Word 2010: Vytvorenie prvého dokumentu I

Pás s nástrojmi v programe Word so zobrazenými skupinami Odsek a Štýly


Väčšinu zmien textu môžete vykonať pomocou skupiny Písmo, no takéto formátovanie textu je praktické vtedy, keď chcete zmeniť formát len niekoľkých znakov alebo slov. Všetky tieto vykonané zmeny je tiež možné vykonať jediným príkazom na používanie štýlov.

Štýly sa nachádzajú na karte Domov v skupine Štýly. Výberom požadovaného štýlu sa automaticky zmení veľkosť textu, písmo, atribúty a formátovanie odseku.

V praktickom cvičení pridáte formátovanie názvu, nadpisu a podnadpisu tlačovej správy aj pomocou rýchleho priradenia štýlov. Dopracujete sa k výsledku, ktorý je znázornený na obrázku.

Chcete vytvoriť zoznam?    Na jeho vytvorenie slúžia príkazy na karte Domov v skupine Odsek (nachádza sa hneď vedľa skupiny Písmo). V praktickom cvičení si precvičíte aj tento úkon.