Pridanie podfarbenia, farby alebo grafických výplní

Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

ZobraziťPodfarbenie textu alebo tabuľky

  1. Vyberte text alebo tabuľku (tabuľka: niekoľko riadkov buniek slúžiacich na zobrazovanie čísiel a ostatných položiek pre rýchly prehľad a analýzu údajov. Položky v tabuľke sú usporiadané do riadkov a stĺpcov.), ktorú chcete podfarbiť.

Ak chcete podfarbiť určité bunky (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.) tabuľky, vyberte ich spolu so značkami konca bunky.

Vyberte bunky a značku konca bunky

  1. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom na kartu Podfarbenie.
  2. Vyberte požadované možnosti.

ZobraziťTip

ZobraziťVyplnenie nakresleného objektu farbou alebo dekoratívnym efektom

  1. Vyberte automatický tvar (automatické tvary: skupina pripravených tvarov obsahujúca základné tvary, ako sú napríklad obdĺžniky alebo kruhy, ako aj rôzne čiary a spojnice, obrysové šípky, symboly vývojových diagramov, hviezdy, nápisy a bubliny.), blok textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a možno meniť ich veľkosť. Bloky textu možno použiť na umiestnenie viacerých blokov na jednu stranu alebo na zmenu orientácie časti textu v dokumente.), kresliace plátno (kresliace plátno: oblasť, na ktorej môžete nakresliť viacero tvarov. Keďže tieto tvary sa nachádzajú na kresliacom plátne, môžete ich umiestnenie a veľkosť zmeniť ako celok.) alebo objekt WordArt (Word Art: textové objekty vytvorené pomocou vstavaných efektov, pri ktorých možno použiť ďalšie možnosti formátovania.), ktorý chcete vyplniť.
  2. Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Kreslenie kliknite na šípku vedľa ikony Farba výplne vzhľad tlačidla.
  3. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
    • Ak chcete použiť plnú farbu, kliknite na požadovanú farbu. Širšiu ponuku farieb získate kliknutím na tlačidlo Ďalšie farby výplne.
    • Ak chcete použiť dekoratívnu výplň, kliknite na tlačidlo Efekty výplne a potom na kartu Prechod, Textúra, Vzorka alebo Obrázok. Vyberte požadované možnosti.
 
 
Platí pre:
Word 2003