Presun alebo kopírovanie položky v tabuľke

  1. Vyberte bunky (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.), riadky alebo stĺpce, ktoré chcete premiestniť alebo skopírovať.

ZobraziťAko?

Niektoré časti tabuľky (tabuľka: niekoľko riadkov buniek slúžiacich na zobrazovanie čísiel a ostatných položiek pre rýchly prehľad a analýzu údajov. Položky v tabuľke sú usporiadané do riadkov a stĺpcov.) sa zobrazia len vtedy, keď kliknutím na tlačidlo Zobraziť alebo skryť značka odseku vzhľad tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) zobrazíte všetky formátovacie značky.

Ak chcete vybrať:

Bunku

Kliknite na ľavý okraj bunky (bunka: políčko predstavujúce priesečník riadka a stĺpca na pracovnom hárku alebo v tabuľke, do ktorého sa zadávajú informácie.).

Vybrať bunku tabuľky

Riadok

Kliknite naľavo od riadka.

Vybrať riadok tabuľky

Stĺpec

Kliknite na vrchnú čiarku mriežky stĺpca alebo na okraj stĺpca.

Vybrať stĺpec tabuľky

Viaceré bunky, riadky alebo stĺpce

Ťahajte myšou cez bunky, riadky alebo stĺpce.

Ak vyberáte viaceré prvky, ktoré nemusia nenasledovať za sebou, kliknite na prvú bunku, riadok alebo stĺpec, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na ďalšie požadované bunky, riadky alebo stĺpce.

Text v nasledujúcej bunke

Stlačte kláves TAB.

Text v predchádzajúcej bunke

Stlačte kombináciu klávesov SHIFT+TAB.

Celú tabuľku

V zobrazení Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.) kliknite na posúvaciu rukoväť tabuľky rukoväť v tvare štvorstrannej šípky alebo presuňte myš ponad celú tabuľku.

 Poznámka.   Riadky, stĺpce alebo celú tabuľku môžete tiež vybrať kliknutím do tabuľky a použitím príkazu Vybrať z ponuky Tabuľka alebo pomocou klávesových skratiek.

  • Ak chcete presunúť alebo kopírovať text na nové miesto bez zmeny pôvodného textu, vyberte len text v bunke tabuľky a nie značku konca bunky.

Značka konca bunky

bublina 1 Značka konca bunky

  • Ak chcete nahradiť existujúci pôvodný text a formátovanie na novom mieste, vyberte text, ktorý chcete presunúť alebo kopírovať a vyberte značku konca bunky.
  1. Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:
    • Vlastný presun vybratého textu vykonajte ťahaním myšou na nové miesto.
    • Ak chcete kopírovať vybratý text, ťahajte vybratý text myšou na nové miesto pri stlačenom klávese CTRL.
 
 
Platí pre:
Word 2003