Spoznajte program Word 2007 III: Dosiahnutie skvelého vzhľadu dokumentov

Kliknutím na tlačidlo Prehrať si môžete pozrieť animáciu zobrazujúcu vytvorenie textu s tučným písmom a zmenenie farby písma.

Tlačová správa oznamuje čistý zisk a hodnotu akcie spoločnosti Contoso Pharmaceuticals. Na dôležitosť tejto informácie môžete upozorniť pridaním tučného formátovania textu, kurzívy alebo podčiarknutia. Urobíte tak kliknutím na tlačidlo alebo použitím jednoduchých klávesových skratiek.

Vyberte text, na ktorý chcete upozorniť, a potom na páse s nástrojmi na karte Domov vyberte v skupine Písmo ako text formátovať. Kliknite napríklad na tlačidlo TučnéVzhľad tlačidla (to isté urobíte, ak stlačíte klávesovú skratku CTRL+B). Tento druh formátovania je praktický najmä vtedy, keď chcete zmeniť formát len na niektorých znakoch alebo slovách v tele dokumentu.

Ak ste sa rozhodli, že tučné písmo nie je vhodné, je jednoduché vrátiť ho späť. Hneď ako ste zmenili text na tučné písmo, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup v hornej časti okna na tlačidlo SpäťVzhľad tlačidla. Alebo text vyberte a znovu kliknite na tlačidlo TučnéVzhľad tlačidla.

Ak chcete text ešte viac zvýrazniť, môžete zmeniť farbu písma. Text vyberte a potom na karte Domov ukážte v skupine Písmo na tlačidlo Farba písmaVzhľad tlačidla. Kliknite na šípku a prejdite kurzorom cez farby. V dokumente môžete vidieť ukážku každej farby. Keď ste našli farbu, ktorá vám vyhovuje, kliknite na ňu.

Na konci lekcie si precvičíte vytvorenie kurzívy a podčiarknutého textu.

Kliknutím na tlačidlo Prehrať si môžete pozrieť postup pri formátovaní textu, ako je napríklad vytvorenie tučného písma a zmena farby písma.

Všimnite si, že v animácii sa zobrazia formátovacie značky: bodka Formátovacia značka bodka medzi každým slovom a vetou a značka odseku Vzhľad tlačidla na konci každého odseku. Tieto značky zobrazujú všetko, čo sa počas písania deje. Umožnia vám napríklad vidieť, ak ste kláves SPACEBAR stlačili viac ako jeden krát medzi slovami. Ako formátovacie značky zobraziť alebo skryť sa dozviete neskôr v lekcii.