Spoznajte program Word 2007 III: Dosiahnutie skvelého vzhľadu dokumentov

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe Word na otvorenie okna programu Word a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 11 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe Word
Vyskytli sa v rámci kurzu problémy?
PomocníkVyskúšajte naše tipy na riešenie problémov.


Precvičte si to, čo ste sa v lekcii naučili. Prajeme vám príjemnú zábavu pri skúšaní formátovania a štýlov. Naučíte sa tiež zopár nových vecí.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Word sa do počítača prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Word, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia. Poznámka.     V počítači musí byť nainštalovaný program Word 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.


Pri pridávaní formátovania a štýlov je nutné postupovať so zvýšenou opatrnosťou. Zmeny totiž nie je možné vrátiť späť.

Správne

Nesprávne

Najlepší spôsob pre vytvorenie nadpisu v dokumente je:

Použiť väčšie písmo ako je v tele textu.

Pridať tučné písmo kliknutím na tlačidlo Tučné na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Použiť štýl nadpisu.

V praktickom cvičení ste sa naučili vytvoriť číslovaný zoznam počas písania. Zadáte číslo 1, pridáte text a potom stlačíte tlačidlo ENTER.

Správne

Nesprávne

Chcete zvýrazniť niekoľko slov textu, ktorý ste napísali. Prvý krok je:

Kliknúť na tlačidlo Tučné na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Vybrať text, ktorý chcete formátovať.

Kliknúť na tlačidlo Tučné v skupine Písmo na karte Domov.

V množine rýchleho priradenia štýlov môžete zmeniť farbu písma a typ písma.

Správne

Nesprávne

V cvičení ste sa naučili vytvoriť očíslovaný zoznam počas písania. Na ukončenie zoznamu je potrebné stlačiť:

Kláves SPACEBAR.

Dvakrát kláves ENTER.

Jedenkrát kláves TAB.