Tlač a ukážka dokumentov

Nemôžete nájsť tlačidlo Ukážka pred tlačou? V programoch balíka Microsoft Office nájdete funkcie tlače a ukážky v tom istom okne – kliknite na položky Súbor> Tlačiť. Dokument uvidíte napravo.

Kliknutím na šípky v dolnej časti ukážky môžete zobraziť jednotlivé strany. Ak je text príliš malý a nedá sa prečítať, upravte jeho veľkosť jazdcom lupy.

Ukážka strany a jazdce lupy v okne tlače a ukážky pred tlačou

Vyberte požadovaný počet kópií a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tlačidlá Tlačiť a Späť

Kliknutím na tlačidlo Šípka Späť sa vrátite do dokumentu.

Ak chcete vytlačiť len niektoré strany, vytlačiť niektoré vlastnosti dokumentu alebo vytlačiť sledované zmeny a komentáre, v časti Nastavenia kliknite na šípku vedľa predvolenej možnosti Tlačiť všetky strany a zobrazia sa možnosti.

Zmena nastavení tlače dokumentu

Pri tlači alebo zobrazení ukážky sa niekedy môžu vyskytnúť problémy. Tu je niekoľko zdrojov, ktoré môžu pomôcť:

Na začiatok stránky Na začiatok stránky

 
 
Platí pre:
Word 2013