Prerušenie prepojenia blokov textu

Prepojenie medzi dvomi prepojenými blokmi textu (blok textu: kontajner obsahujúci texty alebo obrázky, ktoré možno premiestňovať a možno meniť ich veľkosť. Bloky textu možno použiť na umiestnenie viacerých blokov na jednu stranu alebo na zmenu orientácie časti textu v dokumente.), ktoré sú súčasťou jedného príbehu (príbeh: text obsiahnutý v jednom bloku textu alebo v reťazci prepojených blokov textu.), možno zrušiť. Zrušením prepojenia v jednom článku sa vytvoria dva nové články.

  1. Prepnite na zobrazenie Rozloženie pri tlači (zobrazenie Rozloženie pri tlači: zobrazenie dokumentu alebo iného objektu v podobe, v akej sa vytlačí. Napríklad položky ako hlavičky, poznámky pod čiarou, stĺpce alebo textové polia sa zobrazia vo svojich skutočných pozíciách.).
  2. Vyberte blok textu, v ktorom chcete prerušiť pretekanie textu.

Presuňte kurzor nad orámovanie bloku textu, kým nezmení tvar na šípkový kríž, a potom kliknite na orámovanie.

  1. Na paneli s nástrojmi (panel s nástrojmi: panel s tlačidlami a možnosťami, ktoré slúžia na vykonanie príkazov. Ak chcete zobraziť určitý panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT a potom kombináciu klávesov SHIFT+F10.) Blok textu kliknite na tlačidlo Prerušiť prepojenie vzhľad tlačidla.

 Poznámka.   V poslednom bloku textu pred prerušeným prepojením sa preruší aj pokračovanie textu. Všetky nasledujúce série prepojených blokov textu budú prázdne.

 
 
Platí pre:
Word 2003