Rozdelenie bunky v tabuľke na niekoľko buniek

  1. Kliknite vo vnútri bunky (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.) alebo vyberte viacej buniek, ktoré chcete rozdeliť.
  2. V ponuke Tabuľka kliknite na položku Rozdeliť bunky vzhľad tlačidla.
  3. Vyberte počet stĺpcov alebo riadkov, na ktorý chcete označené bunky rozdeliť.
 
 
Platí pre:
Word 2003