Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE

Spoznajte program Word 2007 III: Dosiahnutie skvelého vzhľadu dokumentov

Dokument programu Word s formátovaním, štýlmi a zoznamom s odrážkami
Nechajte svoje dokumenty vyniknúť. Pozrite si, ako môžete zmeniť vzhľad dokumentov programu Microsoft Office Word 2007.

Informácie o tomto kurze

Súčasti kurzu:

  • Jedna lekcia vo forme samoštúdia a jedno praktické cvičenie. Cvičenie požaduje program Word 2007.
  • Krátky test na konci lekcie. Tento test sa nevyhodnocuje.
  • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ciele

V tomto kurze sa naučíte:

  • Zvýrazniť text tučným písmom, kurzívou alebo podčiarknutím.
  • Vytvoriť zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy.
  • Použiť štýly na formátovanie textu.

Mali by ste absolvovať kurz Spoznajte program Word 2007 II: Úprava textu a revízia, alebo by ste už mali ovládať postup pri výbere a upravovaní textu.


To, čo v dokumente napíšete je len začiatok všetkého – samotné slová nemusia vždy najlepšie vyjadriť to, čo máte na mysli.

Je jednoduché čítať dokument? Sú dôležité body zvýraznené? Nečítal by sa odsek lepšie ako zoznam?

Naučte sa ako môžete zvýrazniť text, vytvoriť zoznamy a celkovo vytvoriť štýlový dokument.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si text v častiach Ciele a O tomto kurze alebo si prezrite obsah. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Strana 1 z 9PREDCHÁDZAJÚCANASLEDUJÚCE