Tlačiť je vedľa tlačidla Tlačiť pole s popisom Kópie a so šípkami nahor a nadol, ktorými môžete vybrať požadovaný počet kópií tohto dokumentu.

Tlač viacerých kópií

  1. Zadaním čísla alebo šípkami vyberte počet kópií, vyberte tlačiareň, v prípade potreby vykonajte požadované zmeny ostatných nastavení a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.
 
 
Platí pre:
Word 2013