Spoznajte program Word 2007 III: Dosiahnutie skvelého vzhľadu dokumentov

Kliknutím na tlačidlo Prehrať si môžete pozrieť animáciu zobrazujúcu postup pri zmene riadkovania.

Rozostupy medzi riadkami v texte môžete prispôsobovať. Ak by ste chceli menšie medzery medzi riadkami v dokumente alebo vo vybratej oblasti textu, ako je napríklad adresa, môžete jednoducho zmeniť riadkovanie.

Ak chcete zmeniť riadkovanie v celom dokumente, je potrebné vybrať celý text v dokumente stlačením klávesovej skratky CTRL+A. Ak chcete zmeniť riadkovanie pre samostatný odsek, stačí umiestniť kurzor do textu (nie je potrebné text vyznačovať).

Potom na karte Domov kliknite v skupine Odsek na tlačidlo RiadkovanieVzhľad tlačidla. Začiarkavacie políčko v zozname označuje, aké je aktuálne riadkovanie. Môžete kliknúť na nové riadkovanie.

Kliknutím na tlačidlo Prehrať sa zobrazí, ako bude tlačová správa vyzerať s rôznym riadkovaním.

Tip.     Ak je na konci priveľa miesta medzi odsekmi, pozrite sa, či medzi odsekmi nie sú nadbytočné značky odseku. Odstránením nadbytočných značiek odseku sa zbavíte nadbytočného miesta. Ak chcete formátovacie značky zobraziť alebo skryť, na karte Domov kliknite v skupine Odsek na tlačidlo Zobraziť alebo skryťVzhľad tlačidla.