Sledovanie zmien

Keď chcete zobraziť, kto v dokumente čo mení, zapnite funkciu sledovania zmien.

 Tip.    Ak uprednostňujete zobrazenie všetkých možností sledovania zmien na jednom mieste, pozrite si tému Zmena možností sledovania zmien . Ďalšie ovládacie prvky nájdete v téme Rozšírené možnosti sledovania zmien .

Kliknite na kartu Revízia > položku Sledovať zmeny.

Položka Sledovať zmeny na páse s nástrojmi vo Worde

Word je teraz v zobrazení s jednoduchým označením. Word vyznačuje všetky zmeny vykonané v dokumente a pri okraji sa zobrazuje čiara poukazujúca na výskyt vykonaných zmien.

Čiara na okraji poukazujúca na výskyt sledovanej zmeny na danom mieste

Pri komentároch zobrazuje Word malú bublinu.

Ikona komentára v zobrazení s jednoduchým označením

Zmeny alebo komentáre zobrazíte kliknutím na čiaru alebo bublinu. Word sa prepne do zobrazenia všetkých značiek.

Sledovanie zmien v zobrazení všetkých značiek

Ak chcete radšej zobraziť všetky komentáre, ale nie všetky zmeny, kliknite na položku Zobraziť komentáre.

Príkaz Zobraziť komentáre

Nevypínanie funkcie sledovania zmien

Uzamknutím pomocou hesla môžete iným používateľov zabrániť vo vypnutí funkcie sledovania zmien. Heslo si zapamätajte, aby ste sledovanie mohli vypnúť, keď budete chcieť zmeny prijať alebo odmietnuť.

  1. Kliknite na položku Revidovať.
  2. Kliknite na šípku vedľa položky Sledovať zmeny a kliknite na položku Uzamknúť sledovanie.

Príkaz Uzamknúť sledovanie v ponuke Sledovať zmeny

  1. Zadajte heslo a potom ho zadajte znova do poľa Zadajte znova na potvrdenie.
  2. Kliknite na OK.

Kým sú sledované zmeny uzamknuté, nemôžete vypnúť sledovanie zmien ani prijať alebo odmietnuť zmeny.

Ak chcete zrušiť uzamknutie, kliknite na šípku vedľa položky Sledovať zmeny a znova kliknite na položku Uzamknúť sledovanie. Vo Worde sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Po zadaní hesla kliknite na tlačidlo OK. Funkcia sledovania zmien je stále zapnutá, teraz však môžete zmeny prijať alebo odmietnuť.

Vypnutie funkcie sledovania zmien

Ak chcete vypnúť funkciu sledovania zmien, kliknite na tlačidlo Sledovať zmeny. Vo Worde sa vypne označovanie nových zmien. Všetky už sledované zmeny však ostanú v dokumente označené, kým ich neodstránite.

Odstránenie sledovaných zmien

 Dôležité upozornenie.    Sledované zmeny možno z dokumentu odstrániť jedine ich prijatím alebo odmietnutím. Po výbere položky Žiadne označenie revízie v poli Zobraziť na revíziu sa zobrazí vzhľad finálneho dokumentu. Sledované zmeny sa však skryjú iba dočasne. Zmeny sa neodstránia a pri ďalšom otvorení dokumentu sa zobrazia znova. Ak chcete sledované zmeny odstrániť natrvalo, prijmite ich alebo odmietnite.

Kliknite na kartu Revízia > položky Ďalšia > Prijať alebo Odmietnuť.

Tlačidlá Prijať, Odmietnuť a Ďalšia

Word zmenu prijme alebo odstráni a potom sa presunie na ďalšiu zmenu.

Ak chcete odstrániť komentáre z dokumentu, kliknite na každý komentár a potom na položku Odstrániť alebo kliknite na položku Odstrániť všetky komentáre v dokumente.

 Tip.    Pred zdieľaním finálnej verzie dokumentu odporúčame spustiť kontrolu dokumentov. Tento nástroj kontroluje sledované zmeny a komentáre, skrytý text, osobné mená vo vlastnostiach a ďalšie informácie, ktoré možno nechcete zdieľať s každým. Kontrolu dokumentov spustíte kliknutím na kartu Súbor > položky Informácie > Overiť výskyt problémov > Kontrola dokumentu .

 
 
Platí pre:
Word 2013