Spoznajte program Word 2007 III: Dosiahnutie skvelého vzhľadu dokumentov

Kliknutím na tlačidlo Prehrať si môžete pozrieť animáciu znázorňujúcu, ako pomocou množín rýchleho priradenia štýlov môžete zmeniť vzhľad celého dokumentu.

Vzhľad tlačovej správy je vylepšený. Obsahuje názvy a nadpisy, tučné písmo s odlišnou farbou písma na zvýraznenie čistého zisku a pekne formátovaný zoznam.

Nakoniec sa pozrite ešte na množiny rýchleho priradenia štýlov. Jedná sa o množiny štýlov, ktorými môžete výrazne zmeniť vzhľad celého dokumentu jedným kliknutím. Každá množina obsahuje štýly pre rôzne úrovne nadpisov, základný text, úvodzovky a názvy navrhnuté tak, aby sa použili na všetko naraz.

Množiny rýchleho priradenia štýlov síce zmenia vzhľad celého dokumentu, nemenia však typ formátovania alebo štýly, ktoré sú už použité. Napríklad štýl názvu bude nahradený štýlom názvu a nie napr. štýlom Nadpis 1.

Ak chcete zobraziť vzhľad dokumentu s použitím množiny rýchleho priradenia štýlov, na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly a potom na položku Množina štýlov.

Ukazovateľom prejdite cez štýly v zozname. Pri každom pozastavení ukazovateľa nad štýlom v zozname sa zobrazia zmeny v dokumente. Ak ste našli množinu, ktorá vám vyhovuje, kliknite na ňu. Pre tlačovú správu môžete napríklad vyskúšať množinu Moderný.

Budete mať možnosť si to precvičiť v praktickom cvičení, kde sa tiež naučíte, ako možno zmeniť farby a typy písma v množine štýlov jediným kliknutím.

Tip.     Ak použijete iné farby a typy písma v množine rýchleho priradenia štýlov, môžete tieto zmeny znovu použiť, ak si ich uložíte ako vlastnú množinu rýchleho priradenia štýlov. Ak chcete, môžete si tiež vytvoriť množinu rýchleho priradenia štýlov, ktorá sa použije pre všetky nové dokumenty. Postup nájdete v časti Rýchla referencia.

Kliknutím na tlačidlo Prehrať za zobrazí animácia znázorňujúca používanie množiny rýchleho priradenia štýlov.